Batumelebi | რა შემოსავლები დაკარგა ბათუმის ბიუჯეტმა და რა აღარ ჩატარება ქალაქში – პანდემიის ბიუჯეტი რა შემოსავლები დაკარგა ბათუმის ბიუჯეტმა და რა აღარ ჩატარება ქალაქში – პანდემიის ბიუჯეტი – Batumelebi
RU | GE  

რა შემოსავლები დაკარგა ბათუმის ბიუჯეტმა და რა აღარ ჩატარება ქალაქში – პანდემიის ბიუჯეტი

ბათუმის საკრებულომ დღეს, 13 აგვისტოს, ქალაქის 2020 წლის ბიუჯეტში ცვლილებები დაამტკიცა. აღნიშნული ცვლილებებით ბიუჯეტი მთლიანობაში 26 625 570 ლარით შემცირდა.

თუმცა, შემოსულობების ნაწილში, ქალაქის 2020 წლის ბიუჯეტი დაგეგმილთან შედარებით  39 856 200 ლარით ნაკლებს მიიღებს, ეს დანაკლისი კი, დამატებით მიღებული ტრანსფერით ნაწილობრივ შეივსო.

ბიუჯეტის ცვლილებას დღევანდელ საგანგებო სხდომაზე მხარი 16-მა წევრმა დაუჭირა [უმრავლესობამ, „პატრიოტთა ალიანსის“ წევრმა და რაულ თავართქილაძემ]. ბიუჯეტში ცვლილებას მხარი არ დაუჭირა საკრებულოს სამმა წევრმა „ნაციონალური მოძრაობიდან“ .

ქალაქის მერის მოვალეობის შემსრულებლის, არჩილ ჩიქოვანის განცხადებით, „წარმოდგენილი ბიუჯეტი პასუხობს ყველა გამოწვევას. ჩვენ ვაგრძელებთ ქალაქის განვითარებასა და ინფრასტრუქტურული სამუშაოების სწრაფი ტემპებით განხორციელებას“.

მიუხედავად ამ განცხადებისა, არაერთი დაგეგმილი პროექტი, რომელთა დასრულებაც მიმდინარე წელს იყო დაგეგმილი, მომავალი წლისთვის გადაიდო.

მაგალითად, ბათუმში, ე.წ. „ბარცხანის“ ავარიული ხიდის რეაბილიტაციის სამუშაოების დაფინანსება წელს 1 მილიონ 22 ათას 600 ლარით შემცირდება [შესყიდვის სამუშაოთა წარმოების გრაფიკიდან გამომდინარე ხდება მრავალწლიანი (2020-2021 წწ.) პროექტი – აღნიშნულია განმარტებით ბარათში];

ასევე, ინასარიძის ქუჩა #3-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობის სამუშაოების დაფინანსება წელს შემცირდება 100 ათასი ლარით [გადავიდა 2021 წელს] და სხვ.

ბიუჯეტის ცვლილებების განმარტებით ბარათში აღნიშნულია, რომ „სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების შეუფერხებლად განხორციელების მიზნით შემცირებულ/გაუქმებულ იქნა რიგი პროგრამები და ქვეპროგრამები.“ თუმცა, გაუქმდა რამდენიმე სოციალური პროგრამაც.

2020 წელს ბათუმის ბიუჯეტიდან აღარ დაფინანსდება ფილტვის კიბოს სკრინინგი, რისთვისაც 52 500 ლარი იყო გათვალისწინებული. არ დაფინანსდება ასევე მზრუნველობასმოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება/ჰოსპისი ბინაზე, რისთვისაც 64 000 ლარის დახარჯვა იყო დაგეგმილი.

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის აღარ დაფინანსდება პერსონალური ასისტენტების გადამზადება, რისთვისაც 14 400 ლარი იყო გათვალისწინებული. ბიუჯეტიდან ამოიღეს ასევე სმენადაქვეითებულ ბავშვთა (18 წლამდე) ოჯახის წევრებისთვის ქართული ჟესტური ენის სწავლება 5 თვის განმავლობაში [8 438 ლარი] და პერსონალური ასისტენტების მიერ სერვისის მიწოდება შშმ პირებისათვის 6 თვე 12 პირისათვის [21 600 ლარი].

ქალაქის მერიაში „ბათუმელებს“ უთხრეს, რომ „მიმდინარე წლის დასაწყისში ფილტვის კიბოს სკრინინგზე გამოცხადებული ტენდერი ჩაიშალა, შემდეგ კი პანდემიის პერიოდი დაიწყო. სხვა ღონისძიებებიც პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვების გამო ვერ განხორციელდა, ამიტომ მათი დაფინანსება ბიუჯეტიდან ამოიღეს“.

მსხვილ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს რაც შეეხება, სამუშაოები გაგრძელდება, თუმცა მერია წელს ვერ ახერხებს სესხის პროცენტისა და ძირის დაფარვას იმ გეგმით, რაც თავიდანვე იყო განსაზღვრული. შესაბამისად, ქალაქის ეს ვალდებულებები მომდევნო წელში გადავა.

ქალაქი წელს არ გადაიხდის 5 186 300 ლარს, რითაც გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხების საპროცენტო ხარჯები უნდა დაეფარა, ასევე წელს არ გადაიხდის 19 075 000 ლარს, ამავე ბანკიდან მიღებული სესხების ძირი თანხის დასაფარად. როგორც მერიის დოკუმენტშია აღნიშნული, ეს ვალდებულებები გადავადდა საქართველოს მთავრობის 2020 წლის ივლისის განკარგულების საფუძველზე.

39 856 200 ლარით შემცირებული შემოსულობები - დეტალურად ნახეთ აქ:

ქონების გადასახადი – საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) – შემცირდა 4 500 000 ლარით,

დამატებული ღირებულების გადასახადები – 7 086 200 ლარით

სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდები – 670 000 ლარით,

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან – 600 000 ლარით,

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი – 23 000 000 ლარით,

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის – 600 000 ლარით,

ჯარიმები, სანქციები და საურავები მცირდება – 400 000 ლარით,

შემოსულობა მიწის გაყიდვიდან – 3 000 000 ლარით [მცირდება წლიური საპროგნოზო მაჩვენებელი].

შემოსულობები იზრდება გრანტის სახით მიღებული სპეციალური ტრანსფერით საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან – 2 019 730 ლარით [ეს თანხა, როგორც დოკუმენტშია მითითებული, ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის ფარგლებში შესყიდული საქონლისა და მომსახურების დღგ-ის 50% გადახდის მიზნით გამოიყო]; ბათუმის ბიუჯეტი დამატებით მიიღებს 10 300 000 ლარს აჭარის ბიუჯეტიდან, ამასთან, დაგეგმილია სანებართვო მოსაკრებლის ზრდა 350 ათასი ლარით და პროცენტების ზრდა 560 900 ლარით.

ღონისძიებების ჩამონათვალი, რომლებიც წელს ბათუმში აღარ დაფინანსდ(ებ)ა, სრულად ნახეთ აქ:

ღონისძიებები, რომლებიც წელს ბათუმში აღარ დაფინანსდ[ებ]ა – იმ თანხის მითითებით, რაც გათვალისწინებული იყო ბიუჯეტში:

მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული განვითარება – საინფორმაციო მასალების დამზადება და გავრცელება – 70 000 ლარი;

ზ.გორგილაძის ქუჩის მონაკვეთებში მხედველობადაქვეითებულებისთვის განკუთვნილი ბილიკის მოწყობა და ქუჩის მთელ პერიმეტრზე გადასასვლელებზე ტროტუარის ბორდიურის სიმაღლის დაწევა ნულოვან ნიშნულზე – 119 734 ლარი;

წყლის სისტემების რეაბილიტაციის სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა -2 500 ლარი;

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების სახურავებზე თოვლდამჭერების, წყალშემკრები და წყალსაწრეტი ღარების მონტაჟი – 120 000 ლარი;

ეზოების შესასვლელში ახალი ჭიშკრების შეძენა-მონტაჟი – 30 000 ლარი;

ქ. ბათუმში 26 მაისის ქ#106-ში მდებარე საოჯახო ტიპის სახლისა და ეზოს სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები – 145 000 ლარი;

ა(ა)იპ – საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოსთვის ავტომანქანის შეძენა – 110 000 ლარი და კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა – 14 400 ლარი;

ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები: ნატვრის ხე (მონაწილეობითი ბიუჯეტის პროგრამის ფარგლებში შერჩეული პროექტების დაფინანსება) – 40 000 ლარი; წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა – 30 885 ლარი;

ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები: კომპიუტერი, ნოუთბუქი – 1 300 ლარი, მაგიდის კომპიუტერი – 2 300 ლარი, დაშვების სისტემის მოწყობილობა – 1 900 ლარი, მცირე ტვირთამწეობის ორმაგ კაბინიანი სატვირთო ავტომანქანა – 119 000 ლარი, სპეცტექნიკის (ექსკავატორ-დამტვირთველი) შეძენა – 215 000 ლარი, მსუბუქი ავტომობილი – 26 000 ლარი;

ა(ა)იპ – ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება: სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების თანამშრომელთა ტრენინგები – 40 000 ლარი, სათამაშოები – 178 071 ლარი, რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები – 82 600 ლარი, ჭურჭელი და ავეჯის აქსესუარები – 200 000 ლარი, ავეჯი – 178 071 ლარი, სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებისათვის ელექტროტექნიკის შეძენა – 44 000 ლარი;

პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა – უცხოეთში სტაჟირების ხელშეწყობა – 38 000 ლარი;

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ლექტორ-მასწავლებელთა უცხოეთში სტაჟირების/საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობის მხარდაჭერა – 30 000 ლარი; საერთაშორისო საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ღონისძიებების ბათუმში ჩატარების მხარდაჭერა – 10 000 ლარი;

მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა: სპორტული ინვენტარი – 7 500 ლარი, ტურნირის ორგანიზება – 2 100 ლარი, საპრიზო ფონდი – 11 400 ლარი, ეზოს ფეხბურთის ნაკრები გუნდის გამგზავება გერმანიაში (ავიაბეილეთები) – 9 240 ლარი;

სპორტული ფესტივალი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში – „დედა, მამა და მე – სპორტული ოჯახი” ფესტივალის ორგანიზება – 9 100 ლარი, საპრიზო ფონდი – 30 900 ლარი;

სასკოლო სპორტის ფესტივალის ორგანიზება – 37 496 ლარი, საპრიზო ფონდი – 21 354 ლარი;

საუნივერსიტეტო სპორტის ფესტივალის ორგანიზება – 6 000 ლარი, საპრიზო ფონდი – 9 000 ლარი;

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სპორტის ფესტივალის ორგანიზება – 7 430, საპრიზო ფონდი – 8 570 ლარი;

აუტიზმის მქონე ბავშვთა საფეხბურთო სკოლა – ტურნირის ორგანიზება – 710 ლარი, საპრიზო ფონდი – 2 600 ლარი;

ფუტსალი და საპლაჟო ფეხბურთი – შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება – 75 300 ლარი, სპორტული ინვენტარი და აღჭურვილობა
– 30 000 ლარი, მასობრივი სპორტული ფესტივალი ფუტსალსა და საპლაჟო ფეხბურთში – 140 000 ლარი, ქუჩის კალათბურთი (მონაწილეობითი ბიუჯეტის პროგრამის ფარგლებში შერჩეული პროექტების დაფინანსება) – 40 600 ლარი;

საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა – 300 000 ლარი;

ბათუმელი სპორტსმენების/მწვრთნელების ფინანსური მხარდაჭერა – 21 000 ლარი;

ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი “ნონა”: კლუბის მოწვეული წევრების შრომის ანაზღაურება – 35 170 ლარი, ევროპის საკლუბო ჩემპიონატში მონაწილეობა – 32 000 ლარი, საერთაშორისო ნორმიანი ტურნირის ორგანიზება – 37 300 და  43,700 ლარი, სპორტული ინვენტარი – 3 000 ლარი;

ბათუმი სპორტის ქალაქი – პროექტების მხარდაჭერა – 60 000 ლარი;

ბათუმის სპორტული ცენტრი: პრინტერი, სკანერი ასლგადამღები – 3 000 ლარი, სპორტული ცენტრის ბაზაზე ჰოკეის სექციის განვითარება/ბათუმის ღია ჩემპიონატი ყინულის ჰოკეიში – 8 000 ლარი, ადგილობრივ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება – 5 000 ლარი, სპორტული ინვენტარი (ჰოკეის აღჭურვილობა) – 38 000 ლარი, სპორტული ცენტრის ბაზაზე ფიგურული ციგურაობის სექციის განვითარება/ბათუმის ღია ჩემპიონატი ფიგურულ ციგურაობაში – 5 000 ლარი, ციგურების შეძენა (სამოყვარულო – პროფესიული) – 20 000 ლარი, სანიჩბოსნო სპორტის სექციის განვითარების ხელშეწყობა/სპორტული საქონელი (სპორტული ნავები) – 30 000 ლარი;

ქართული ჭიდაობის ნახევრად ღია ტიპის საჭიდაო მოედანი (მონაწილეობითი ბიუჯეტის პროგრამის ფარგლებში შერჩეული პროექტების დაფინანსება) – 194 598 ლარი;

კულტურული ღონისძიებების მართვა ადამიანური რესურსების გადამზადება (სწავლება) – 3 900 ლარი, უსაფრთხოების დაცვის ხარჯი – 35 000 ლარი;

26 მაისი – საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება – 80 000 ლარი;

1 ივნისი – ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები – 50 000 ლარი;

ბათუმობის ღონისძიებები – 500 000 ლარი;

საერთაშორისო ფესტივალების მხარდაჭერა: „მოზარდთა ხელოვნების I საერთაშორისო მეგობრობის ფესტივალი“ – 15 000 ლარი, შავი ზღვის საერთაშორისო საოპერო კონკურსი „ოქროს ხმა“  საერთაშორისო ფესტივალის „ბათუმური რაფსოდია“-ს ჩარჩოებში – 60 000 ლარი, „ბათუმი თბილისის XII საერთაშორისო ფესტივალი „ღამის სერენადები” – 100 900 ლარი; „გიორგი გარაყანიძის სახელობის ფოლკლორული და სასულიერო მუსიკის ბათუმის მე-15 საერთაშორისო ფესტივალი“ – 20 100 ლარი, „ბათუმის შავი ზღვის მუსიკისა და ხელოვნების ფესტივალი” – 80 000 ლარი, ბათუმის მინი ფილმების ახალგაზრდული საერთაშორისო ფესტივალი „ოქროს კადრი“ – 30 000 ლარი, მუსიკალური ფესტივალი – „Black Sea Sound” – 15 000 ლარი [დაგეგმილი ფესტივალებიდან წელს მხოლოდ „საავტორო კინოს ბათუმის XV საერთაშორისო კინოფესტივალი -BIAFF” ჩატარდება, რომლის დაფინანსება 114 000 ლარით შემცირდა]

ფოლკლორის ხელშეწყობა: “განდაგანა” – 170 000 ლარი, სასცენო-საცეკვაო კოსტიუმების შესყიდვა – 10 000 ლარი, საერთაშორისო და საქართველოს მასშტაბით კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება – 135 000 ლარი, მუსიკალური ინტსრუმენტის (სინთეზატორი) შეძენა – 4 000 ლარი, ხმის გამაძლიერებელი (მიქშერი)
– 2 500 ლარი,;

თანამედროვე მუსიკის ხელშეწყობა: გასტროლების დაფინანსება – 80 000 ლარი [დაემატა ახალი ღონისძიება – ფესტივალი ,,ზაფხული ბათუმში”, რისთვისაც 250 600 ლარი დაიხარჯება];

კლასიკური მუსიკის განვითარება – 39 200 ლარი, ქალთა კამერული გუნდის გასტროლი საქართველოს მასშტაბით – 9 500 ლარი, ქალთა კამერული გუნდის გასტოლი ავსტრია – 80 000 ლარი;

ხელოვანთა ხელშეწყობა გამოფენებისა და გასტროლების დაფინანსება – 15 000 ლარი;

ქ. ბათუმში 26 მაისის ქუჩა N19-ში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები – 184 000 ლარი;

ინტელექტუალური მედიაპროექტი „ეტალონი“ – 2 960 ლარი, „აჭარის საერთაშორისო ჯემბორი – სკაუტური სამყარო“ – 29 500 ლარი, კონკურსი „სიტყვის კონა” – 35 040 ლარი;

ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა და პრევენცია/ფილტვის კიბოს სქრინინგი52 500 ლარი;

მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება/ ჰოსპისი ბინაზე – 64 000 ლარი;

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ასისტენტით მომსახურება/პერსონალური ასისტენტების გადამზადება – 14 400 ლარი, სმენადაქვეითებული ბავშვთა (18 წლამდე) ოჯახის წევრებისათვის ქართული ჟესტური ენის სწავლება 5 თვის განმავლობაში – 8 438 ლარი, პერსონალური ასისტენტების მიერ სერვისის მიწოდება შშმ პირებისათვის 6 თვე 12 პირისათვის – 21 600 ლარი;

მუნიციპალური უფასო სასადილო/ბენზეს დასახლებაში არსებული სასადილოს სარემონტო სამუშაოები – 200 000 ლარი;

მაწანწალა ცხოველების მოვლა-პატრონობისა და პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებები/უპატრონო შინაური ბინადარი ცხოველებისათვის საპატრონაჟო ღონისძიებები – 60 000 ლარი;

ბათუმის მდგრადი განვითარების ფორუმი – 50 000 ლარი;

ა(ა)იპ – მუნიციპალური სერვისების სააგენტო – მაღალი გამავლობის ავტომანქანის შეძენა – 55 000 ლარი, საოფისე შენობის სარემონტო სამუშაოები – 30 000 ლარი;

მთავარი ფოტო: ბათუმის საკრებულოს საგანგებო სხდომა / 13.08.2020 / ფოტო: საკრებულო

ამ თემაზე:

რა შემოსავლები დაკარგეს ბათუმმა და აჭარის სხვა მუნიციპალიტეტებმა

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი
თედო ჯორბენაძე, ჟურნალისტი მობ.: 599 139 412 ელ/ფოსტა: tedobatumi@gmail.com