Batumelebi | როგორ ვისარგებლოთ ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარების პროგრამით აჭარაში როგორ ვისარგებლოთ ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარების პროგრამით აჭარაში – Batumelebi
RU | GE  

როგორ ვისარგებლოთ ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარების პროგრამით აჭარაში

აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარების პროგრამა „ითვალისწინებს გარკვეული სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის მკურნალობასთან დაკავშირებული იმ ფინანსური რისკებისგან დაცვას, რომელიც ვერ იფარება მოქმედი სახელმწიფო პროგრამებით“.

პროგრამით მოსარგებლეები:

 • პაციენტები სტიქიური მოვლენებისა და კატასტროფების შედეგად გამოწვეული დაზიანებებით;
 • 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე მოქალაქეები;
 • შშმ პირები;
 • ომის ვეტერანები;
 • ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილეები, დაღუპულთა ოჯახის წევრები (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები);
 • მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრები;
 • ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ავარიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოების მონაწილეები;
 • პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარებული პირები;
 • უსახლკაროთა თავშესაფარის კონტინგენტი;
 • უსახლკაროები;
 • მარტოხელა მშობლები და მათი არასრულწლოვანი(18 წლამდე) შვილები;
 • ტრეფიკინგისა და ძალადობის მსხვერპლი პირები;

სამინისტროს ინფორმაციით, პროგრამით ასევე ისარგებლებენ ის პაციენტები, რომლებსაც ამ დროისთვის  არა აქვთ მინიჭებული 200 000-მდე სარეიტინგო ქულა, მაგრამ მათი მატერიალური მდგომარეობა არ იძლევა საშუალებას დააფინანსოს აუცილებელი სამედიცინო მომსახურება, რაც დასტურდება ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოებიდან  წარმოდგენილი შუამდგომლობით.

დაფინანსების ფორმა

მკურნალობა დაფინანსდება ფაქტიური ხარჯით შემდეგი პროპორციებით:

1000 ლარის ჩათვლით – 100%-ით;

1000 ლარზე მეტი 2000 ლარის ჩათვლით – 90%-ით;

2000 ლარზე მეტი  3000 ლარის ჩათვლით – 80%-ით;

3000 ლარზე მეტი – 70%-ით; თუმცა არაუმეტეს 7000 ლარისა.

პროგრამებში ჩართვისათვის ბენეფიციარმა სამინისტროში უნდა წარმოადგინოს:

– განცხადება;

– ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ, ფორმა – IV-100/ა; (პაციენტის დიაგნოზი, ჩარევები და გამოკვლევები მითითებული უნდა იყოს ქვეყანაში დადგენილი კლასიფიკატორების შესაბამისად);

– ანგარიშ ფაქტურა გაცემული სამედიცინო დაწესებულების მიერ;

– პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიცირება;

– საჭიროების შემთხვევაში ბენეფიციარის მშობლის ან წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;

– საჭიროების შემთხვევაში შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელი ცნობის ასლი;

– ქვეპროგრამის მოსარგებლის დამადასტურებული დოკუმენტი.

შენიშვნა

 • პროგრამების მოსარგებლე 2017 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით და ვაუჩერის გაცემის პერიოდისათვის უწყვეტად რეგისტრირებული უნდა იყოს აჭარის ა/რ ტერიტორიაზე.
 • პროგრამების მოსარგებლეს უფლება აქვს, თავად აირჩიოს სამკურნალო დაწესებულება საქართველოს მასშტაბით.
 • არ დაფინანსდება უკვე ჩატარებული სამედიცინო მომსახურება, საზღვარგარეთ მკურნალობა და სამედიცინო პროგრამებით გათვალისწინებული თანაგადახდა მოსარგებლის მხრიდან.
ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი
გაზეთი "ბათუმელები" გამოდის 2001 წლიდან.