აჭარა,მთავარი,მუნიციპალიტეტი,სიახლეები

აგროსერვის ცენტრებს აჭარის მთავრობა ამჯერად ცალ-ცალკე ყიდის – აუქციონები დაწყებულია

02.04.2023 • 6679
აგროსერვის ცენტრებს აჭარის მთავრობა ამჯერად ცალ-ცალკე ყიდის – აუქციონები დაწყებულია

აგროსერვის ცენტრის ხუთ შენობას, მიწასთან და მოძრავ ქონებასთან ერთად, აჭარის მთავრობა ამჯერად პირობებით, ცალ-ცალკე ყიდის. წინა აუქციონი, სადაც ეს ქონება ერთ ლოტად, ასევე პირობებით იყიდებოდა, არ შედგა.

აუქციონის პირობა ყველა აგროსერვის ცენტრისთვის ერთნაირია – მყიდველმა, ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს 6 თვის ვადაში უნდა აამოქმედოს ლოჯისტიკური ცენტრი; ამოქმედებიდან არანაკლებ 1 თვის ვადაში ცენტრში დასაქმებულების არანაკლებ 90%-ს უნდა შეადგენდეს საქართველოს მოქალაქეები; ლოჯისტიკური ცენტრის პროფილის და დანიშნულების შენარჩუნება არანაკლებ 10 წლის ვადით.

აგროსერვის ცენტრის ხუთი შენობა და მასთან დაკავშირებული სხვა უძრავ მოძრავი ქონება ერთიან აუქციონზე 3,5 მილიონ ლარად იყიდებოდა. ცალ-ცალკე გამოცხადებულ აუქციონებში კი, ქონების გასაყიდი საწყისი ფასიც, ჯამში, თითქმის იგივეა – 3 მილიონ 455 ათასი ლარი.

ბათუმი

ბათუმში, ფრიდონ ხალვაშის 201-ში მდებარე 1 347 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთისა და მასზე დამაგრებული 708.87 კვ.მ. შენობა-ნაგებობის და ამ ქონებაში განთავსებული მოძრავი ქონების საწყისი გასაყიდი 1,3 მილიონი ლარია. ბიჯი 30 ათასი ლარი.

ქობულეთი

ქობულეთში, ხუცუბანში მდებარე 1 653 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, მასზე დამაგრებული 1180 კვ.მ. შენობა-ნაგებობა და ამ ქონებაში განთავსებული  მოძრავი ქონება; ასევე ორი ერთეული სპეციალიზებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები აუქციონზე 875 ათას ლარადაა გამოტანილი. ბიჯი 20 ათასი ლარია.

ქედა

490 ათასი ლარია საწყისი გასაყიდი ფასი აუქციონზე გამოტანილი აგროსერვის ცენტრის შენობის, რომლის ფართობი 515.64 კვ.მ-ია. ამავე აუქციონზე იყიდება 800 კვ.მ მიწა, სადაც ეს შენობა დგას და ასევე მასში განთავსებული მოძრავი ქონება.  ვაჭრობის ბიჯი 10 ათასი ლარია. გასაყიდი ქონება სოფელ ძენწმანში მდებარეობს.

შუახევი

დაბა შუახევში, რუსთაველის ქუჩა N69-ში მდებარე 761 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე დამაგრებული 245.04 კვ.მ შენობა-ნაგებობა და ამ ქონებაში არსებული მოძრავი ქონება ერთ ლოტად 330 ათას ლარად იყიდება. აუქციონზე ვაჭრობის ბიჯი 8 ათასი ლარია.

ხულო

ხულოში, სოფელ ვაშლოვანში მდებარე 1100 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, მასზე დამაგრებული 405,52 კვ.მ შენობა-ნაგებობა და ამ ქონებაში განთავსებული მოძრავი ქონება აუქციონზე 460 ათას ლარადაა გამოტანილი. ვაჭრობის ბიჯი კი, 10 ათასი ლარია.

აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ გამოცხადებული ხუთივე აუქციონი დაწყებულია და 2023 წლის 18 აპრილს დასრულდება.

ყველა აუქციონისთვის პირობები იდენტურია:

 • „აუქციონში მონაწილეობის “ბე“ განისაზღვროს ქონების საწყისი საპრივატიზებო საფასურის 25%-ის ოდენობით, რომელიც ჩაითვლება ქონების საპრივატიზებო საფასურში საბოლოო ანგარიშსწორებისას;
 • საბოლოო საპრივატიზებო საფასურის გადახდა აუქციონის დასრულებიდან 3 ეტაპად, კერძოდ:
  2023 წლის 1-ელ დეკემბრამდე საბოლოო საპრივატიზებო საფასურის არანაკლებ 25%- ის გადახდა;
  2024 წლის 1-ელ ივნისამდე საბოლოო საპრივატიზებო საფასურის არანაკლებ 25%- ის გადახდა
  2024 წლის 1-ელ დეკემბრამდე დარჩენილი საპრივატიზებო საფასურის გადახდა.
 • შესაბამისი ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 2 თვის ვადაში არანაკლებ ქონების საწყისი საპრივატიზებო ღირებულების 1%-ის უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის წარმოდგენა, რომლის ვადაც არანაკლებ 2 თვით უნდა აღემატებოდეს საინვესტიციო ვალდებულების შესრულების ვადას;
 • შესაბამისი ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს 6 თვის ვადაში, საპრივატიზებო მიწის ნაკვეთებზე არსებული ლოჯისტიკური ცენტრების, ამოქმედება;
 • ლოჯისტიკური ცენტრების ამოქმედებიდან არანაკლებ 1 თვის ვადაში ცენტრში დასაქმებულების არანაკლებ 90%-ს უნდა შეადგენდეს საქართველოს მოქალაქეები;
 • ლოჯისტიკური ცენტრების პროფილის და დანიშნულების შენარჩუნება არანაკლებ 10 წლის ვადით, რაც გულისხმობს სოფლის მეურნეობის პროდუქციის რეალიზაციის ალტერნატიული სისტემის ჩამოყალიბების ხელშეწყობას“.

განახლება: არც ეს აუქციონები შედგა. სამინისტრომ აუქციონები ცალ-ცალკე ხელახლა გამოაცხადა. ხუთივე ხელახალი აუქციონი 2023 წლის 11 მაისს დასრულდება.

წინა აუქციონი, სადაც აგროსერვის ცენტრები ერთ ლოტად იყიდებოდა, 2022 წლის 16 დეკემბერს დასრულდა, თუმცა ეს აუქციონი არ შედგა.

არშემდგარი აუქციონის შესახებ ნახეთ ამ ბმულზე:

მთავრობა ბათუმში, ქობულეთში, ქედაში, შუახევსა და ხულოში აგროსერვისცენტრებს ყიდის

 

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: