მთავარი,სიახლეები

მანდატების გადანაწილების წესს საკონსტიტუციო სასამართლო განიხილავს

16.11.2016 •
მანდატების გადანაწილების წესს საკონსტიტუციო სასამართლო განიხილავს

საკონსტიტუციო სასამართლო პარლამენტში მანდატების გადანაწილების წესის კონსტიტუციურობის საკითხს განიხილავს. გადაწყვეტილება საქმის არსებითად განხილვის შესახებ სასამართლომ ახლახანს მიიღო. სარჩელის ავტორი “საქართველოს პატრიოტთა ალიანსია”, რომელიც საარჩევნო კოდექსის კონკრეტულ მუხლს ასაჩივრებს, რითაც პროპორციული წესით ჩატარებული არჩევნების შედეგად გადაუნაწილებელი მანდატების განაწილების წესია განსაზღვრული. დღევანდელ სხდომაზე, საკონსტიტუციო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა მოსარჩელის მოთხოვნა საქმის საბოლოო გადაწყვეტამდე სადავო ნორმის მოქმედების შეჩერების შესახებ.

მოსარჩელე საარჩევნო კოდექსის 125-ე მუხლის მე-8 პუნქტის ანტიკონსტიტუციურად ცნობას მოითხოვს. ამ სამართლებრივი ნორმის მიხედვით: “გადაუნაწილებლად მიიჩნევა მანდატები, რომლებიც რჩება 77 მანდატის პოლიტიკური სუბიექტების მიერ მიღებული ხმების პროპორციულად გაყოფისა და მცირემანდატიანი პოლიტიკური სუბიექტებისათვის მანდატების რაოდენობის ექვსამდე შევსების შემდეგ.”  სადავო წესის თანახმად, გადაუნაწილებელი მანდატები რიგრიგობით გადანაწილდება იმ სუბიექტებზე, რომლებმაც შევსების გარეშე მიიღეს არანაკლებ 6 მანდატისა.

“პატრიოტთა ალიანსის” შეფასებით, იგი არის სარჩევნო სუბიექტი, რომელმაც პროპორციული წესით ჩატარებულ არჩევნებში მიიღო ამომრჩეველთა 5%-ის მხარდაჭერა. საქართველოს კონსტიტუციისა და საარჩევნო კოდექსის მოთხოვნების შესაბამისად, მას მანდატების რაოდენობა შეევსო ექვსამდე და სადავო ნორმის გამო ვერ მონაწილეობს გადაუნაწილებელი მანდატების  გადანაწილების პროცესში.

მოსარჩელე მიიჩნევს, რომ აღნიშნული სამართლებრივი ნორმა დისკრიმინაციულია მათ მიმართ –  საარჩევნო სუბიექტი, რომელმაც გადალახა 5%-ანი ბარიერი, გადაუნაწილებელი მანდატების მიღებისთვის თანასწორ სუბიექტებს წარმოადგენს, ხოლო სადავო ნორმით დადგენილი წესი მათ გამორიცხავს მანდატების  განაწილების პროცესიდან.

 

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: