მთავარი,სიახლეები

საკრებულოს მრჩეველთა საბჭოში წევრები შეიცვლებიან

27.01.2014 •
საკრებულოს მრჩეველთა საბჭოში წევრები შეიცვლებიან

საკრებულოსთან არსებული მრჩეველთა საბჭო  19 წევრისგან შედგება. ქალაქ ბათუმში მოქმედი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების, ბიზნეს სექტორისა და მასმედიის საშუალებების ორ–ორი წარმომადგენლისაგან.

საბჭოს დანარჩენ 13 წევრს წარმოადგენს ადგილობრივი მოქალაქეები, ბათუმის 13-ვე ტერიტორიული ერთეულის მიხედვით („საზოგადოებრივი დარბაზის“ თავმჯდომარეები).

საბჭო არის საკრებულოს სათათბირო–საკონსულტაციო ორგანო, რომელიც უზრუნველყოფს თვითმმართველობის საქმიანობის გამჭვირვალობას და მის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობას.

საბჭოს წევრების არჩევა ხდება ერთი წლის ვადით.

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: