ნეტგაზეთი • RU

აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროში ჩატარებული ატესტაციის შედეგები


2013 წლის 13-14 აპრილს ატესტაცია გასაუბრების ფორმით გაიარა აჭარის ა/რ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 44-მა თანამშრომელმა.
ატესტაციის საბოლოო შედეგების მიხედვით ატესტაციას დაქვემდებარებულ პირებს მიეცათ შემდეგი შეფასება:

• 8,0 – 10 ქულა – მოხელე შეესაბამება დაკავებულ თანამდებობას და ექვემდებარება დაწინაურებას – 6 საჯარო მოხელე;

მათ შორის: 3 – დეპარტამენტის უფროსი; 1-განყოფილების უფროსი;
2 – მთავარი სპეციალისტი;

• 6,0 – 7,9 ქულა – მოხელე შეესაბამება დაკავებულ თანამდებობას – 34 საჯარო მოხელე;

მათ შორის: 26 – მთავარი სპეციალისტი; 4 – განყოფილების უფროსი;
4 – დეპარტამენტის უფროსი;

• 4,0 – 5,9 – მოხელე ნაწილობრივ შეესაბამება დაკავებულ თანამდებობას (საჭიროებს კვალიფიკაციის ამაღლებას) – 4 საჯარო მოხელე;
მათ შორის: 1 – განყოფილების უფროსი; 3 – მთავარი სპეციალისტი.
იმ შემთხვევაში თუ საჯარო მოხელე არ ეთანხმება ატესტაციის პროცედურებსა და შედეგებს უფლება აქვს მიმართოს აჭარის ა/რ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს საპრეტენზიო კომისიას ატესტაციის შედეგების გამოცხადებიდან/საატესტაციო ფურცლის გაცნობიდან არა უგვიანეს 2 დღისა.

ატესტაცია ჩატარდა აჭარის ა/რ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2013 წლის 4 მარტის №2/ნ ბრძანებით დამტკიცებული აჭარის ა/რ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს საჯარო მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების ცოდნისა და საატესტაციო პერიოდში მოხელის შესრულებული სამუშაოს ანალიზის საფუძველზე.

 

კომისია ატესტაციას დაქვემდებარებული პირების შეფასებისას ხელმძღვანელობდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის 2013 წლის 22 მარტის №1 სხდომის ოქმით განსაზღვრული კოეფიციენტებისა და ქულის შესაბამისად.

საატესტაციო კომისიას ხელმძღვანელობდა აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი ნუგზარ სურმანიძე. სხდომას ესწრებოდნენ საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე (აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე) რომან ბოლქვაძე;

 

კომისიის წევრები: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე ჯემალ ფუტკარაძე, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატის საჯარო სამსახურის ბიუროს უფროსი როლანდ შარაშიძე, „სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი“-ს ბათუმის ფილიალის წარმომადგენელი ნათია აფხაზავა, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილეები ნონა გალოგრე და რამაზ ჯინჭარაძე.

 

 

აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პრესცენტრის პრესრელიზი

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ბათუმელები
საქართველოში აპირებდნენ კანონის მიღებას „უცხოური გავლენის აგენტების“ შესახებ. მსგავსმა კანონმა პუტინის რუსეთში ფაქტობრივად გააქრო კრიტიკული მედია და სამოქალაქო სექტორი.

ამ კანონის მიზანი იყო საქართველოში მოქმედი იმ მედია ორგანიზაციების “გაშავება”, რომლებიც აკრიტიკებენ ხელისუფლებას.