ნეტგაზეთი • RU

როგორ მიიღებენ შშმ პირები დახმარებას მაისიდან – სტატუსი კიდევ 1 თვე შეუნარჩუნდებათ

იზოლაციისა და კარანტინის წესებში შესული ახალი ცვლილებით, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებს, რომელთა სტატუსის მორიგი გადამოწმების და/ან მოქმედების დასრულების ვადად [შესაბამისი დოკუმენტებით] განსაზღვრული იყო 2020 წლის პირველი დეკემბერი და შემდგომი პერიოდი, ეს სტატუსი შეუნარჩუნდებათ 2022 წლის პირველ მაისამდე.

შშმ პირები, რომელთა სტატუსიც გადამოწმებას ექვემდებარება, აპრილის თვეშიც მიიღებენ სახელმწიფოსგან შესაბამისად დახმარებას. იმისათვის, რომ დახმარება მაისში და შემდეგაც მიიღონ, მათ პირველ მაისამდე სოციალური მომსახურების სააგენტოში სტატუსის დამადასტურებელი ახალი დოკუმენტაცია უნდა წარადგინონ.

პანდემიის პერიოდში გადამოწმების გარეშე შშმ პირის სტატუსის შენარჩუნებისა და დახმარების გაცემის ბოლო ვადა 1-ელ აპრილამდე იყო განსაზღვრული.

2022 წლის პირველ მაისის შემდეგ კი, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირები, რომლებიც პირველ მაისამდე ვერ წარადგენენ შშმ სტატუსის დამადასტურებელ ახალ დოკუმენტს, დახმარებას ვერ მიიღებენ, თუმცა, მთავრობის ახალი დადგენილებით:

  • „სახელმწიფო გასაცემლის მიმღებ პირებს, რომლებიც 2022 წლის 1-ელ მაისამდე ვერ წარადგენენ შშმ სტატუსის დამადასტურებელ ახალ დოკუმენტს [სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის აქტის ამონაწერს], მაგრამ 2022 წლის 31 ოქტომბრის ჩათვლით ხელახლა მიენიჭებათ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსი და ამავე ვადაში სახელმწიფო გასაცემლის დანიშვნის მოთხოვნით განცხადებითა და საჭირო დოკუმენტით [სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის აქტის ამონაწერი] მიმართავენ სააგენტოს, სახელმწიფო გასაცემელი დაენიშნებათ მიმართვის თვის მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან და აუნაზღაურდებათ 2022 წლის 1-ელი მაისიდან მიუღებელი თანხა, შეზღუდული შესაძლებლობის ახალი სტატუსის შესაბამისი სახელმწიფო გასაცემლის ოდენობით“.

იზოლაციისა და კარანტინის წესებში შესული ახალი ცვლილებით, სოციალური მომსახურების სააგენტოს დაევალა „2022 წლის 1-ელ მაისამდე არ განახორციელოს სახელმწიფო გასაცემლების [პენსია, კომპენსაცია, სოციალური პაკეტი და ა.შ.] შეჩერება, მიუხედავად კანონმდებლობით დადგენილი შეჩერების საფუძვლ(ებ)ის წარმოშობისა, გარდა პირის წინასწარ პატიმრობაში ყოფნისა [ამ შემთხვევაში, გასაცემლის ადმინისტრირება განხორციელდება შესაბამისი გასაცემლის ადმინისტრირებისთვის კანონმდებლობით დადგენილი პირობებით]“.


2022 წლის პირველი აპრილის შემდეგ განახლდება მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ხელახალი გადამოწმების პროცესიც, რომელიც პანდემიის გამო იყო შეჩერებული.

ამავე თემაზე:

სოციალურად დაუცველი ოჯახების გადამოწმება იწყება – ვინ მიიღებს საარსებო შემწეობას

 

 

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
თედო ჯორბენაძე, ჟურნალისტი მობ.: 599 139 412 ელ/ფოსტა: tedobatumi@gmail.com