ნეტგაზეთი • RU

ყოფილი პატიმრების სამედიცინო დახმარების პროგრამა

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს სისტემის სტატისტიკის 2018 წლის იანვრის მონაცემების მიხედვით, პენიტენციურ სისტემაში მყოფ მსჯავრდებულებს შორის გამოვლენილ დაავადებათა საერთო რაოდენობა 9 842-ს გაუტოლდა. სასჯელაღსრულების სისტემაში გავრცელებულ დაავადებებს შორის, 2018 წლის იანვრის მონაცემებით, ყველაზე ხშირად ფსიქიკურ და ქცევით აშლილობას ვხვდებით. კვლევაში წარმოდგენილ დიაგრამაზე  ნაჩვენებია პენიტენციურ სისტემაში გავრცელებულ დაავადებათა ხვედრითი წილი:

დიაგრამა: სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო/სისტემის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში/2018 წლის იანვრის მონაცემები.

ამავე ანგარიშში წარმოდგენილი მონაცემების მიხედვით, გაუარესებული ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო საპატიმრო სასჯელისგან გათავისუფლების მიზეზი უმრავლეს შემთხვევებში (75% ) იძულებითი ფსიქიატრიული მკურნალობა იყო:

დიაგრამა: სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო/სისტემის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში/2018 წლის იანვრის მონაცემები.

გაუარესებული ჯანმრთელობის მდგომარეობა ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემაა, რაც ყოფილ პატიმრებს აწუხებთ.

დემოკრატიის ინსტიტუტი პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად  2017 წლის თებერვლიდან ახორციელებს „ყოფილი პატიმრების გაძლიერების პროექტს“, რომლის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულებაც ყოფილი პატიმრების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებაა. „ყოფილი პატიმრების გაძლიერების პროექტში“ ჩართვა შეუძლიათ როგორც ყოფილ პატიმრებს, ასევე მათ ოჯახის წევრებსა და პრობაციონერებს.

ბენეფიციარებს პროექტის სხვადასხვა სერვისით სარგებლობა ოთხ რეგიონში: აჭარაში, გურიაში, სამეგრელო-ზემო სვანეთსა და იმერეთში შეუძლიათ.

პროექტის ბენეფიციართა საჭიროებები თავიდან მათი გამოკითხვისა და ჯანმრთელობის პრობლემების შემთხვევაში მაღალსტანდარტული გამოკვლევებით დგინდება. შემდეგ კი ინდივიდუალური შესაძლებლობებისა და მათივე სურვილის გათვალისწინებით ისინი სხვადასხვა სარეაბილიტაციო  სერვისით სარგებლობენ.

„ყოფილი პატიმრების გაძლიერების პროექტი“ ჯანმრთელობის მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად  ბენეფიციარებს შემდეგნაირად  ეხმარება:

  • ამისამართებს მათ შესაბამისი პროფილის სამედიცინო დაწესებულებაში;
  • ბენეფიციარებს ეხმარება (თუ საჭიროა ადვოკატირების პროცესშიც), რომ ისარგებლონ კუთვნილი სამედიცინო შეღავათებით და შესაბამისი სახელმწიფო პროგრამებით;
  • ბენეფიციარებს, რომლებსაც არ აქვთ ფინანსური შესაძლებლობა – პროექტის ფარგლებში უფასოდ გადაეცემათ მედიკამენტები.

სოციალური მუშაკების ინფორმაციით, საპატიმროს დატოვების შემდეგ ყოფილ პატიმართა უმრავლესობას გაუარესებული აქვს ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ლოგიკურია, რომ „პატიმართა გაძლიერების პროექტის“ სამედიცინო მხარდაჭერის მიმართულება განსაკუთრებით აქტუალურია და ამ მხრივ მაღალია ყოფილ პატიმართა ინტერესი პროექტის მიმართ.

პროექტის განხორციელებისას დაკვირვებამ აჩვენა, რომ სამედიცინო მხარდაჭერის პროგრამაში ჩართვის შემდეგ ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობა შესამჩნევად გაუმჯობესდა. ისევე, როგორც მნიშვნელოვანი ძვრებია ყოფილი პატიმრებისა და მათი ოჯახების ეკონომიკურ გაძლიერებაშიც. ეს იმის შედეგია, რომ გარდა სამედიცინო მიმართულებისა ყოფილი პატიმრების გაძლიერების პროექტი ბენეფიციარებს სთავაზობს შემდეგ სარეაბილიტაციო სერვისებს:

 • სოციალური საწარმოების ამოქმედება და ყოფილი პატიმრების, პატიმართა ოჯახის წევრებისა და პრობაციონერების დასაქმების ხელშეწყობა;
• ბენეფიციარების სტაჟირება დასაქმების პირობით;
• ბენეფიციართა თვითდასაქმება – საოჯახო ბიზნესის ჩამოყალიბების გზით;
• ყოფილ პატიმართა განათლება და პროფესიული გადამზადება;
• ყოფილ პატიმართა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა; 
• იურიდიული დახმარება.

მასალა მომზადებულია პროექტის – „ყოფილი პატიმრების, პატიმართა ოჯახებისა და პრობაციონერების მხარდაჭერის პროგრამა“  ფარგლებში.
პროექტს ახორციელებს ა(ა)იპ „დემოკრატიის ინსტიტუტი“ და დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ.
მასალაში გამოთქმული მოსაზრებები ავტორისეულია და შესაძლოა არ გამოხატავდეს დონორი ორგანიზაციის თვალსაზრისს.

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი
თამარ ნერგაძე არის "ბათუმელების" რეპორტიორი 2017 წლის ოქტომბრიდან. ტელ.: 568 81 41 75 / E-mail.: tamarnergadze123@gmail.com