ნეტგაზეთი • RU

ბათუმის ბულვარის ყოფილი დირექტორი დავას უზენაეს სასამართლოში გააგრძელებს

ბათუმის ბულვარის ყოფილი დირექტორი აჭარის მთავრობას უზენაეს სასამართლოში უჩივის.  ირაკლი ჯინჭარაძე დაკავებული თანამდებობიდან აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ 2021 წლის 12 აპრილს გაათავისუფლა.

მანამდე ირაკლი ჯინჭარაძემ ბათუმის საკრებულოს სხდომაზე კრიტიკული პოზიცია გააჟღერა  ბულვარის გასწვრივ პლაჟზე 4500 კვ/მ ფართობის კონკრეტული სასტუმროსთვის მრავალწლიანი იჯარით გადაცემასთან დაკავშირებით.

ორი ინსტანციის სასამართლოში მოსარჩელე ითხოვდა გათავისუფლების უკანონოდ მიჩნევასა და დისკრიმინაციული მოპყრობის დადგენას. საქმეში არსებული რიგი გარემოებებისა და მტკიცებულებების მიუხედავად, ბათუმის საქალაქო და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოებმა ირაკლი ჯინჭარაძის სარჩელი არ დააკმაყოფილეს.

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის [საია] განმარტებით, ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო განჩინებაში აღნიშნავს ბათუმის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების დასაბუთებულობის პრობლემას, თუმცა შედეგი უცვლელი დატოვა:

„ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს განჩინება უკვე გასაჩივრდა საკასაციო წესით უზენაეს სასამართლოში.“

საია ხაზს უსვამს იმ საკითხიც, რომ 2021 წლის 23 ივნისს დროებითი ღონისძიების სახით სწორედ ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით მოპასუხეს აეკრძალა სსიპ „ბათუმის ბულვარს“ დირექტორის ვაკანტურ თანამდებობაზე კანდიდატის დანიშვნა და დღემდე აღნიშნული პოზიცია კვლავ ვაკანტურია.

„ეს საქმე კიდევ ერთი მაგალითია იმისა, როგორ ხდება ქვეყანაში ადამიანთა უფლებების შეზღუდვა განსხვავებული მოსაზრებების გამო. იმედს ვიტოვებთ, უზენაესი სასამართლო გაითვალისწინებს საქმეში არსებულ მტკიცებულებებს და მიიღებს კანონიერ და დასაბუთებულ გადაწყვეტილებას“, – წერს საია.

ამ დროისთვის ბულვარის დირექტორის მოვალეობას ლაშა მიქელაძე ასრულებს.

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი