ბათუმი,მთავარი,მთიანი აჭარა,სიახლეები

განსაკუთრებული ზონა – ხელოვნური კუნძულის ტერიტორიას მთავრობამ ახალი სტატუსი მიანიჭა

21.12.2023 •
განსაკუთრებული ზონა – ხელოვნური კუნძულის ტერიტორიას მთავრობამ ახალი სტატუსი მიანიჭა

ტერიტორიას ბათუმში, სადაც ხელოვნური კუნძული და ნახევარკუნძულები უნდა აშენდეს, საქართველოს მთავრობამ განსაკუთრებული რეგულირების ზონის სტატუსი მიანიჭა.

„საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსის 36-ე მუხლის პირველი ნაწილის საფუძველზე, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთებს [ფართობები – 1 443 223 კვ/მ,  27 046 კვ/მ და 3 445 კვ.მ], ტურისტული-ეკონომიკური ფაქტორებიდან გამომდინარე, მიენიჭოს განსაკუთრებული რეგულირების ზონის სტატუსი“, – აღნიშნულია მთავრობის 2023 წლის 20 დეკემბრის დადგენილებაში, რომელსაც პრემიერი ღარიბაშვილი აწერს ხელს.

დადგენილება 20 დეკემბერს ამოქმედდა.

განსაკუთრებული რეგულირების ზონა ბათუმში

განსაკუთრებული რეგულირების ზონა:

1 – ზღვის აკვატორია [ლურჯი ფერით], რომლის ფართობი 1 443 223 კვ/მ-ია, დღეს სახელმწიფოს საკუთრებაშია და ის „ამბასადორი ბათუმი აილენდზე“ 65 წლით, აღნაგობის უფლებით არის გადაცემული [ამ ტერიტორიაზე უნდა აშენდეს ნახევარკუნძულები და კუნძული]. საჯარო რეესტრში მითითებულია ასევე, რომ ეს „არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი“ არის „წყლით დაფარული ტერიტორია“.

2 – სანაპირო ზოლი ბარცხანაში, რესტორან „რივიერასთან“ [წითელი ფერით], რომლის ფართობი 3 445 კვ.მ-ია. ეს ტერიტორია დღეს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაშია და ის „ამბასადორზე“ 5 წლით იჯარითაა გადაცემული.

3 – ბარცხანისა და „ბენზეს“ [თამარის დასახლების] პლაჟი/სანაპირო ზოლი ავტომაგისტრალსა და ზღვას შორის [მწვანე ფერით], რომლის ფართობია 27 046 კვ/მ. ეს ტერიტორია დღეს ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაშია და ის „ამბასადორზე“ ამ დროისთვის რაიმე ფორმით გადაცემული არ არის [თუმცა ამ ზოლში ქვების შეტანა კომპანიას დაწყებული აქვს].

საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსით, მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ქალაქთმშენებლობითი დაგეგმვის განხორციელება შესაბამისი მუნიციპალიტეტის საკუთარ უფლებამოსილებას განეკუთვნება, თუმცა, გამონაკლისია ამ კოდექსის 36-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევა.

ამ მუხლის მიხედვით, „საქართველოს მთავრობის სამართლებრივი აქტით, მუნიციპალიტეტს ან მისი ტერიტორიის ნაწილს, მაღალი მნიშვნელობის საზოგადოებრივი, ეკონომიკური, ეკოლოგიური, ჰუმანიტარული, თავდაცვითი, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და სარეკრეაციო, კულტურული ან/და სხვა ფაქტორიდან გამომდინარე, შეიძლება მიენიჭოს განსაკუთრებული რეგულირების ზონის სტატუსი“.

ასეთი ზონისათვის კი, შესაბამის რეჟიმს ან/და განაშენიანების გეგმას ან/და განაშენიანების დეტალურ გეგმას ამტკიცებს არა მუნიციპალიტეტი, არამედ სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი განვითარების სააგენტო, რომელიც საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ექვემდებარება.

კოდექსის მიხედვით, განსაკუთრებული რეგულირების ზონაში „მშენებლობის ნებართვა გაიცემა საქართველოს მთავრობის დადგენილებით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაცვით.“

ამასთან, „მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობები განისაზღვრება ქალაქთმშენებლობითი გეგმის ან ზონის განმსაზღვრელი დოკუმენტით დადგენილი რეჟიმის საფუძველზე“.

„ამბასადორი ბათუმი აილენდზე“ ბათუმის აკვატორიაში, 65 წლის ვადით, სასყიდლიანი აღნაგობის უფლებით გადაცემულია 1 443 223 კვ.მ ტერიტორია. კომპანიას აღებული აქვს ვალდებულება, შექმნას ორი ხელოვნური ნახევარკუნძული და ერთი ხელოვნური კუნძული და მოაწყოს მათზე ინფრასტრუქტურა. ხელშეკრულების მიხედვით, „ამბასადორმა“ არანაკლებ 100 მილიონი აშშ დოლარის ინვესტიცია უნდა განახორციელოს.

არსებული პროექტის მიხედვით, ზღვაში უნდა მოეწყოს 108.5 ჰექტარი ფართობის ტერიტორია, საიდანაც ხელოვნურად შექმნილი კუნძულისა და ნახევარკუნძულების [მიწის] ფართობი 84 ჰექტარი იქნება, ხოლო დანარჩენი გამოყენებული იქნება დამცავი მოლების და შიდა აკვატორიის მოსაწყობად.

  • ბათუმში ხელოვნური კუნძულის მოწყობის პროექტთან დაკავშირებით, კომპანია „ამბასადორი ბათუმი აილენდმა“ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში გარემოზე ზემოქმედების შეფასების [გზშ] ანგარიში უკვე წარადგინა:
  • გზშ-სთან დაკავშირებით კითხვები აქვს ნინო ჩხობაძეს, ექსპერტს გარემოსდაცვით საკითხებში და არასამთავრობო ორგანიზაციის „მწვანეთა მოძრაობა – დედამიწის მეგობრების“ ხელმძღვანელს:
  • გზშ-სთან დაკავშირებით საკუთარი პოზიცია დააფიქსირა „ამბასადორმაც“:

„ამბასადორს“, ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შესაბამისად, ხელოვნურ კუნძულს და ნახევარკუნძულებს საქართველოს მთავრობა საბოლოოდ საკუთრებაში სიმბოლურ 1 ლარად გადასცემს.

ბათუმში ხელოვნური კუნძულის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტთან დაკავშირებით გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა ბათუმში 2024 წლის 12 იანვარსაა დაგეგმილი.

  • გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, გზშ-ს ანგარიშის საჯარო განხილვა 12 იანვარს, დღის 12:00 საათზე, ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში გაიმართება [მისამართი: ლუკა ასათიანის ქ. N25].

ვრცლად ამ თემაზე:

რიჟვაძე: ბათუმში აშენდება პალმის მსგავსი ხელოვნური კუნძული

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: