მთავარი,სიახლეები

265,7 მილიონი ლარი საქართველოში ფეხბურთის განვითარებისთვის

06.03.2016 • 2460
265,7 მილიონი ლარი საქართველოში ფეხბურთის განვითარებისთვის

საქართველოს მთავრობამ საქართველოში ფეხბურთის განვითარების [2016-2020 წწ.]  სახელმწიფო პროგრამა დაამტკიცა. 2016-2020 წლებში პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების დაფინანსებისათვის საჭირო თანხა კი ჯამში 265 მილიონ 700 ათასი ლარის ოდენობით განისაზღვრა.

აღსანიშნავია, რომ პროგრამის დაფინანსების მიზნით, ქვეყნის მუნიციპალიტეტებსა და ავტონომიურ წარმონაქმნებს „ეთხოვათ“, რომ თავიანთ ბიუჯეტებში ფეხბურთის მხარდაჭერისთვის გათვალისწინებული თანხიდან, 2016 წლის 1 მარტის მდგომარეობით დარჩენილი რესურსი  გადარიცხონ ა(ა)იპ − ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდში. ამავე ფონდში უნდა გადაირიცხოს ის თანხაც, რაც ზემოაღნიშნულ სუბიექტებს 2017 წლისთვის ჰქონდათ გათვლილი ფეხბურთის მხარდაჭერისთვის.

მთავრობის დადგენილებით, „ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდმა“  „პროგრამაში მითითებული ხარჯების დასაფინანსებლად უზრუნველყოს საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს მიერ სუბსიდირების გზით გადარიცხული თანხების განაწილება და შესაბამისი მიმართვა გრანტების სახით; ასევე პროგრამის მიზნებისა და ამოცანების სრულად განხორციელებისათვის, პროგრამაში მითითებული ხარჯების თანადაფინანსებისთვის და გაუთვალისწინებელი სხვა ხარჯების დასაფინანსებლად უზრუნველყოს კერძო ინვესტიციების მოზიდვა“.

საქართველოში ფეხბურთის განვითარების (2016-2020წწ.) სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების დაფინანსება:

fexb

მუნიციპალიტეტებსა და ავტონომიებს ასევე ეთხოვათ, 2016 წლის 10 მარტამდე „საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროსა და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს წარუდგინონ ინფორმაცია ფეხბურთის მხარდაჭერის მიზნით მათი ბიუჯეტებიდან 2015 წელს გაწეული და 2016 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული თანხების (საფეხბურთო ლიგებში მოთამაშე კლუბების, ბავშვთა სკოლების, საფეხბურთო ინფრასტრუქტურისთვისა და ფეხბურთის მხარდაჭერის მიზნით სხვა ღონისძიებებისათვის) შესახებ“

პროგრამის მიზნები და ამოცანებია:

საქართველოში ფეხბურთის პოპულარიზაციისა და განვითარებისკენ მიმართული ღონისძიებების მხარდაჭერა;
ფეხბურთის მართვის თანამედროვე სტანდარტების დანერგვა;
კონკურენტუნარიანი თავისუფალი საფეხბურთო ბაზრის შექმნა;
ფეხბურთში, როგორც სოციალურ აქტივობაში ჩართულობის დონის ამაღლება,  მასობრივი და სხვადასხვა სახის ღონისძიებების (ქალთა და ჭაბუკთა პირველობები, რეგიონული ტურნირები, ფუტსალი, პლაჟის, ქუჩის და შშმპ ფეხბურთი, სასკოლო შეჯიბრებები და სხვ.) განხორციელება;
საფეხბურთო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (ახალი ობიექტების აშენება და არსებულის აღდგენა-რეაბილიტაცია);
ფეხბურთის განვითარების მიზნობრივი პროექტების რეალიზაცია;
საფეხბურთო განათლების (მათ შორის, მწვრთნელთა, მსაჯთა და სხვა პერსონალის ლიცენზირების, კვალიფიკაციის ამაღლებისა და სათანადო დონეზე მომზადება-გადამზადებისთვის) ხელშემწყობი შესაბამისი პროგრამების შემუშავება და განხორციელება;
საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის ჩატარების სისტემის სრულყოფა და სათანადო საინფორმაციო მხარდაჭერის (მატჩების პირდაპირი ტელეტრანსლაციები, ტურის მიმოხილვა, ანალიტიკური გადაცემები, სხვადასხვა მედიააქტივობები) ხელშეწყობა;
კლუბების ფინანსური სტიმულირება, საბაზისო, საპრიზო და პრემიალური დაფინანსება.

ა(ა)იპ − ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი 2016 წლის 11 თებერვალსაა რეგისტრირებული. ორგანიზაციის მმართველი ორგანოა გამგეობა. გამგეობის წევრები [რეესტრის 4 მარტის ამონაწერის მიხედვით]: ტარიელ ხეჩიკაშვილი [თავმჯდომარე], აკაკი ლოდია [თავმჯდომარის მოადგილე], გიორგი ამაშუკელი, გიორგი კაკაურიძე, ლევან კობიაშვილი, ილია დარჩიაშვილი. ორგანიზაციის დირექტორია ზაზა დოლიძე.

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: