ბათუმი,კულტურული მემკვიდრეობა,მთავარი,მთიანი აჭარა,სიახლეები

აჭარისწყალზე მე-19 საუკუნეში აგებული ხიდის რეკონსტრუქცია იგეგმება

11.10.2023 • 10137
აჭარისწყალზე მე-19 საუკუნეში აგებული ხიდის რეკონსტრუქცია იგეგმება

მდინარე აჭარისწყალზე მდებარე რკინის ხიდის სარეაბილიტაციო პროექტის შედგენაზე აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრომ კონკურსი გამოაცხადა.

აღნიშნული ხიდი, რომელიც დღეს უფუნქციოა, მე-19 საუკუნის დასაწყისშია აგებული და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი აქვს.

ნაგებობა, რომლის სიგრძე 50,3 მეტრია, საავტომობილო ხიდად არც რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციის შემდეგ განიხილება.

„ის წარმოადგენდა საავტომობილო ხიდს, ცალმხრივი მოძრაობით. მიმდინარე ეტაპზე ფუნქციურად არაა დატვირთული. პროექტის ძირითადი მიზანია არსებული ხიდის ისტორიულ-ტექნიკური ღირებულებების შენარჩუნება; უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ობიექტის აღდგენა-გამაგრება; ახალი ფუნქციით გამოყენება; განახლებული ობიექტის ჩართვა ტურისტულ-სანახაობით ნუსხაში. საინჟინრო ნაგებობა საავტომობილო ხიდად არ განიხილება“ – აღნიშნულია საკონკურსო დავალებაში.

საკონკურსო დავალების მიხედვით:

  • „დამგეგმავმა ძირითადი აქცენტი უნდა გადაიტანოს საინჟინრო ნაგებობის რეაბილიტაცია-აღდგენაზე და ახალი გამოწვევების საფუძველზე მის ფუნქციურ დატვირთვაზე.
  • ობიექტის გეგმარებისას შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული ტურისტული საინფორმაციო ცენტრის გეგმარებითი ელემენტები (ადმინისტრირება, პარკირება, საინჟინრო-კომუნალურ ქსელებთან კავშირი და სხვა).
  • საპროექტო ობიექტისათვის ახალი ფუნქციის მინიჭების უზრუნველსაყოფად შესაძლებელია დაიგეგმოს საგამოფენო-საინსტალაციო სივრცე, რომელშიც ასახული იქნება აჭარისწყლის სოფლების, ლიგანისა და მაჭახლის ხეობის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული ღირებულებები და იქნება დროებითი გამოფენებისა და ინსტალაციების მოწყობის შესაძლებლობა.
  • შესაძლებელია დაიგეგმოს გადასახედი ბაქანი.
  • ობიექტი უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ელექტრომომარაგებით. უნდა დამუშავდეს ღამის მინათებების კონცეფცია.
  • უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად უნდა დაიგეგმოს აუცილებელი ღონისძიებები, უნდა აღიჭურვოს ვიდეოკონტროლის სისტემებით. საპროექტო დოკუმეტაცია უნდა დამუშავდეს „კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და სამშენებლო ობიექტის კლასზე წაყენებული მოთხოვნების შესაბამისად.
  • საინჟინრო ნაგებობის ბურჯებს უნდა ჩაუტარდეს კვლევა. საჭიროების შემთხვევაში უნდა დაიგეგმოს მისი გამაგრების ღონისძიებები.
  • გამოკვლეულ უნდა იქნას ლითონის ხიდის სივრცული კონსტრუქციის დეტალების ამტანუნარიანობა და საჭიროების შემთხვევაში უნდა დაიგეგმოს ლითონის ელემენტების შეცვლა-გამაგრება არსებული კონსტრუქციის ხასიათის დაცვით.“

„ხელვაჩაურის სოფელ აჭარისწყლის ტერიტორიაზე არსებული ლითონის ხიდის რეკონსტრუქცია – რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო – სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურებაზე“ აჭარის ფინანსთა სამინისტროს მიერ გამოცხადებულ კონკურსში წინადადებების მიღება 2023 წლის 5 ნოემბერს დაიწყება და 10 ნოემბერს დასრულდება.

კონკურსი სამინისტროს 80 ათას 338 ლარით აქვს გამოცხადებული.

პროექტი და ხარჯთაღრიცხვა ტენდერში გამარჯვებულმა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 თვეში უნდა მოამზადოს. ამ დოკუმენტაციის მომზადების შემდეგ გაირკვევა, რა სამუშაოები უნდა ჩაუტარდეს ხიდს და რა ფასად.

რკინის ხიდი მდინარე აჭარისწყალზე / ფოტო კულტურული მემკვიდრეობის პორტალიდან

აჭარისწყალზე, რკინის ხიდის გვერდით, შედარებით ახალი სამანქანო ხიდია. ბათუმი-ახალციხის მაგისტრალიდან ამ ხიდზე გადასვლით გზას მაჭახლის ხეობისკენ მივყავართ, სადაც კიდევ ერთი ასეთივე რკინის ხიდი შეგხვდებათ მდინარე მაჭახლისწყალზე.

ეს ხიდიც უფუნქციოა და მასც ძეგლის სტატუსი აქვს.

https://batumelebi.netgazeti.ge/news/480320/

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: