ნეტგაზეთი • RU

რა სამუშაოს სთავაზობენ სოციალურად დაუცველებს და რამდენი ვაკანსიაა აჭარაში

აჭარაში, სოციალურად დაუცველი იმ მოქალაქეებისთვის, რომლებსაც სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში სურთ დასაქმება, 15 აპრილის მონაცემებით, 2 600-მდე ვაკანსიაა. ამ დროისთვის კი, სულ გაფორმებულია 480-მდე სოციალური ხელშეკრულება.

„ვაკანსიები ძირითადად არის დასუფთავების, მეეზოვის, საბავშვო ბაღში ძიძის დამხმარის, დარაჯის, დამხმარე პერსონალის, კურიერის და გამწვანების თანამშრომლის პოზიციაზე.

რაც შეეხება ანაზღაურების ნაწილს, საზოგადოებრივი სამუშაოების შესრულებისთვის გაიცემა სოციალური გასაცემელი, თვეში არაუმეტეს 300 ლარისა, რომელიც არ იბეგრება და ირიცხება იმავე საბანკო ანგარიშზე, სადაც ირიცხება მიზნობრივი სოციალური შემწეობა“ – მოგვწერეს დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოდან.

სააგენტოს ინფორმაციით, „აჭარის რეგიონში ვაკანსიები ძირითადად წარმოდგენილია ადგილობრივი თვითმმართველობის დაქვემდებარებაში მყოფი ორგანიზაციებიდან. ასევე, ვაკანსიები აქვს წარმოდგენილი აჭარის მთავრობის დაქვემდებარებაში მყოფ სამსახურებს, ჯამში წარმოდგენილია 2 600-მდე ვაკანსია.

კერძოდ:

 • ბათუმის მუნიციპალიტეტში წარმოდგენილია 1200-მდე ვაკანსია;
 • ქედის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე – 110-მდე ვაკანსია;
 • ქობულეთის მუნიციპალიტეტში – 350-მდე ვაკანსია;
 • შუახევის მუნიციპალიტეტში – 300-მდე ვაკანსია;
 • ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში – 100-მდე ვაკანსია;
 • ხულოს მუნიციპალიტეტში – 500-მდე ვაკანსია.

ამავე სააგენტოდან მიღებული ინფორმაციით:

აჭარის რეგიონში ამ დროისთვის ჯამში გაფორმებულია 480-მდე სოციალური ხელშეკრულება.

აჭარაში საზოგადოებრივი სამუშაოების მომწოდებლები, ვინც უკვე გაუფორმა სოციალური ხელშეკრულება პროგრამის მოსარგებლე პირებს ძირითადად არიან:

 • ბაღების გაერთიანებები,
 • შუახევის მუნიციპალიტეტი,
 • ა[ა]იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი;
 • შპს ,,სანდასუფთავება“,
 • ა[ა]იპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები,
 • შპს „ხელვაჩაურის წყალკანალი“,
 • ა[ა]იპ – „გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური“,
 • მუნიციპალური სერვისების სააგენტო და სხვა.“

დასაქმების სახელმწიფო პროგრამა 2022 წლის პირველი მარტიდან ამოქმედდა. 4 აპრილს კი, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ ქვეყნის მასშტაბით 20 000 საზოგადოებრივი სამუშაო ვაკანსია იყო დარეგისტრირებული.

ინფორმაცია, თუ რომელი მუნიციპალიტეტის/უწყების/ორგანიზაციის მიერ და რამდენი ვაკანსიაა იყო გამოცხადებული და რა სამუშაოებზე, „ბათუმელებმა“ იმავე დღეს გამოითხოვა დასაქმების სააგენტოდან.

სააგენტომ პასუხი 15 აპრილს მოგვწერა, თუმცა დეტალური ინფორმაცია ვერ მივიღეთ [მეტ-ნაკლებად დეტალური ინფორმაცია მხოლოდ აჭარასთან მიმართებაში მოგვაწოდეს].

„მთელი ქვეყნის მასშტაბით სოციალურად დაუცველი პირების საზოგადოებრივ სამუშაოებზე დასაქმების პროგრამის ფარგლებში ვაკანსიების უმეტესობა წარმოდგენილი აქვს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებს და ადგილობრივ თვითმმართველობებს“ – მოგვწერეს სააგენტოდან.

დასაქმების პროგრამაში ჩასართავად ბენეფიციარებს შეუძლიათ მიმართონ სოციალური მომსახურების ან დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს სერვისცენტრებს.

ვრცლად სანახავად დააწკაპუნეთ აქ

დასაქმების სააგენტოს ინფორმაციით:

 • „პროგრამის ბენეფიციარები, 18 წლის და უფროსი ასაკის, შრომისუნარიანი პირები არიან, ვისი ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 120 000-ს და იღებენ მიზნობრივ სოციალურ დახმარებას.
 • დასაქმების პროგრამაში ჩართულ პირს, 4 წლის განმავლობაში, სოციალურად დაუცველის სტატუსი, მასთან მიბმული ფულადი და არაფულადი სიკეთეები გარანტირებულად შეუნარჩუნდება. აღნიშნული პერიოდის განმავლობაში არ მოხდება სოციალურ-ეკონომიკური სტატუსის გადამოწმება.
 • საზოგადოებრივ სამუშაოებში ჩართული ბენეფიციარები, სოციალურ დახმარებასთან ერთად, დამატებით ფინანსურ სარგებელსაც მიიღებენ, რომელიც ნამუშევარი საათების მიხედვით ანგარიშდება და 300 ლარს შეადგენს. საზოგადოებრივი სამუშაოს შესრულებისთვის გაცემული თანხა წარმოადგენს სოციალურ გასაცემელს, რომელიც არ იბეგრება.
 • საზოგადოებრივი სამუშაო ისეთ ვაკანტურ ადგილზე დასაქმებას გულისხმობს, რომლის შესრულება ნებისმიერი კვალიფიკაციის მქონე პირს შეუძლია. სამუშაოს მომწოდებლები კი სახელმწიფო უწყებები და ადგილობრივი თვითმმართველობები არიან.
 • საზოგადოებრივი სამუშაოების ფარგლებში, დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოში ახალი ვაკანსიების რეგისტრაცია მუდმივ რეჟიმში მიმდინარეობს.
 • დასაქმების პროგრამაში ჩასართავად, ბენეფიციარებს შეუძლიათ მიმართონ სოციალური მომსახურების ან დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს სერვის ცენტრებს
 • თუ სოციალურად დაუცველ პირს დასაქმება არ სურს, მისი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის სტატუსის განსაზღვრა ყოველწლიური გადამოწმების შედეგების საფუძველზე მოხდება. თუმცა, მიღებული გადაწყვეტილების შეცვლა ნებისმიერ დროს შეეძლება.
 • პროგრამაში ჩართვის მსურველებს, დამატებითი ინფორმაციისთვის, სამინისტროს ცხელ ხაზზე – 15 05 დაკავშირება შეუძლიათ.“

ამავე თემაზე:

ვინ ისარგებლებს დასაქმების სახელმწიფო პროგრამით – მთავრობის ახალი დადგენილება

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
თედო ჯორბენაძე, ჟურნალისტი მობ.: 599 139 412 ელ/ფოსტა: tedobatumi@gmail.com