სიახლეები

კოტეჯების მდინარისგან დასაცავად ჯებირი უნდა ააშენონ – რა შენიშვნები აქვს სააგენტოს

22.03.2024 • 3329
კოტეჯების მდინარისგან დასაცავად ჯებირი უნდა ააშენონ – რა შენიშვნები აქვს სააგენტოს

ხელვაჩაურის სოფელ ორთაბათუმში კოტეჯების მდინარისგან დასაცავად საყრდენი კედლის მოწყობაზე სკრინინგის პროცედურა გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ შეწყვიტა. სააგენტოს ინფორმაციით, სკრინინგის განცხადებაში გარკვეული საკითხები დასაზუსტებელია.

მდინარე ყოროლისწყლის კალაპოტში აშენებული კოტეჯების წყალდიდობისგან დასაცავად 216 მეტრი სიგრძის ნაპირდამცავი ნაგებობის მოწყობაა დაგეგმილი. ნაგებობის აშენებას შპს „ზულუ ვი აი პი ბლუმუნი“ გეგმავს, რომელმაც სააგენტოს სკრინინგის განცხადებით მიმდინარე წლის იანვარში მიმართა.

„ზულუ ვი.აი.პი ბლუმუნისთვის“ გაგზავნილ წერილში გარემოს ეროვნული სააგენტო მიუთითებს კომპანიას, რომ დააზუსტოს შემდეგი საკითხები:

  • „როგორც ჰიდროლოგიური ანგარიშიდან ირკვევა, მდ. ყოროლისწყლის საანგარიშო დატბორვის დონის განსაზღვრისას აღებულია კვეთები, სადაც მდინარის საპროექტო სიგანე შეადგენს 49 მეტრს, თუმცა, დამცავი ნაგებობის განლაგების მიხედვით, საპროექტო კვეთის სიგანე გაცილებით უფრო ნაკლებია, განსაკუთრებით, ნაპირდამცავი კედლის ცენტრალურ ნაწილში. შესაბამისად, საანგარიშო დატბორვის დონეების განსაზღვრა უნდა მოხდეს აღნიშნული შევიწროებული კვეთების გათვალისწინებით;
  • სკრინინგის განცხადებაში ასახული უნდა იყოს დაგეგმილი ნაპირსამაგრი ნაგებობის გავლენა მოპირდაპირე ნაპირის მდგრადობაზე;
  • საცხოვრებელი კოტეჯების მდ. ყოროლისწყლის ნაპირთან სიახლოვიდან გამომდინარე, საჭიროა ნაპირსამაგრი ნაგებობის დაპროექტების დროს, საინჟინრო ჰიდროლოგიური მახასიათებლები დადგინდეს 200-წლიანი უზრუნველყოფის საანგარიშო ხარჯზე;
  • წარმოდგენილი უნდა იყოს საკვლევი ტერიტორიის ჰიდროლოგიური რისკების შეფასება;
  • დოკუმენტში მოცემული უნდა იყოს არსებული კოტეჯების განთავსების GIS (გეოინფორმაციული სისტემები) კოორდინატები (shp-ფაილთან ერთად) და აღნიშნული კოტეჯების მდინარის კალაპოტის კიდიდან დაშორების მანძილები, ასევე, „წყალდაცვითი ზოლის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის დადგენილებასთან თავსებადობის საკითხი.“

სკრინინგის განცხადებებში ხშირად შესწორების გარეშეა გადმოტანილი ტექსტები სხვადასხვა დოკუმენტიდან, რაც შეუსაბამობებს იწვევს. ასე იყო მაგალითად ქობულეთის შემთხვევაში და ანალოგიური უზუსტობაა ორთაბათუმის შემთხვევაშიც:

„სკრინინგის განცხადებაში წარმოდგენილი საყრდენი კედლის საერთო გეგმის და ჭრილების ლეგენდებზე მითითებულია „მახინჯაურის რაიონის სოფ. აგარაში მდ. ყოროლისწყალზე ნაპირდამცავი საყრდენი კედლის მოწყობა“, ხოლო არმირების გეგმაზე მითითებულია „ყვარლის მუნიციპალიტეტში, ყვარლის ტბის დასასვენებელი კომპლექსის მიმდებარედ, დამეწყრილი ფერდობის გამაგრება საყრდენი კედლის მოწყობით“. შესაბამისად, აღნიშნული საკითხი საჭიროებს დაზუსტებას“ – წერს სააგენტო კომპანია „ზულუ ვი.აი.პი ბლუმუნის“.

ამასთან, სააგენტო აღნიშნავს, რომ სკრინინგის განცხადებით ნაპირსამაგრი ნაგებობა განთავსდება შპს „ზულუ ვი.აი.პი ბლუმუნის“ საკუთრებაში არსებულ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე, რომელიც მდებარეობს სოფ. აგარასა და სოფ. ორთაბათუმის მიმდებარედ.

„თუმცა, მონაცემთა გადამოწმებით დგინდება, რომ საპროექტო ტერიტორია მდებარეობს სოფ. ორთაბათუმში და ასევე მოიცავს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ დაურეგისტრირებელ ტერიტორიას, სადაც დაგეგმილია საპროექტო ნაპირსამაგრი ნაგებობის ნაწილის [დაახლოებით 72 მეტრი] მოწყობა.

შესაბამისად, აღნიშნული საკითხი საჭიროებს დაზუსტებას.“

„ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სააგენტო სკრინინგის გადაწყვეტილების გაცემის მიზნით ადმინისტრაციულ წარმოებას დაიწყებს მითითებული შენიშვნების გათვალისწინებით შესწორებული სკრინინგის განცხადების წარმოდგენის შემდეგ“, – წერს სააგენტო კომპანიას.

მდინარე ყოროლისწყლის კალაპოტთან მდებარე მიწის ნაკვეთი ქონების ეროვნულმა სააგენტომ უპირობო აუქციონის წესით 2021 წელს გაყიდა. მდინარე ყოროლისწყალი კი, 2023 წლის 3 ოქტომბერს ისე ადიდდა, რომ მდინარესთან აშენებულ კოტეჯებს საფრთხე შეუქმნა.

ამ თემაზე:

ყოროლისწყლის კალაპოტში კოტეჯების დასაცავად კომპანია ჯებირის აშენებას გეგმავს

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: