მთავარი,სიახლეები

მეზღვაურთა სერტიფიკატების ვადა 3 თვით გაგრძელდება – გამონაკლისი COVID 19-ის გამო

13.03.2020 • 1917
მეზღვაურთა სერტიფიკატების ვადა 3 თვით გაგრძელდება – გამონაკლისი COVID 19-ის გამო

საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის ბრძანებით, მსოფლიოში ახალი კორონავირუსის გავრცელებასთან დაკავშირებით, მეზღვაურთა სერტიფიცირების სფეროში საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ვალდებულებებისგან გამონაკლისი დაწესდა.

„თუ „მეზღვაურთა განათლებისა და სერტიფიცირების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სააგენტოს მიერ გაცემული მეზღვაურის წიგნაკის, კომპეტენციის/კვალიფიკაციის სერტიფიკატების მოქმედების ვადა იწურება მეზღვაურის საზღვარგარეთ ნაოსნობისას და მისი გემიდან ჩამოსვლა შეუძლებელია, მაშინ შესაბამისი გემთმფლობელის ან/და საქართველოში მოქმედი საკრუინგო კომპანიის  წერილობითი მომართვის საფუძველზე, მეზღვაურის წიგნაკის, კომპეტენციის/კვალიფიკაციის სერტიფიკატის მოქმედების ვადას სააგენტო აგრძელებს არაუმეტეს 3 თვის ვადით, სერტიფიკატის მოქმედების ვადის ამოწურვის მომენტიდან“, – აღნიშნულია დირექტორის ბრძანებაში.

ბრძანების მიხედვით, მეზღვაურის წიგნაკის, კომპეტენციის/კვალიფიკაციის სერტიფიკატის მოქმედების ვადის გაგრძელებისათვის სააგენტოში წარდგენილ წერილობით შეტყობინებაში  მითითებული უნდა იყოს სერტიფიკატის ვადის გაგრძელების მიზეზი, ასევე, ნავსადგურის ან საიმიგრაციო უწყების შეტყობინება, რომ COVID 19-ის გავრცელების გამო მეზღვაურის გემიდან ნავსადგურში ჩამოსვლა შეუძლებელია. შეტყობინებას თან უნდა ახლდეს მეზღვაურის მოქმედი ხელშეკრულების ასლი.

მეზღვაურის წიგნაკის, კომპეტენციის/კვალიფიკაციის სერტიფიკატის მოქმედების ვადის გაგრძელება ხორციელდება სააგენტოს მიერ გაცემული წერილის საფუძველზე, რომლის ტიპური ფორმა თან ახლავს ბრძანებას.

სერტიფიკატის მოქმედების ვადის გაგრძელების შემთხვევაში სააგენტოს მეზღვაურთა დეპარტამენტი უზრუნველყოფს ელექტრონული რეესტრის წარმოებას.

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: