კულტურული მემკვიდრეობა,მთავარი,სიახლეები

ზვარეს და ძენწმანის მეჩეთების სარეაბილიტაციო პროექტი ისევ გაძვირდა – ტენდერი

31.05.2024 •
ზვარეს და ძენწმანის მეჩეთების სარეაბილიტაციო პროექტი ისევ გაძვირდა – ტენდერი

ზვარეს და ძენწმანის მეჩეთების რეაბილიტაციაზე აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტომ [კმდს] ტენდერი კიდევ ერთხელ გამოაცხადა. სატენდერო თანხა ამჯერად 150 ათასი ლარითაა გაზრდილი და ჯამში 650 ათასი ლარია.

თავდაპირველი გათვლებით ორივე მეჩეთის რეაბილიტაციისთვის 370 500 ლარი იყო საჭირო, თუმცა ამ თანხით გამოცხადებული ორი ტენდერი არ შედგა. ანუ, ამ დროისთვის მეჩეთების სარეაბილიტაციო პროექტი 279 500 ლარით, 75,4 პროცენტით, არის გაძვირებული.

აღნიშნული მეჩეთების რეაბილიტაციაზე ბოლოს ტენდერი კმდს-ს 2023 წლის სექტემბერში ჰქონდა გამოცხადებული 500 ათასი ლარით, თუმცა არც ეს ტენდერი შედგა – მასში მონაწილეობა არავინ მიიღო.

ქედის მუნიციპალიტეტში მდებარე ზვარესა და ძენწმანის ხის მეჩეთებს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი აქვს. კმდს 2021 წელს წერდა, რომ ძეგლები სავალალო მდგომარეობაში იყო. შემდგომში ძეგლების რეაბილიტაციაზე გამოცხადებული ტენდერები კი, როგორც აღვნიშნეთ არ შედგა. მიუხედავად ამისა, კმდს-მ კვლავ ტენდერი გამოაცხადა და არ მიიღო გადაწყვეტილება ამ ძეგლებზე სამუშაოები ტენდერის გარეშე ჩაეტარებინა.

  • „ჭერის ცენტრალური ადგილი, სადაც ტრადიციულად ხეზე კვეთილობის ნიმუშები იყრის თავს, ჩამოქცეულია… დღევანდელი მდგომარეობით ჭერი სავალალო მდგომარეობაშია…“ – წერია ზვარეს მეჩეთის შესახებ კმდს-ს 2021 წლის დოკუმენტში.
  • „თითქმის ხელუხლებლადაა მოღწეული, როგორც ფასადები, ასევე ინტერიერი და ხეზე კვეთილობის ნიმუშებიც. თუმცა, დღევანდელი მდგომარეობით იგი [შენობა] ავარიულ მდგომარეობაშია… ინტერიერში მდგომარეობა სავალალოა. იატაკის ხის წყობა ამორტიზებულია და ალაგ- ალაგ ამოცვენილი. ასევე სავალალო მდგომარეობაშია ჭერი. მისი უმეტესი ნაწილი ჩამოქცეულია. კონსტრუქციული ელემენტები ამორტიზებული და დაძრულია. შენობა კრამიტითაა გადახურული. თუმცა, იგი ვერ აკავებს წვიმის წყალს“ – წერია ძენწმანის მეჩეთის შესახებ კმდს-ს 2021 წლის დოკუმენტში.

მეჩეთების რეაბილიტაციაზე ტენდერი ამჯერად კმდს-მ 2024 წლის 27 მაისს გამოაცხადა, წინადადებების მიღება ამავე წლის 16 ივნისს დაიწყება და 26 ივნისს დასრულდება.

სატენდერო დოკუმენტებს არც ამჯერად ახლავს პროექტი, რომლითაც ძეგლებზე სამუშაოები უნდა ჩატარდეს. პირობის მიხედვით „სამუშაოების განხორციელება უნდა დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმების დღიდან და დასრულდეს 2025 წლის პირველ დეკემბრამდე“.

ტენდერის დოკუმენტში შენიშვნის სახით აღნიშნულია, რომ „2024 წლის 20 დეკემბრამდე შესრულებული უნდა იყოს არანაკლებ 150 000 ლარის სამუშაოები. 150 000 ლარზე მეტი სამუშაოების შესრულების შემთხვევაში ანგარიშსწორება განხორციელდება 2025 წლის ბიუჯეტიდან“.

მოთხოვნა პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ:

  • „2019 წლის პირველი იანვრიდან ტენდერის გამოცხადების დღემდე პერიოდში პრეტენდენტს უნდა გააჩნდეს არანაკლებ 650 000 ლარის ჯამური ღირებულების დასრულებული სამშენებლო სამუშაოების შესრულების გამოცდილება.
  • პრეტენდენტის გამოცდილებაში არ ჩაითვლება მიმდინარე ხელშეკრულება. მიმდინარედ ჩაითვლება ყველა ის ხელშეკრულება, რომელზეც პრეტენდენტი ვერ წარმოადგენს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების სრულად შესრულების დამადასტურებელ დოკუმენტაციას.“

მოთხოვნა პრეტენდენტის პერსონალის გამოცდილების შესახებ:

  • „სამუშაოების განხორციელებაში აუცილებლად ჩართული უნდა იყოს რესტავრატორი, რომელსაც უნდა გააჩნდეს 2012 წლის პირველი იანვრიდან ელექტრონული ტენდერის გამოცხადებამდე პერიოდში 3 საკულტო სახეობის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების სამშენებლო/სარეკონსტრუქციო/სარეაბილიტაციო სამუშაოებში მონაწილეობის გამოცდილება“.

კმდს-ს სატენდერო კომისიის 2024 წლის 23 მაისის სხდომის ოქმში აღნიშნულია, რომ „2024 წელს სააგენტოს მიერ განხორციელდა [49 450 ლარად 2021 წელს შეძენილი] პროექტის გადახედვა და ხარჯთაღრიცხვის განახლება… შესასყიდი სამუშაოების ღირებულება [650 000 ლარი კი] განისაზღვრა სახელმწიფო შესყიდვის ფარგლებში მომზადებული დოკუმენტაციის საფუძველზე“.

აღნიშნულ ოქმში არ არის ჩანაწერი იმის შესახებ, თუ რატომ გახდა საჭირო ხარჯთაღრიცხვის გადახედვა და რა მიზეზების გამო არ შედგა წინა ტენდერები.

ამ თემაზე: ისტორიული ხის მეჩეთებიდან მხოლოდ ექვს აქვს ძეგლის სტატუსი – შეხვედრა ბათუმში

რა მდგომარეობაშია ზვარეს მეჩეთი ნახეთ ამ ბმულზე:

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: