სიახლეები

ტენდერი ძაღლებისა და კატების ნარკოზით დაძინება კასტრაციისთვის

27.09.2014 • 2825
ტენდერი ძაღლებისა და კატების ნარკოზით დაძინება კასტრაციისთვის

 

პრეტენდენტისგან მერია შემდეგი პირობების შესრულებას ითხოვს:

 

ბათუმის მერიამ ქუჩის ძაღლების „დაძინებაზე“ ტენდერი გამოაცხადა
ბათუმის მერიამ ქუჩის ძაღლების „დაძინებაზე“ ტენდერი გამოაცხადა

მაწანწალა  ცხოველების  დაჭერა  ქ.  ბათუმის  ტერიტორიაზე  სპეციალური  აღჭურვი-ლობით  მოწყობილი  ავტომანქანით  (ავტომანქანაზე  დამონტაჟებული  უნდა  იყოს  ლითონის კონსტრუქციის გალია აერაციით და ხის ფიცრებით დაგებული იატაკით);

 

მომსახურე პერსონალის უზრუნველყოფა სპეცტანსაცმლით და ძაღლსაჭერი სპეცია-ლური ინვენტარით (საკი, ბადე და სხვა);

 

დაჭერილი  მაწანწალა  ცხოველების  (ძაღლების,  კატების)  მიყვანა  სპეციალურ  ზოო-ვეტერინარულ  ლაბორატორიაში  შემდგომი  მკურნალობისა  და  გაუვნებელყოფის  პროცე-დურების  (კასტრაცია,  სტერილიზაცია,  ევთანაზია)  ჩატარების  მიზნით  ვეტერინარი  ექიმის დასკვნის საფუძველზე;

 

გაუვნებელყოფილი  ცხოველების  მოთავსება  ტომრებში  და  ცხედრების  დაფლა  ე.წ. „ბეიკერის“ ორმოში;

 

ე.წ. „ბეიკერის“  ორმოების  დაქლორვა  კვირაში  მინიმუმ  ორჯერ  და  სპეციალური  სა-ხურავით დახურვა ყოველი ჩაყრის შემდეგ;

ნამკურნალევი  ცხოველების  მარკირება  ყურის  კლიპის  მეშვეობით  და  მათი  გაშვება ვეტერინარი ექიმის დასკვნის საფუძველზე ბუნებრივ არეალში.

 

სატენდერო წინადადებების მიღება დღეს დაიწყო და 2 ოქტომბრამდე გრძელდება. 

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: