ნეტგაზეთი • RU

შრომის ინსპექცია ექიმებისა და ექთნების ხელფასებს შეისწავლის

შრომის ინსპექციას ახალი მიმართულება დაემატა, 2023 წლიდან ინსპექცია ექთნებისა და ექიმების ანაზღაურების დადგენილ ზღვართან შესაბამისობას და მათი შრომის პირობებს გააკონტროლებს. დარღვევის გამოვლენის შემთხვევაში დაწესებულებას დააჯარიმებენ.

ექიმების მინიმალური საათობრივი ანაზღაურება საათში – 7, ექთნების კი, საათში – 4.4 ლარით განისაზღვრა.  საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში სტაციონარული კომპონენტით ჩართული ყველა კლინიკა ვალდებულია ექიმებისა და ექთნების სახელფასო ანაზღაურება, ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი მინიმალური ზღვრის გათვალისწინებით დაადგინოს.

შრომის ინსპექციის სამსახური სრულ ინსპექტირებას განახორციელებს სამედიცინო დაწესებულებებში, როგორც ექიმებისა და ექთნების მინიმალურ ხელფასთან დაკავშირებულ, ასევე შრომის უფლებების აღსრულების მიმართულებით.

ექიმისა და ექთნის ფუნქცია-მოვალეობებს კანონი მკაფიოდ განმარტავს, შესაბამისად, თუ ინსპექტირებისას დადგინდება, რომ მინიმალური ხელფასის ანაზღაურების თავიდან არიდების მიზნით, ექიმს ან ექთანს დაკისრებული აქვს რანგით უფრო დაბალი ან სხვა პროფესიის ფუნქციები, ეს ჩაითვლება დარღვევად, რაც გამოიწვევს სამედიცინო დაწესებულების დაჯარიმებას, კლინიკას ასევე დაეკისრება ექიმის ან ექთნის კუთვნილი ხელფასის სრულად ანაზღაურება.

ექთნების შრომის ანაზღაურებას და მათი შრომის პირობებს  ჯანდაცვისა და მომსახურების სფეროების პროფკავშირი „სოლიდარობის ქსელი“ წლებია აპროტესტებს: „აღნიშნული ზრდა არის მხოლოდ პირველი ნაბიჯი, რადგან ის არ აკმაყოფილებს ექთნებისთვის აუცილებელი საცხოვრებელი ხელფასის სტანდარტს.“

ამავე თემაზე:

„კლინიკებს ფულის გაყოფა არ სურთ“ – რატომ ვეღარ უვლიან პაციენტებს ექთნები

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი