ბათუმი,მთავარი,მთიანი აჭარა,სიახლეები

ბათუმის ბიუჯეტი 2021 წელს 8 მილიონით მცირდება – რა პროექტებს დააფინანსებს მერია

18.11.2020 • 2613
ბათუმის ბიუჯეტი 2021 წელს 8 მილიონით მცირდება – რა პროექტებს დააფინანსებს მერია

ბათუმის 2021 წლის ბიუჯეტი, პროექტის მიხედვით, რომელიც ქალაქის მერიამ საკრებულოს გადაუგზავნა, 150 მილიონ 100 ათასი ლარით განისაზღვრა. ეს მაჩვენებელი 22 მილიონი ლარით ნაკლებია, ვიდრე 2020 წლის ბიუჯეტი იყო თავდაპირველად დამტკიცებული, ხოლო 8 მილიონით ნაკლებია მიმდინარე წლის კორექტირებულ ბიუჯეტთან შედარებით.

ქალაქის 2020 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი 172 მილიონი ლარი იყო, თუმცა პანდემიის გამო ის 158,8 მილიონ ლარამდე შემცირდა. წელს, ქალაქის ბიუჯეტის 10 თვის გეგმა, შემოსულობების ნაწილში, მხოლოდ 61,2 პროცენტით შესრულდა.

„2021 წლის ბიუჯეტის პარამეტრებზე მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია გლობალური პანდემიით (COVID-19) გამოწვეულმა ეკონომიკური განვითარების ტენდენციებმა, რამაც მნიშვნელოვნად შეამცირა როგორც საგადასახადო, ასევე სხვა შემოსულობების ნაწილი. პანდემიასთან დაკავშირებული გაურკვეველი მდგომარეობა მნიშვნელოვნად ართულებს შემდგომი წლის ბიუჯეტის შემოსავლების ზუსტ პროგნოზირებას, რომელიც თავის მხრივ დამოკიდებული იქნება ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის ღონისძიებებზე და პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვებიდან გამომდინარე ეკონომიკურ აქტივობაზე“, – აღნიშნულია მერიის განმარტებით ბარათში.

მიუხედავად იმისა, რომ შემოსავლები და ხარჯვითი ნაწილი მთლიანობაში მცირდება, ქალაქის მომავალი წლის ბიუჯეტიდან 3 მილიონი ლარით მეტი დაიხარჯება ხელფასებისთვის, ვიდრე 2019 წელს და ნახევარი მილიონი ლარით მეტი, ვიდრე 2020 წელს.

დასაქმებულთა რაოდენობა და შრომის ანაზღაურება წლების მიხედვით:

  • 2019 წელი – 2 509 პირი – 21,9 მილიონი ლარი
  • 2020 წელი – 2 585 პირი – 24,6 მილიონი ლარი
  • 2021 წელი – 2 622 პირი – 25,1 მილიონი ლარი

2021 წელს ქალაქის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფ დაწესებულებებსა და ორგანიზაციებში დასაქმებულები ფულად ჯილდოს, დანამატსა და სხვა ანაზღაურებასაც მიიღებენ, ოღონდ ამ ორგანიზაციებისთვის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

ბათუმის მერია მის მიერ დაფუძნებული შპს-ების მოგებისგან მომავალ წელს დივიდენდებს აღარ ელოდება. 2019 წელს დივიდენდების სახით ბიუჯეტში 838 ათასი ლარი შევიდა, 2020 წელს კი, გეგმით ჯამში 3,5 მილიონი ლარი უნდა შევიდეს.

2021 წელს სამჯერ და მეტად მცირდება შემოსავლები სათამაშო ბიზნესიდან. 2019 წელს ამ სფეროდან ბიუჯეტში 31,9 მილიონი ლარი შევიდა. 2020 წელს ბიუჯეტში 32,1 მილიონი უნდა შესულიყო, თუმცა ეს გეგმა მერიამ 9,1 მილიონ ლარამდე შეამცირა. 10 თვის მონაცემებით კი, მხოლოდ 1,7 მილიონი ლარია შესული ბიუჯეტში.

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის სახით, 2021 წელს დაგეგმილია 10,5 მილიონი ლარის შემოსავალი.

რაც შეეხება ქალაქის გაფორმების ღონისძიებებს, 2020 წელს 549 ათასი ლარი იყო გამოყოფილი. მიუხედავად პანდემიის გამო ბიუჯეტის სეკვესტრისა, ქალაქის მერიას ეს თანხა არ შეუმცირებია. დღეს არსებული შეზღუდვების პირობებში კი, საახალწლოდ ქალაქის გასაფორმებლად მერიას ტენდერიც გამოცხადებული აქვს.

2021 წელს ქალაქის გასაფორმებლად 531 900 ლარია გაწერილი.

ქალაქის ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით, 2021 წელს ბათუმს შემოერთებულ ტერიტორიებზე წყლისა და კანალიზაციის რეაბილიტაციის სამუშაოებისთვის თანხა არ არის გათვალისწინებული. ამ კუთხით ბათუმისთვის 60 მილიონი ევრო სესხი იყო გამოყოფილი, თუმცა საქართველოს მთავრობამ გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკთან [KfW] დადებული სესხის შეთანხმება გააუქმა.

კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის მიმდინარე სამუშაოების [მე-3 და მე-4 ფაზები] თანადაფინანსებისთვის კი, 2021 წელს ქალაქის ბიუჯეტში 6,2 მილიონი ლარია გაწერილი.

3,3 მილიონი ლარია გათვალისწინებული ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის მომსახურებისათვის.

მთლიანობაში, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის 2021 წლისთვის ბათუმის ბიუჯეტის პროექტში 53,7 მილიონი ლარია გათვალისწინებული.

რა ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება იგეგმება 2021 წელს ქალაქის ბიუჯეტიდან, შეგიძლიათ ნახოთ ამ ბმულზე.

ამასთან, ზოგიერთი პროექტის განხორციელება 2020 წელს დაგვიანებით დაიწყო და მომავალ წელს გაგრძელდება, ზოგი კი 2022 წელს დასრულდება.

მაგალითად, 2022 წლისთვის უნდა დასრულდეს:

ბათუმის 2021 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი 1,25 მილიონი ლარით განისაზღვრა. ამ თანხის გამოყენება შეიძლება იმ გაუთვალისწინებელი და საგანგებო ხარჯების დასაფინანსებლად, რომლებიც გაწერილი არ იქნება ბიუჯეტში. სარეზერვო ფონდს ბათუმის მერი განკარგავს.

ამ თემაზე:

მუნიციპალიტეტებს, ქედისა და შუახევის გარდა, აჭარის ბიუჯეტიდან დახმარება ეზრდებათ

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: