ნეტგაზეთი • RU

აჭარის ტელევიზიის დირექტორმა ნათია ზოიძეს მხოლოდ „ანგარიშების შედგენის“ ფუნქცია დაუტოვა

დღეს, 23 დეკემბერს, პოლიციის სამმართველოდან ტელევიზიაში დაბრუნებულ ნათია ზოიძეს, აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორის მოადგილეს, დირექტორმა ახალი ბრძანება დაახვედრა. ბრძანებით შრომითი ხელშეკრულება შეიცვალა და ახლა ნათია ზოიძეს არც სარედაქციო პოლიტიკის მართვის უფლება აქვს, არც პროგრამული პრიორიტეტების შესრულების უზრუნველყოფა და არც სამსახურებრივი საქმიანობის კონტროლი. მისი ფუნქცია-მოვალეობა ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორმა გიორგი კოხრეიძემ მოკლედ და მარტივად, წინა ხელშეკრულების მხოლოდ ერთი ვალდებულების ძალაში დატოვებით განსაზღვრა: „სტრუქტურული ერთეულების საქმიანობის პერიოდული ანალიზი და ანგარიშების შედგენა/წარდგენა“.

ნათია ზოიძემ ასევე უნდა შეასრულოს გიორგი კოხრეიძის დავალებით შრომის შინაგანაწესით განსაზღვრული სამსახურებრივი ამოცანები.

ნათია ზოიძე დღეს, 23 დეკემბერს, გამოკითხეს პოლიციის მთავარ სამმართველოში – ნათია ზოიძე მიიჩნევს, რომ სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებულ შრომითი თავისუფლების ხელყოფასთან გვაქვს საქმე.

ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც ნათია ზოიძე, აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორის მოვალეობის ყოფილი შემსრულებელი, ამბობს, რომ ახალი დირექტორი, გიორგი კოხრეიძე დევნის, შრომითი ხელშეკრულებაა. გიორგი კოხრეიძემ აქამდეც მიიჩნევდა, რომ ნათია ზოიძეს ხელშეკრულებით განსაზღვრული სარედაქციო პოლიტიკის მართვის უფლება არ აქვს, თუმცა ის ვერც აქამდე და არც ახლა, არ აკონკრეტებს: რატომ შეიძლება არ ჰქონდეს ტელევიზიის დირექტორის მოადგილეს „სარედაქციო პოლიტიკის მართვის“ უფლება, რაც კანონით გარანტირებულ სარედაქციო დამოუკიდებლობას უზრუნველყოფს?

ბრძანებაში, რომელიც გიორგი კოხრეიძემ დღეს გამოსცა, აღნიშნულია:

„მაუწყებლის სარედაქციო  პოლიტიკა მოიცავს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა ჟურნალისტის სარედაქციო დამოუკიდებლობა, სარედაქციო გადაწყვეტილების მიღება, რომლის მართვაზეც პასუხისმგებელი არ შეიძლება იყოს მაუწყებლის დირექტორის პირველი მოადგილე, ან/და მაუწყებლის დირექტორი, ვინაიდან რედაქცია/ჟურნალისტი სარედაქციო საქმიანობაში და სარედაქციო გადაწყვეტილების მიღებაში ხელშეუვალია და მას იცავს კანონი. შესაბამისად, აღნიშნული პროცესის მართვა არაუფლებამოსილი პირის მიერ სცდება კანონით დადგენილ ფარგლებს,“ – წერია ბრძანებაში, სადაც არ არის დაკონკრეტებული, კონკრეტულად რომელი სამართლებრივი ნორმის საფუძველზე მიიღო ეს გადაწყვეტილება გიორგი კოხრეიძემ.

„ბათუმელებთან“ ინტერვიუს დროს, გიორგი კოხრეიძემ თქვა, რომ ამ საკითხს დამოუკიდებელი იურისტები შეისწავლიდნენ და მომზადდებოდა სამართლებრივი დასკვნა, თუმცა ბრძანებაში ამის შესახებ არაფერი წერია. დამოუკიდებელმა იურისტებმა „ბათუმელებს“ უთხრეს, რომ ნათია ზოიძეს სარედაქციო პოლიტიკის მართვის უფლება აქვს.

რის საფუძველზე მიიჩნია გიორგი კოხრეიძემ სარედაქციო პოლიტიკისგან ნათია ზოიძის ჩამოშორება მართებულად? – ამ კითხვის დასმა გიორგი კოხრეიძისთვის გვინდოდა, თუმცა მან გვითხრა, რომ არ გვიპასუხებს.

„ნახეთ ბრძანება, იქ განმარტებულია ყველაფერი,“ – მხოლოდ ეს გვითხრა გიორგი კოხრეიძემ. მისთვის ასევე გვინდოდა გვეკითხა, რისთვის უნდა არსებობდეს პირველი მოადგილე, თუკი მისი საქმე მხოლოდ ანგარიშების წერა იქნება.

გიორგი კოხრეიძის ბრძანების გასაჩივრებას ნათია ზოიძე სასამართლოში აპირებს. მის ინტერესებს საია დაიცავს.

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი