ბათუმი,მთავარი,მთიანი აჭარა,სიახლეები

სააგენტო თხილის ბაღების აღრიცხვას იწყებს – 500 ლარი სუბსიდია 1 ჰექტარზე

05.11.2022 • 2331
სააგენტო თხილის ბაღების აღრიცხვას იწყებს – 500 ლარი სუბსიდია 1 ჰექტარზე

სოფლის განვითარების სააგენტო, რომელმაც თხილის სუბსიდირების პროგრამა უნდა განახორციელოს, თხილის ბაღების კადასტრის შესაქმნმელად 174 ათას 420 ლარის შესაბამის მოწყობილობებს, ასევე საოფისე საქონელსა და ტექნიკას შეისყიდის.

174 ათას 420 ლარის შესყიდვას სოფლის სააგენტო ტენდერის გარეშე გეგმავს, რისთვისაც თანხმობის მისაღებად უკვე მიმართა შესყიდვების სააგენტოს.

თხილის ბაღების კადასტრი მთავრობის დადგენილებაში ასეა განმარტებული:საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოსა და ღვინის ეროვნული სააგენტოს მიერ აეროგადაღების საფუძველზე შექმნილი ორთოფოტო გეგმების, ასევე, პროგრამულ უზრუნველყოფაში (ABACO) ინტეგრირებული სატელიტური გადაღების მასალების გამოყენებით, ბენეფიციართა განაცხად(ებ)ისა და მუნიციპალიტეტების მერიების წარმომადგენლების მიერ დადასტურებული ინფორმაციის საფუძველზე შექმნილი მონაცემთა ბაზა, რომელიც შეიცავს მონაცემებს თხილის ბაღ(ებ)ისა და მის მესაკუთრეთა (მოსარგებლეთა) ან/და ფაქტობრივ მფლობელთა  შესახებ“.

თხილის წარმოების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის განხორციელებაზე და თხილის ბაღების კადასტრის შექმნაზე 150-კაციანი ჯგუფი იმუშავებს [რომელშიც შევლენ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს,სურსათის ეროვნული სააგენტოს, ღვინის ეროვნული სააგენტოს და მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლები].

„თხილის წარმოების ხელშეწყობის პროგრამის“ შეუფერხებლად განხორციელების მიზნით, მუნიციპალიტეტების მერიებს ეთხოვათ თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში თხილის ბაღების კადასტრის წარმოების პროცესის ორგანიზაციული მხარდაჭერა, სამუშაო ჯგუფის წევრების სამუშაო სივრცით უზრუნველყოფა, განაცხადში დაფიქსირებული თხილის ბაღ(ებ)ის მესაკუთრეთა ან/და მოსარგებლეთა ან/და ფაქტობრივ მფლობელთა იდენტიფიცირება და ბენეფიციარის მიერ განაცხადში მითითებული მონაცემების ხელმოწერით დადასტურება.“ – აღნიშნულია სოფლის სააგენტოს რეგიონებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსის მოხსენებით ბარათში.

სოფლის ეროვნული სააგენტო ამჯერად 133 ათასი ლარის ფარგლებში იყიდის: GPS მოწყობილობებს [50 ცალს], საოფისე/საკანცელარიო საქონელსა და სხვადასხვა საოფისე ტექნიკას.

დამატებით, 41 420 ლარად კი, ასევე ტენდერის გარეშე შეისყიდის პრინტერებს და მაუსებს.

სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში 1 ჰექტარზე 500 ლარის ოდენობის სუბსიდიას მიიღებს ფერმერი, ვისაც 2 000 კვ/მ-დან 3 ჰექტარამდე თხილის ბაღი აქვს [ანუ, მაგალითად, 2 000 კვ.მ ბაღის შემთხვევაში მიიღებს 100 ლარს, 1,5 ჰექტარის შემთხვევაში – 750 ლარს, ხოლო 3 ჰექტარის შემთხვევაში – 1 500 ლარს.]

„თუ ბენეფიციარს  საკუთრებაში  ან/და სარგებლობაში ან/და ფაქტობრივ მფლობელობაში ჯამურად აქვს არანაკლებ 0.2 ჰა-იდან არაუმეტეს 3 ჰა-ის ჩათვლით თხილის ბაღ(ებ)ი, სუბსიდიის მოცულობა განისაზღვრება 500 ლარით ან/და ქულით ყოველ 1 ჰა თხილის ბაღზე გადაანგარიშებით, თხილის ბაღ(ებ)ის  თითოეულ ასეთ ბენეფიციარზე“ – აღნიშნულია პროგრამაში.

ამავე პროგრამის მიხედვით, ბარათზე დარიცხული ქულების ან/და თანხის გამოყენების ბოლო ვადა 2023 წლის 31 აგვისტოა.

„თხილის წარმოების ხელშეწყობის პროგრამის“ დასაფინანსებლად სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ 2022-2023 წლებში ჯამურად 20 935 000 ლარი უნდა გამოყოს.

 

 

ამავე თემაზე:

20 მლნ ლარი თხილისთვის – ვინ მიიღებს სუბსიდიას

 

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: