ნეტგაზეთი • RU

როცა დოკუმენტი ამბობს ერთს, კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო კი, ამტკიცებს საპირისპიროს 

კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნულ სააგენტოში ამტკიცებენ, რომ ბათუმის მერიის მიერ ძეგლის სტატუსის მისანიჭებლად წარდგენილ შენობებთან დაკავშირებული დოკუმენტები არასრულია, სწორედ ამ მიზეზით, ერთ წელზე მეტია ბათუმის მერიის მიერ წარდგენილი 24 ობიექტიდან საბჭოს სხდომაზე განსახილველად ერთიც არ გაუტანია. შესაბამისად, მათთვის არც ძეგლის სტატუსი მიუნიჭებიათ. მიენიჭოს შენობას ძეგლის სტატუსი თუ არა – შენობის ღირებულებას ეროვნული სააგენტოს საბჭო აფასებს და წყვეტს.

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელის, ნიკოლოზ ანთიძის მტკიცებით, ბათუმის მერიის დაკვეთით მომზადებული კვლევა, რაშიც ბიუჯეტიდან 100 000 ლარი დაიხარჯა, არასრულია – ამ 24 შენობის მესაკუთრეების შესახებ ინფორმაცია აკლია.

ბათუმში არსებული ისტორიული შენობების აღწერა ანუ კვლევა, თავის დროზე ბათუმის მერიამ კომპანია „გეოგრაფიკს“ დაუკვეთა. კვლევის ფარგლებში „გეოგრაფიკს“ უნდა გამოევლინა და რეკომენდაცია გაეწია იმ შენობებისთვის, რომლებისთვისაც შეიძლებოდა ძეგლის სტატუსის მინიჭება ან  სტატუსის მოხსნა.

კვლევა „გეოგრაფიკმა“ 2015 წელს ჩაატარა, თუმცა სტატუსის მისანიჭებლად წარდგენილი შენობების ნუსხა, თანდართული დოკუმენტებით, განსახილველად ეროვნულ სააგენტოს 2017 წელს, ორი წლის დაგვიანებით გადაუგზავნეს, იმ მიზეზით, რომ ის დასაზუსტებელი იყო.

საბოლოოდ სია აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტომ დააზუსტა და ეროვნულ სააგენტოს დაუბრუნა.

ამ პროცესიდან თითქმის ერთი წლის გასვლის შემდეგ ნიკოლოზ ანთიძემ „ბათუმელებს“ ისევ უთხრა, რომ 24 შენობის შესახებ დოკუმენტები არასრულია და სააგენტოს არ აქვს სრული ინფორმაცია წარდგენილი შენობების მესაკუთრეებზე. მესაკუთრეების ინფორმირების გარეშე კი, სააგენტოს შენობისთვის ძეგლის სტატუსის მინიჭების საკითხის განხილვის უფლება არ აქვს.

„როდესაც საკითხი შეიძლება შეეხოს პირის ინტერესებს, გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ მისი ჩართულობით. ამას ადმინისტრაციული კოდექსი გვავალდებულებს. არ არის აუცილებელი გადაწყვეტილების ზეგავლენა განვიხილოთ როგორც უარყოფითი, შეიძლება დადებითიც იყოს. თუ მესაკუთრე წინააღმდეგია, მან მყარი არგუმენტები უნდა დადოს, თუ რატომ არის წინააღმდეგი, ხოლო თუ მის გარეშე განვიხილავთ საკითხს, ამის გამო შეუძლია სასამართლოს მიმართოს. ამიტომაც ჩვენ ისევ მივმართეთ ბათუმის მერიას, რომ ამ შენობების მესაკუთრეები დადგენილიყო“, – ამბობს ნიკოლოზ ანთიძე,

იმაზე სასაუბროდ, თუ კიდევ რა აკლდა დოკუმენტებს, რომლებიც „გეოგრაფიკის“ სპეციალისტებმა მოამზადეს, ნიკოლოზ ანთიძემ სააგენტოს კვლევის სამსახურის უფროსთან, გიორგი გაგოშიძესთან გადაგვამისამართა.

გიორგი გაგოშიძე თავდაპირველად გვარწმუნებდა, რომ „გეოგრაფიკს“ არ აქვს მომზადებული სააღრიცხვო ბარათები, რადგან ბათუმის მერიასთან ასეთი შეთანხმება არ ჰქონდა. შემდეგ თქვა, რომ სააღრიცხვო ბარათები მომზადებულია, მაგრამ მათ ვერ განიხილავს კულტურული მემკვიდრეობის საბჭო, რადგან ისინი არასრულია – დაუდგენელია როგორც მისამართები, ასევე, ნუსხაში არსებული შენობების მესაკუთრეების ვინაობა. გარდა ამისა, სააღრიცხვო ბარათებს არ აქვს სრული ფორმა: „ეს თუ არ მოწესრიგდა, ისე არ გამოვა.“

დოკუმენტების კიდევ ერთხელ გადამოწმების შემდეგ „ბათუმელები“ გიორგი გაგოშიძეს ისევ დაუკავშირდა იმ ინფორმაციით, რომ სააღრიცხვო ბარათებს ნამდვილად ახლავს ამონაწერი რეესტრიდან, ანუ ზუსტი მისამართები და მესაკუთრეების ვინაობა, რაზედაც მან ისევ გვიპასუხა, რომ სააღრიცხვო ბარათები არასრულია.

ბათუმი, კლდიაშვილის #25, ძეგლის სტატუსის მისანიჭებლად წარდგენილი სახლი 2016 წელს დაანგრიეს

რას ამბობს „გეოგრაფიკის“ კვლევა

„გეოგრაფიკის“ მომზადებულ მასალებს თუ განვიხილავთ, შეიძლება ითქვას, რომ ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელების პრეტენზიები გაუგებარია, რადგან სტატუსის მისანიჭებლად წარდგენილ კონკრეტულ შენობებს ახლავს რეესტრიდან ამონაწერი, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას მისამართისა და მესაკუთრის შესახებ. შენობის სააღრიცხვო ბარათი, რომელიც, თავის მხრივ, გულისხმობს მის ფიზიკურ დახასიათებას, ასევე, ბარათი მოიცავს სპეციალისტების მოსაზრებებს შენობის არქიტექტურული და ისტორიული ღირებულების შესახებ. დოკუმენტები გადამოწმებული და მიღება-ჩაბარების აქტით დადასტურებულია ბათუმის მერიის მიერ. ამის შემდეგ კი, მის დაზუსტებაზე აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოშიც იმუშავეს. თუმცა ეროვნული სააგენტო  დაჟინებით ირწმუნება, რომ დოკუმენტაციაზე ისევ ბათუმის მერიამ უნდა იმუშაოს, შეავსოს ისინი და ისევ მიმართოს სააგენტოს.

იმასთან დაკავშირებით, რომ კომპანიის მიერ 2015 წელს ჩატარებული კვლევა ისევ მსჯელობის საგანი გახდა, „ბათუმელები“ „გეოგრაფიკის“ დირექტორსაც დაუკავშირდა: „თუ კითხვები არსებობს, ჩვენ ამისთვის მზად ვართ, იმ დროს და იმ ვითარების გათვალისწინებით, რა დროსაც ჩვენ ეს კვლევა ჩავატარეთ“, – გვითხრა გიორგი გოცირიძემ.

„ბათუმელების“ ინფორმაციით, კვლევის ჩაბარებამდე „გეოგრაფიკს“ მერიის შესაბამისი სამსახურის თანამშრომლებთან რამდენიმე შეხვედრა ჰქონდა. ინფორმაცია რამდენჯერმე, „ჩასაფრებულად, კარგი გაგებით“,  გადაამოწმეს და მხოლოდ ამის შემდეგ ჩაიბარეს.

ბათუმი, ფალიაშვილის #19, ძეგლის სტატუსის მისანიჭებლად წარდგენილი სახლი, რომელიც დაანგრიეს

წარდგენილი დოკუმენტები ერთი შენობის მაგალითზე

ბათუმში, დემეტრე თავდადებული ქუჩის #13-ში მდებარე სახლი „გეოგრაფიკს“ ძეგლის სტატუსის მისანიჭებელთა ნუსხაში აქვს შეტანილი. ჩამონათვალს თან ახლავს სააღრიცხვო ბარათი, რომელიც მოიცავს მის ფიზიკურ დახასიათებას, შენობის დაზუსტებულ მისამართს, მისი აშენების თარიღს და რეესტრიდან ამონაწერს, რაც სრულ, დადასტურებულ ინფორმაციას მოიცავს მესაკუთრეების შესახებ.

ამ ყველაფრის მიუხედავად, სააგენტო ჯიუტად იმეორებს, რომ წარდგენილ დოკუმენტებს არ ახლავს დაზუსტებული ინფორმაცია მისამართისა და მესაკუთრის შესახებ.

ბათუმის მერიის კომენტარი

იმაზე, რომ სააგენტოს დოკუმენტის სისრულესთან დაკავშირებით შენიშვნები აქვს, ბათუმის მერიის ქალაქმშენებლობისა და ურბანული პოლიტიკის სამსახურის უფროსმა, მირიან მეტრეველმა „ბათუმელებისგან“ გაიგო. „არც კი ვიცი რა გითხრათ“, – თქვა მან.

მისივე თქმით, სააგენტოსგან არანაირი მოთხოვნა ინფორმაციის დაზუსტებაზე მერიას არ მიუღია. სააგენტოს კვლევის სამსახურის უფროსმა გიორგი გაგოშიძემ კი გვითხრა, რომ ბათუმის მერიას ოფიციალური წერილი მისწერა სააგენტომ, სადაც სთხოვა, რომ დოკუმენტების დაზუსტებამდე სტატუსის მისანიჭებლად წარდგენილ ობიექტებთან დაკავშირებით არ გასცეს ნებართვები ამ შენობების დემონტაჟზე. მირიან მეტრეველმა არც ამ წერილის შესახებ იცის რაიმე.

დოკუმენტების დაზუსტება-გადაგზავნა-გადმოგზავნაში კი სამი წელი გავიდა. ამ სამ წელში გეოგრაფიკის მიერ რეკომენდებული სახლებიდან რამდენიმე უკვე დაანგრიეს მრავალსართულიანი კორპუსების აშენების მიზნით.

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი