მთავარი,სიახლეები

საზაფხულო თეატრში ადაპტირებულ ლიფტს დაამონტაჟებენ – ტენდერი 33,5 ათასი ლარით

20.10.2022 • 1736
საზაფხულო თეატრში ადაპტირებულ ლიფტს დაამონტაჟებენ – ტენდერი 33,5 ათასი ლარით

ბათუმის საზაფხულო თეატრის შენობაში შშმ პირებისთვის ადაპტირებულ ლიფტს დაამონტაჟებენ. ლიფტის შეძენა-მონტაჟზე ტენდერი ბათუმის კულტურის ცენტრმა გამოაცხადა.

მომსახურების შესყიდვის სავარაუდო [სატენდერო] თანხა 33 ათას 540 ლარია. გამარჯვებულმა ლიფტი ხელშეკრულების გაფორმებიდან 45 დღეში უნდა დაამონტაჟოს.

ტენდერში წინადადებების მიღება 2022 წლის 26 ოქტომბერს დაიწყება და 28 ოქტომბერს დასრულდება.

პირობის მიხედვით: „შეთავაზებულ საქონელზე მონტაჟით უნდა ვრცელდებოდეს არანაკლებ 2-წლიანი გარანტია, საგარანტიო ვადის ათვლა დაიწყება შესყიდვის ობიექტის გადაცემის და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების მომენტიდან;

საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში აღმოჩენილი ხარვეზის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია გაუმართაობის შესახებ შეტყობინების მიღებიდან მეორე დღეს უზრუნველყოს გაუმართაობის მიზეზის იდენტიფიცირება და არაუმეტეს 10 კალენდარული დღის ვადაში (სირთულის მიხედვით), ხარვეზის მქონე კომპონენტის საკუთარი ხარჯებით შეკეთება ან შეცვლა.“

საზაფხულო თეატრი ბათუმის ბულვარში და ადაპტირებული ლიფტის ესკიზი ტენდერიდან

ტექნიკური დავალების მიხედვით:

  • „შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა შიდა გამოყენების ელექტრომექანიკური ლიფტის (ვერტიკალური პლატფორმა) მოაჯირები, ჩამკეტი კარი და ფასადის სხვა ელემენტები უნდა იყოს უჟანგავი/ქრომირებული მეტალის და მინის კომბინაცია.
  • ბაქნის იატაკი/ძირი უნდა იყოს დაფარული სპეციალური საფარით, რომელიც უზრუნველყოფს სავარძლის მტკიცე დგომას და შეამცირებს მოცურების რისკს.
  •  ლიფტის ბაქანს უნდა ჰქონდეს მართვის ღილაკი როგორც შიგნით ბაქანში, ასევე დგომის ზედა და ქვედა პოზიციაში, რათა შშმ პირმა დამოუკიდებლად გამოიძახოს და მართოს ლიფტი.
  • ლიფტის ბაქანს უნდა ჰქონდეს ავტონომიური კვების წყარო, რომელიც დენის გათიშვის შემთხვევაში იძლეოდეს შესაძლებლობას, დასრულდეს ბაქნის გადაადგილების პროცესი.
  • შშმ პირთა შიდა გამოყენების ელექტრომექანიკური ლიფტი უნდა აკმაყოფილებდეს საქართველოს მთავრობის დადგენილებას „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის სივრცის მოწყობისა და არქიტექტურული და გეგმარებითი ელემენტების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“.

ბათუმის საზაფხულო თეატრის შენობა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია. არსებული შენობა, ძველი თეატრის შენობის მიხედვით, 2013 წელს ააშენეს და ის 1100 მაყურებელზეა გათვლილი. მშენებლობაზე მაშინ 5 მილიონამდე ლარი დაიხარჯა.

2022 წლის აგვისტოში გაფორმებული საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის მიხედვით, თეატრის შენობის რემონტისთვის ბიუჯეტიდან 363 ათას 813 ლარი დაიხარჯა. სამუშაოები ტენდერში გამარჯვებულმა შპს „მშენებელთა ჯგუფმა“ შეასრულა.

ბათუმის კულტურის ცენტრს საზახფხულო თეატრის შენობის რემონტზე ტენდერი 395 ათას 946 ლარით ჰქონდა გამოცხადებული:

395 946 ლარი საზაფხულო თეატრის რემონტისთვის ბათუმის ბიუჯეტიდან

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: