სიახლეები

22 ათასი ლარი კოლონადების შესაღებად

15.05.2016 •
22 ათასი ლარი კოლონადების შესაღებად

ბათუმში, 6 მაისის პარკის კოლონადების შეღებვაში ბათუმის ტურისტული ობიექტების მართვის სააგენტო მაქსიმუმ 22 100 ლარს გადაიხდის. შესაბამისი ტენდერი სააგენტომ უკვე გამოაცხადა. წინადადებების მიღება 16 მაისს დაიწყება და 18 მაისს დასრულდება.

გამარჯვებულმა სამუშაო – კოლონადების ზედაპირიდან ამორტიზებული საღებავის ფენის მოცილება, ზედაპირის დამუშავება და მაღალი ხარისხის წყალმედეგი საღებავით შეღებვა – ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30 დღეში უნდა დაასრულოს.

გამარჯვებული პრეტენდენტი ასევე ვალდებულია ანგარიშსწორებამდე, საკუთარი სახსრებით უზრუნველყოს სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ მიერ გაცემული დასკვნის წარმოდგენა ყველა შესრულებული სამუშაოს შესაბამისობაზე საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და სატენდერო დოკუმენტაციით გათვალისწინებულ პირობებთან.

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: