ნეტგაზეთი • RU

საჯარო სკოლის მოსწავლეების ვაუჩერი გაიზარდა – ახალი დადგენილება

2023 წლის იანვრიდან გაიზარდა საჯარო სკოლის ერთ მოსწავლეზე გათვლილი ვაუჩერის ოდენობა. საჯარო სკოლებს გაეზარდათ საბაზო დაფინანსებაც.

მთავრობის დადგენილების მიხედვით, საჯარო სკოლებისთვის ერთ მოსწავლეზე გათვლილი ფინანსური ნორმატივის შესაბამისი სტანდარტული ვაუჩერი განისაზღვრება ერთ მოსწავლეზე გათვლილი საბაზო ფინანსური ნორმატივისა და შესაბამისი კოეფიციენტის ნამრავლით. მთავრობამ აღნიშნული კოეფიციენტები გაზარდა.

შესაბამისად, ერთ მოსწავლეზე გათვლილი ვაუჩერი დამტკიცდა შემდეგი ოდენობით:

ქართულენოვანი საჯარო სკოლებისთვის/სექტორებისთვის პირველიდან მე-8 კლასის ჩათვლით, რომელთა მოსწავლეების რაოდენობა განისაზღვრება:

 • 170-დან 205 მოსწავლის ჩათვლით – 525 ლარი [მაგალითად, იყო 516 ლარი];
 • 206-დან 299 მოსწავლის ჩათვლით – 522 ლარი;
 • 300-დან 530 მოსწავლის ჩათვლით – 519 ლარი;
 • 531-დან 735 მოსწავლის ჩათვლით – 510 ლარი;
 • 736-დან 1269 მოსწავლის ჩათვლით – 504 ლარი;
 • სადაც მოსწავლეების რაოდენობა აღემატება 1269 მოსწავლეს – 495 ლარი [იყო 483 ლარი];

მაღალმთიან დასახლებაში კი:

 • 170-დან 205 მოსწავლის ჩათვლით – 723 ლარი [იყო 708 ლარი];
 • 206-დან 299 მოსწავლის ჩათვლით – 720 ლარი;
 • 300-დან 530 მოსწავლის ჩათვლით – 702 ლარი;
 • 531-დან 735 მოსწავლის ჩათვლით – 690 ლარი;
 • 736-დან 1269 მოსწავლის ჩათვლით – 678 ლარი;
 • სადაც მოსწავლეების რაოდენობა აღემატება 1269 მოსწავლეს – 666 ლარი [იყო 654 ლარი];

არაქართულენოვანი საჯარო სკოლებისთვის/სექტორებისთვის პირველიდან მე-8 კლასის ჩათვლით, რომელთა მოსწავლეების რაოდენობა განისაზღვრება:

 • 170-დან 205 მოსწავლის ჩათვლით – 510 ლარი [იყო 504 ლარი];
 • 206-დან 299 მოსწავლის ჩათვლით – 504 ლარი;
 • 300-დან 530 მოსწავლის ჩათვლით – 501 ლარი;
 • 531-დან 735 მოსწავლის ჩათვლით – 486 ლარი;
 • 736-დან 1269 მოსწავლის ჩათვლით – 477 ლარი;
 • სადაც მოსწავლეების რაოდენობა აღემატება 1269 მოსწავლეს – 474 ლარი [იყო 468 ლარი];

მაღალმთიან დასახლებაში კი:

 • 170-დან 205 მოსწავლის ჩათვლით – 711 ლარი [იყო  699 ლარი];
 • 206-დან 299 მოსწავლის ჩათვლით – 708 ლარი;
 • 300-დან 530 მოსწავლის ჩათვლით – 693 ლარი;
 • 531-დან 735 მოსწავლის ჩათვლით – 672 ლარი;
 • 736-დან 1269 მოსწავლის ჩათვლით – 660 ლარი;
 • სადაც მოსწავლეების რაოდენობა აღემატება 1269 მოსწავლეს – 651 ლარი [იყო 645 ლარი].

საჯარო სკოლების მე-9-დან მე-12 კლასის ჩათვლით, რომელთა მოსწავლეების რაოდენობა განისაზღვრება:

 • 170-დან 205 მოსწავლის ჩათვლით – 621 ლარი [იყო 612 ლარი];
 • 206-დან 299 მოსწავლის ჩათვლით – 618 ლარი;
 • 300-დან 530 მოსწავლის ჩათვლით – 615 ლარი;
 • 531-დან 735 მოსწავლის ჩათვლით – 606 ლარი;
 • 736-დან 1269 მოსწავლის ჩათვლით – 594 ლარი;
 • სადაც მოსწავლეების რაოდენობა აღემატება 1269 მოსწავლეს – 579 ლარი [იყო 567 ლარი];

მაღალმთიან დასახლებაში კი:

 • 170-დან 205 მოსწავლის ჩათვლით – 852 ლარი [იყო 837 ლარი];
 • 206-დან 299 მოსწავლის ჩათვლით – 849 ლარი;
 • 300-დან 530 მოსწავლის ჩათვლით – 828 ლარი;
 • 531-დან 735 მოსწავლის ჩათვლით – 810 ლარი;
 • 736-დან 1269 მოსწავლის ჩათვლით – 801 ლარი;
 • სადაც მოსწავლეების რაოდენობა აღემატება 1269 მოსწავლეს – 786 ლარი [იყო 774 ლარი].

ახალი დადგენილებით, 2023 წლის იანვრიდან:

„საჯარო სკოლის ტერიტორიაზე სამედიცინო კაბინეტის/პუნქტის ფუნქციონირების მიზნით, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ შერჩეულ საჯარო სკოლებს, ამ დადგენილებით გათვალისწინებული დაფინანსების გარდა, მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით დადგენილი წესით, ყოველთვიურად გამოეყოფათ დამატებითი დაფინანსება საჯარო სკოლის ტერიტორიაზე არსებულ სამედიცინო კაბინეტში/პუნქტში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული თითოეული პირის შრომის ანაზღაურებისთვის:

 • სკოლის ექიმის შემთხვევაში − 660 ლარი [იყო 600 ლარი],
 • ხოლო სკოლის ექთნის შემთხვევაში − 550 ლარის ოდენობით [იყო 500 ლარი];

ასევე, „დაგროვებითი პენსიის შესახებ “ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული საპენსიო შენატანისთვის − დასაქმებულზე გასაცემი დასაბეგრი ხელფასის 2 პროცენტის ოდენობით.“

ამასთან, „არაქართულენოვან საჯარო სკოლებში ბილინგვური განათლების მიდგომის გამოყენებით ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის მიზნით, სამინისტროს მიერ შერჩეულ საჯარო სკოლებს, ამ დადგენილებით გათვალისწინებული დაფინანსების გარდა, მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით დადგენილი წესით, ყოველთვიურად გამოეყოფათ დამატებითი დაფინანსება საჯარო სკოლაში ბილინგვური სასკოლო სასწავლო გეგმის დანერგვის კოორდინატორის შრომის ანაზღაურებისათვის 685 ლარის ოდენობით [ასევე „დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ კანონით გათვალისწინებული საპენსიო შენატანისთვის დასაქმებულზე გასაცემი დასაბეგრი ხელფასის 2 პროცენტის ოდენობით]“.


2023 წლის იანვრიდან სტატუსის გაზრდილ დანამატებს მიიღებენ მასწავლებლებიც.

შესაბამისი ცვლილება „საჯარო სკოლების მასწავლებელთა შრომის ანაზღაურების მინიმალური ოდენობისა და პირობების დადგენის თაობაზე“ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანებაში შევიდა.

ვრცლად ნახეთ ამ ბმულზე:

პედაგოგების სტატუსის დანამატი იანვრიდან 125 ლარით იზრდება – ახალი ბრძანება

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი
თედო ჯორბენაძე, ჟურნალისტი მობ.: 599 139 412 ელ/ფოსტა: tedobatumi@gmail.com