ნეტგაზეთი • RU

დაიწყო ორგანიზაციების შერჩევა ანაზღაურებადი სტაჟირების პროგრამისთვის

ანაზღაურებადი სტაჟირების პროგრამის ფარგლებში მიმღები ორგანიზაციების შერჩევა დაიწყო.

პროექტი იწვევს მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობის მქონე ადგილობრივ ორგანიზაციებს (არასამთავრობო, საჯარო, ბიზნესი) არასამთავრობო სექტორთან (LINKS ცენტრი) თანამშრომლობით ხელი შეუწყოს რეგიონში უმუშევრობის შემცირებას და ახალგაზრდების საჭირო პრაქტიკული უნარებით აღჭურვას.

სტაჟირების პროგრამის ფარგლებში,  ორგანიზაციებს აქვთ შესაძლებლობა მიიღონ თანამედროვე ცოდნითა და უნარებით აღჭურვილი ახალგაზრდები, რომლებიც შეძლებენ შემდგომ პროფესიულ განვითარებას.

  • პროგრამის განხორციელების პერიოდი: მარტი 2022 – ივნისი 2023
  • თითოეული სტაჟირების ხანგრძლივობა: 6 თვიდან 11 თვემდე

დაინტერესებულ ორგანიზაციას ექნება შესაძლებლობა:

  • პროექტში ჩართულობის გზით გაზარდოს თავისი ცნობადობა რეგიონისა და ქვეყნის მასშტაბით;
  • ჩამოაყალიბოს და გააძლიეროს პარტნიორული ურთიერთობები არასამთავრობო და საჯარო სექტორთან და  პროფესიულ სასწავლებლებთან;
  • მონაწილეობა მიიღოს პროექტის ფარგლებში გამართულ დასაქმების ფორუმებსა და სხვა აქტივობებში;
  • მიიღოს მონაწილეობა სტაჟიორის შერჩევის პროცესში;
  • გაუწიოს მენტორობა სტაჟიორს;
  • LINKS ცენტრთან თანამშრომლობით განიხილოს სტაჟიორი შემდგომი დასაქმების კანდიდატად.

დაინტერესებულმა ორგანიზაციამ უნდა წარმოადგინოს:

  • შევსებული ანკეტის ფორმა [იხილეთ ამ ბმულზე];
  • ცნობა, რომ ორგანიზაციას არ აქვს დავალიანება სახელმწიფო ბიუჯეტის მიმართ და არ მიმდინარეობს ორგანიზაციის ლიკვიდაცია.

დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას ijhbatumi2001@gmail.com არაუგვიანეს 2022 წლის 22 თებერვლის 18:00 საათისა.

სათაურში გთხოვთ მიუთითოთ „ორგანიზაციების შერჩევა ანაზღაურებადი სტაჟირების პროგრამისთვის”.

საკონტაქტო პირი:  ასლან ჭანიძე. მობ.: 593 30 71 55

პროგრამის შესახებ

ანაზღაურებადი სტაჟირების პროგრამა ხორციელდება ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის  „ცოდნისა და უნარების განვითარების ქსელებისა და პლატფორმების გაძლიერება“ (LINKS) ფარგლებში საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდის (OSGF), საქართველოს გაეროს ასოციაციისა (UNAG) და პროექტის რეგიონული ცენტრების მიერ საქართველოს ოთხ რეგიონში: აჭარაში, გურიაში, ქვემო ქართლსა და შიდა ქართლში.

პროგრამის მიზანი: აჭარაში, გურიაში, შიდა ქართლსა და ქვემო ქართლში ახალგაზრდებს მისცეს ანაზღაურებადი სტაჟირების შესაძლებლობა, რაც მათ  პროფესიულ განვითარებასა და დასაქმებას შეუწყობს ხელს.

თითოეულ რეგიონში სტაჟირებას გაივლის 15 ახალგაზრდა, რომელთაც პროექტის ფარგლებში წარმატებით გავლილი აქვთ ინგლისური ენის 6-თვიანი სასერტიფიკაციო კურსები, კომპიუტერული უნარების სასერტიფიკაციო პროგრამა, კარიერული კონსულტაცია, სამუშაოსთვის მზაობის კურსი და სამოქალაქო განათლების კურსი.

პროექტი სტაჟიორისთვის უზრუნველყოფს ყოველთვიურ დარიცხულ ანაზღაურებას (გადასახადების ჩათვლით) არაუმეტეს 162.00 (ას სამოცდაორი) ევროს ეკვივალენტისა ლარში, რომელსაც რეგიონული LINKS ცენტრი უხდის სტაჟიორს.


შერჩევას უზრუნველყოფს პროექტის რეგიონული LINKS ცენტრი პროექტის „ცოდნისა და უნარების განვითარების ქსელებისა და პლატფორმების გაძლიერება“ ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით. შერჩევის პროცესზე სრულად პასუხისმგებელია რეგიონული LINKS ცენტრი და შესაძლოა, რომ არ გამოხატავდეს ევროკავშირის შეხედულებებს.

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი
გაზეთი "ბათუმელები" გამოდის 2001 წლიდან.