სიახლეები

“სამართლიანმა არჩევნებმა” ბათუმში ოთხი დარღვევა დააფიქსირა

30.10.2016 •
“სამართლიანმა არჩევნებმა” ბათუმში ოთხი დარღვევა დააფიქსირა

ამ დროისთვის ბათუმში ოთხი პროცედურული დარღვევა დააფიქსირა  “სამართლიანმა არჩევნებმა”. ორგანიზაციამ საუბნო საარჩევნო კომისიების გახსნისა და მოწყობის პროცესის შესახებ მონაცემები გამოაქვეყნა:

ბათუმის 70-ე ოლქის 58-ე უბანში დაირღვა წილისყრის ჩატარების წესი. საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ რეგისტრატორის ფუნქცია წილისყრის გარეშე მიანიჭა კომისიის ერთ-ერთ წევრს;

ბათუმის 70-ე ოლქის 58-ე უბანში საკონსტროლო ფურცელს აკლია პირველი ამომრჩევლის ხელმოწერა;

ბათუმის 69-ე ოლქის 24-ე უბანზე საკონტროლო ფურცელზე არ არის დაფიქსირებული პირველი ამომრჩევლის ხელმოწერა;

ბათუმის 69-ე ოლქის 55-ე უბანზე საკონსტროლო ფურცელზე არ იყო დაფიქსირებული მისი შევსების დრო.

“სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების” არჩევნების მეორე ტურს 50 მაჟორიტარულ ოლქში აკვირდება.

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: