ბათუმი,მთავარი,სიახლეები

ვინ და რა ფასად მიიღებს ბინას „იაფ სახლში“ – მერიამ კრიტერიუმები დააზუსტა

29.01.2020 •
ვინ და რა ფასად მიიღებს ბინას „იაფ სახლში“ – მერიამ კრიტერიუმები დააზუსტა

ბათუმის მერიამ დააზუსტა ის კრიტერიუმები, რომლის მიხედვითაც ხელმისაწვდომი საცხოვრისის [ე.წ. „იაფი სახლის“] პროგრამის ფარგლებში შეირჩევა ოჯახები, რომლებსაც ბინები გადაეცემათ. განისაზღვრა ყოველთვიური გადასახადის ოდენობა და პერიოდი, თუ რა დროში გამოისყიდიან ბინებს ახალი მესაკუთრეები. შესაბამისი კანონპროექტები მერიამ ქალაქის საკრებულოში უკვე გადააგზავნა დასამტკიცებლად. საკითხი საკრებულოს ხვალინდელი, 30 იანვრის, სხდომის დღის წესრიგშია შეტანილი.

დოკუმენტების მიხედვით, პროგრამის ფარგლებში 4 კორპუსი უნდა აშენდეს, სულ 80 ბინა. დღეის მდგომარეობით დასრულებულია 2 კორპუსი, ანუ გასანაწილებელია 40 ბინა.

მერიის მონაცემებით, ბინის 1 კვ.მ ფართობის თვითღირებულება 1083 ლარით განისაზღვრა. შესაბამისად, ბინის ფართობის მიხედვით, თითოეული ბინა შეფასდა 37 547-დან 83 185 ლარამდე. ბინის საფასური კი მომავალმა მესაკუთრემ 15 წელში უნდა დაფაროს.

ყოველთვიური გადასახადი კი, მერიის მიერ საკრებულოში წარდგენილი პროექტის მიხედვით, თითოეული ბინის ფართობის შესაბამისად განსხვავებულია – მინიმუმი 208,60 ლარი [34,67 კვ.მ ფართობის ბინა] და მაქსიმუმი 462,74 ლარი [76,81 კვ.მ ფართობის ბინა] თვეში.

საკრებულოს მიერ ადრე მიღებულ განკარგულებაში შედის ცვლილება, რომლის მიხედვითაც, მერიის მიერ აშენებულ საცხოვრებელ კორპუსში ბინის მიმღები ოჯახი არ უნდა მიეკუთვნებოდეს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ იმ ოჯახს, რომლისთვისაც მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილია სახელმწიფოს მიერ საარსებო შემწეობის გაცემა;

ამასთან, ოჯახის შემოსავალი უნდა შეადგენდეს ხელმისაწვდომი საცხოვრისისთვის ყოველთვიური შენატანის მინიმუმ სამმაგ ოდენობას;

ოჯახის საერთო შემოსავალი არ უნდა აღემატებოდეს: 1-სულიანი ოჯახისთვის 1 200 ლარს, 2-სულიანი ოჯახისთვის 1 800 ლარს, 3-სულიანისთვის 2 400 ლარს, ხოლო 4 და მეტ-სულიანი ოჯახისთვის 3 000 ლარს [ხელფასის შემთხვევაში იგულისხმება ხელზე ასაღები ხელფასი];

ოჯახი, რომელიც ბინას ქირაობს, ქირაში არ უნდა იხდიდეს „ხელმისაწვდომი საცხოვრისის“ ყოველთვიური მინიმალური შენატანის სამმაგ ოდენობაზე მეტს.

ამ თემაზე:

ბათუმის მერიამ იაფი სახლის კრიტერიუმები გაასაჯაროვა

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: