ნეტგაზეთი • RU

„ბათუმის წყალი“ 108 ათას ლარად ექსკავატორს დაიქირავებს

„ბათუმის წყალი“ ორი ექსკავატორისა და ამდენივე ამწეს დაქირავებაში მაქსიმუმ 232 452 ლარს გადაიხდის. ტექნიკას [საწვავისა და  მძღოლი ოპერატორის მომსახურების ჩათვლით] საწარმო ჯამში 60 დღით დაიქირავებს, რისთვისაც ელექტრონული ტენდერები უკვე გამოაცხადა.

„ბათუმის წყალი“ 720 საათით დაიქირავებს ექსკავატორს [სატენდერო ფასი მაქსიმუმ 108 ათასი ლარი], მინიექსკავატორს [34 956 ლარი], ამწე-კალათს [28 476 ლარი] და ავტოამწეს [61 020 ლარი].

მიმწოდებელმა, სატენდერო დოკუმენტაციის თანახმად, მომსახურების გაწევა უნდა განახორციელოს ეტაპობრივად, შემსყიდველის მიერ მოთხოვნილი მოცულობის შესაბამისად, მოთხოვნიდან არაუგვიანეს ერთი კალენდარული დღის განმავლობაში. მომსახურების შესრულების საბოლოო ვადაა 2016 წლის 30 ნოემბრის ჩათვლით პერიოდი; მომსახურების შესრულების ადგილი – ქ. ბათუმი, თაბუკაშვილის ქ. N19, წერეთლის ქ. N2, ჯავახიშვილის ქ. N72, აბუსერიძის ქ. N6, შპს ,,ბათუმის წყლის“ ადლიის გამწმენდი ნაგებობა, წყალმომარაგების ჩაქვის, ჩაისუბნის, მეჯინისწყლის სათავე ნაგებობები, ასევე ქ. ბათუმის ადმინისტრაციულ საზღვრებში, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად.

„მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება შემსყიდველის მიერ განხორციელდება, უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, ეროვნულ ვალუტაში, ეტაპობრივად, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების შესრულების შესახებ შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტისა და შესაბამისი საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე, გაფორმებიდან 20 კალენდარული დღის განმავლობაში; წინასწარი ანგარიშსწორება (ავანსი) არ გამოიყენება. თუ შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრული მომსახურების მოცულობების ღირებულებამ არ შეადგინა აღნიშნული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, ასეთ შემთხვევაში შემსყიდველი გადაუხდის მიმწოდებელს ფაქტობრივად შესრულებული მომსახურების მოცულობების ღირებულებას. აღნიშნულიდან გამომდინარე მიმწოდებელს პრეტენზია არ უნდა გააჩნდეს შეუსრულებელი მომსახურების მოცულობების ანაზღაურებაზე,“ – აღნიშნულია სატენდერო დოკუმენტებში.

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა 2013-2014 წლებში „ბათუმის წყლის“ მიერ ფინანსების კანონიერად და რაციონალურად ხარჯვა ეჭვქვეშ დააყენა. აუდიტის მიხედვით, საწარმოს 2014 წლის სრული შემოსულობები 10 316 576 ლარით განისაზღვრა, დანახარჯებმა კი 10 233 857 ლარი შეადგინა, საიდანაც თითქმის ნახევარი, 5 მილიონზე მეტი – თანამშრომელთა ხელფასებსა და პრემიებში გაიხარჯა. აუდიტის დასკვნით, ხარვეზები იყო ტექნიკის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებითაც. აუდიტის მიერ მომზადებულ მასალებზე კი გამოძიება საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტის აჭარისა და გურიის სამმართველოში მიმდინარეობდა.

„ბათუმის წყლის“ ძირითადი შემოსავალი აბონენტების მიერ წყლის საფასურის სახით გადახდილი თანხაა. საწარმო ბათუმის ბიუჯეტიდანაც იღებს სუბსიდიას. შპს „ბათუმის წყლის“ დამფუძნებელი და 100% წილის მფლობელი კი ბათუმის მერიაა. 2015 წელს „ბათუმის წყლის“ დასაფინანსებლად ბათუმის ბიუჯეტში 1 მილიონ 680 ათასი ლარი იყო გამოყოფილი.

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი
თედო ჯორბენაძე, ჟურნალისტი მობ.: 599 139 412 ელ/ფოსტა: tedobatumi@gmail.com