რა შეიცვალა 2018 წელს აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს პროგრამებში


2018 წელს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 33 პროგრამას ახორციელებს, აქედან 24 პროგრამა ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მიმართულებით მოქმედებს, დანარჩენი საზოგადოებრივ ჯანდაცვასა და დასაქმებაზე ნაწილდება.

 • 2018 წელს უწყებამ 7 ახალი პროგრამა აამოქმედა, მათ შორისაა – მოსახლეობის საზღვაგარეთ მკურნალობის თანადაფინანსება. მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში პროგრამით უკვე ისარგებლა 10-მა ბენეფიციარმა, დაფინანსებულმა თანხამ შეადგინა 108 048 ლარი.

აღნიშნული პროგრამის მოსარგებლეებს წარმოადგენენ სხვადასხვა დაავადების მქონე პირები,  რომელთა   აუცილებელი სამედიცინო მომსახურება ვერ ხერხდება საქართველოს სამკურნალო დაწესებულებებში (სპეციალისტი/ექსპერტის დასკვნის შესაბამისად) და რომლებიც ნაწილობრივ დაფინანსებულია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროგრამით “მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში“.

2018 წელს აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს საზღვარგარეთ მკურნალობის მიმართულებით გათვალისწინებული აქვს 500 000 ლარი. ერთი პაციენტის დაფინანსების მაქსიმალური ზღვრული თანხა შეადგენს 15 000 ლარს.

 • პირველი იანვრიდან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მოსახლეობისათვის გაუმჯობესდა კარდიოქირურგიული მომსახურების დაფინანსება. სამინისტრომ ახალი პროგრამითგულის ქირურგიის დამატებითი სამედიცინო მომსახურება“ დაიწყო ქირურგიული ოპერაციების თანადაფინანსება სახელმწიფოს მიერ განსაზღვრული ტარიფის ლიმიტის ფარგლებში, როგორც გეგმიური, ასევე ურგენტული სამედიცინო მომსახურების დროს.

პროგრამის ფარგლებში იანვარ-მარტის თვეებში სამინისტროს მიერ დაფინანსდა 267 პაციენტის სამედიცინო მომსახურება. პროგრამის საერთო ბიუჯეტი შეადგენს 700, 000 ლარს.

 • სამინისტროს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ახალი პროგრამაავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულ პაციენტთა დამატებითი სამედიცინო მომსახურება“, რომლის ბიუჯეტი 1, 500, 000 ლარს შეადგენს.

▶ პროგრამით ფინანსდება ისეთი სამედიცინო მომსახურება, რომელიც არ არის გათვალისწინებული საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამით.

▶ ასევე, ტარგენტული, იმუნოთერაპიული და ბისფოსფონატების ჯგუფის მედიკამენტები და პირველად პაციენტებს მეტასტაზური ძუძუს კიბოს დიაგნოზის შემთხვევაში დაუფინანსდებათ პეტრუზუმაბის ან ლაპატინიბის მკურნალობის კურსის ღირებულება  ჰერცეპტინთან ერთად.

▶ ასევე, იფარება გეგმიური სტაციონარული მომსახურების, ქიმიო და სხივური თერაპიის სამედიცინო მომსახურების თანაგადახდა ავთვისებიანი სიმსივნის დიაგნოზის მქონე ყველა პაციენტისათვის.

პირველ კვარტალში პროგრამით გაიცა 882 ვაუჩერი, საანგარიში პერიოდში დასრულებული და ანაზღაურებული იყო 439 პაციენტის სამედიცინო მომსახურება, ხოლო 443 პაციენტი აგრძელებდა მკურნალობას.

 • მიმდინარე წელს ცვლილება შევიდა – „მაღალტექნოლოგიური დიაგნოსტიკური კვლევის“ პროგრამაში. გაიზარდა პროგრამის ბენეფიციართა კატეგორია: კერძოდ, დაემატა შშმ პირები, ომის ვეტერანები, ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილეები და დაღუპულთა ოჯახის წევრები, მრავალშვილიანი ოჯახის წევრები, უსახლკაროთა თავშესაფრის კონტინგენტი, უსახლკაროები, მარტოხელა მშობელი და მისი არასრულწლოვანი შვილები.

 

 

 

 

 

 

პროგრამით დამატებით დაიწყო ახალი კვლევების დაფინანსება:

 • ვირტუალური კოლონოსკოპია;
 • საშარდე გზების კომპიუტერული ტომოგრაფია;
 • კომპიუტერული ტომოგრაფიული კორონაროგრაფია;
 • პოზიტრონ – ემისიური კომპიუტერული ტომოგრაფია.

სამინისტროს პროგრამის განხორციელებისათვის გათვალისწინებული აქვს 800, 000 ლარი.

 „ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარების პროგრამის ფარგლებში“, 2018 წელს ღვიძლის ტრანსპლანტაციის ოპერაცია ნაცვლად 5 პაციენტისა დაუფინანსდება 10 პაციენტს, თითოეულს 50 000 ლარის ოდენობით.

 • კიდევ ერთი ახალი პროგრამა, რომელსაც სამინისტრო 2018 წელს ახორციელებს, ითვალისწინებს – აუტიზმის სპექტრის დარღვევების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციას“.

პროგრამის ფარგლებში სამედიცინო რეაბილიტაცია 2 – დან 15 წლის ასაკის ჩათვლით ბავშვებისთვის ფინანსდება. პროგრამით უკვე სარგებლობს 34 ბენეფიციარი.

შეზღუდული შესაძლებლობის პირების უზრუნველყოფა სხვადასხვა საჭიროებებით, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. ამ სტატუსის მქონე მოქალაქეები სამინისტროს ყველა პროგრამის ბენეფიციარები არიან და მათ რიგითობის შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭებათ.

 • სამინისტრომ 2018 წელს, ასევე, აამოქმედა – „შშ სტატუსის მქონე პირთა და ხანდაზმულთა სხვა დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფის პროგრამა.

პროგრამით ფინანსდება:

▶ ფუნქციური საწოლი;

▶ ჟანგბადის კონცენტრატორი;

▶ ნახველის ამოსაღები აპარატი;

▶ ნაწოლების საწინააღმდეგო ლეიბი;

▶ ხმის წარმომქმნელი ;

▶ კოხლეარული იმპლანტის პროცესორი;

▶ ძვალში ჩასანერგი სმენის აპარატი სამაგრი რკალით.

 • ცვლილება შევიდაშშმ პირთა და ხანდაზმულთა სავარძელ-ეტლებით უზრუნველყოფის პროგრამაში“.

2017 წელს პროგრამით გაიცემოდა მხოლოდ მექანიკური სავარძელ-ეტლები, 2018 წლიდან დაიწყო: ელექტროსავარძელ-ეტლის (10 ერთეული),  ადაპტირებული სავარძელ-ეტლის (80 ერთეული) და მექანიკური სავარძელ-ეტლის (120 ერთეული) გაცემა. 2018 წლის 1 კვარტალში პროგრამით სულ გაიცა 117 ვაუჩერი.

 • 2018 წლის პრიორიტეტების ფარგლებში, აჭარის ა/რ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტების პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ექთნებს შრომის ანაზღურება 150 ლარით, ხოლო ბარში დასაქმებულებს 100 ლარით გაუზარდა. დანამატს 110 ექთანი იღებს.

  

აჭარის ა/რ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ უკვე დაიწყო მუშაობა 2019 წლის პროგრამების  პროექტებზე. უწყება პირველად პროექტს საზოგადოებას უახლოეს პერიოდში წარუდგენს.

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი