ნეტგაზეთი • RU

კონკურსი ანაზღაურებადი სტაჟირების პროგრამაში მონაწილეობისთვის

ორგანიზაცია „თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლი“ აცხადებს შიდა კონკურსს ანაზღაურებადი სტაჟირების პროგრამის ხელშეწყობისათვის.

კონკურსი ცხადდება ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის „ცოდნისა და უნარების განვითარების ქსელებისა და პლატფორმების გაძლიერება“ (LINKS) ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება საქართველოს გაეროს ასოციაციისა (UNAG) და საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდის (OSGF) მიერ საქართველოს ოთხ რეგიონში: აჭარაში, გურიაში, ქვემო ქართლსა და შიდა ქართლში.

პროექტის მიზანია: დასაქმების ხელშემწყობი პლატფორმებისა და რესურსების  უზრუნველყოფა, ცოდნისა და უნარების განვითარება და შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან შესაბამისობის გაზრდა, დასაქმების შესაძლებლობების გაფართოება ხარისხიან განათლებაზე ხელმისაწვდომობის გზით.

მიზანი: აჭარაში, გურიაში, შიდა ქართლსა და ქვემო ქართლში ახალგაზრდებს მისცეს ანაზღაურებადი სტაჟირების შესაძლებლობა, რაც მათ  პროფესიულ  განვითარებასა და დასაქმებას შეუწყობს ხელს.

მონაწილეობის პირობები: სტაჟირების პროგრამაში მონაწილეობის უფლება აქვთ LINKS პროექტის ბენეფიციარებს, რომელთაც შეუსრულდათ 18 წელი და წარმატებით მონაწილეობდნენ პროექტის ორ ან მეტ აქტივობაში (ინგლისური ენის კურსები, კომპიუტერული უნარების გაძლიერების პროგრამა, კარიერული კონსულტაცია, სამუშაოსთვის მზაობის კურსი, სამოქალაქო განათლების კურსი).

უპირატესობა მიენიჭებათ ქალებს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, იძულებით გადაადგილებულ, სოციალურად დაუცველ, სოფლად მცხოვრებ ახალგაზრდებს, ანაზღაურებადი სამუშაო გამოცდილებისა და განათლების არმქონე და სხვა მოწყვლად პირებს.

თითოეულ რეგიონში სტაჟირების პროგრამაში მონაწილეობა შეეძლება სულ მცირე 15 ახალგაზრდას.

  • პროგრამის განხორციელების პერიოდი: მარტი 2022 – ივნისი 2023
  • თითოეული სტაჟირების ხანგრძლივობა: 6 თვიდან 11 თვემდე

პროგრამაში მონაწილის ყოველთვიური დარიცხული ანაზღაურება (გადასახადების ჩათვლით) არ უნდა აღემატებოდეს 162.00 (ას სამოცდაორ) ევროს ეკვივალენტს ლარში.

კონკურსში გამარჯვებულს შემდეგი ამოცანები ექნება განსახორციელებელი:

  • ყურადღებით გაეცნოს, პასუხისმგებლობით მოეკიდოს მასზე დაკისრებულ ვალდებულებებს და ჯეროვნად შეასრულოს მოვალეობები;
  • პერიოდულად წარმოადგინოს პროგრამითა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ფორმები და ანგარიშები რეგიონული LINKS ცენტრის დახმარებით.

კონკურსში მონაწილეობით დაინტერესებულმა პირმა უნდა წარმოადგინოს შევსებული ანკეტის ფორმა [იხილეთ ამ ბმულზე].

კონკურსის ფარგლებში დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას ijhbatumi2001@gmail.com არაუგვიანეს 2022 წლის 22 თებერვლის 18:00 საათისა.

სათაურში გთხოვთ მიუთითოთ „კონკურსი ანაზღაურებადი სტაჟირების პროგრამის ხელშეწყობისათვის”.

საკონტაქტო პირი: სალომე ფუტკარაძე, მობ.: 591 95 03 95; ქეთი ადეიშვილი, მობ.: 592 59 24 24


კონკურსი ცხადდება პროექტის რეგიონული LINKS ცენტრის მიერ პროექტის „ცოდნისა და უნარების განვითარების ქსელებისა და პლატფორმების გაძლიერება“ ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით. კონკურსის ჩატარებაზე, საკონკურსო ტექსტის შინაარსსა და შერჩევის პროცესზე სრულად პასუხისმგებელია რეგიონული LINKS ცენტრი და შესაძლოა, რომ არ გამოხატავდეს ევროკავშირის შეხედულებებს.

 

 

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი
გაზეთი "ბათუმელები" გამოდის 2001 წლიდან.