მთავარი,სიახლეები

ბათუმის მერია ისევ ვერ უზრუნველყოფს უნებართვო მშენებლობების ეფექტურ კონტროლს- აუდიტი

29.01.2022 •
ბათუმის მერია ისევ ვერ უზრუნველყოფს უნებართვო მშენებლობების ეფექტურ კონტროლს- აუდიტი

ბათუმში, განსაკუთრებით სანაპირო ზოლში უნებართვო მშენებლობების შესახებ სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ისევ წერს. ანგარიშის მიხედვით  მერია სათანადო კონტროლს ვერ უზრუნველყოფს. ასეთი დასკვნა სამსახურმა 2019-2020 წლების დოკუმენტების შესწავლის შემდეგ გამოიტანა.

შემთხვევითობის პრინციპით შესწავლის საფუძველზე აუდიტმა ბათუმში 13 უკანონო მშენებლობა გამოავლინა. ანგარიშში საუბარია ისეთ შემთხვევებზეც, როცა შენობები სახელმწიფოს კუთვნილ მიწაზე ააშენეს.

აუდიტის ინფორმაციით  2020 წელს ბათუმში გამოვლინდა უნებართვო მშენებლობის 60 შემთხვევა, რის გამოც მშენებელი ფიზიკური თუ
იურიდიული პირები ჯამში  597 000 ლარით დაჯარიმდნენ, აქედან 2021 წლის პირველი ივლისის მდგომარეობით, გადახდილია მხოლოდ 78 000 ლარი, ანუ 13.1%.

დაჯარიმების 42 საქმე გასაჩივრებულია სასამართლოში, ხოლო 9 საქმე გადაგზავნილია აღსრულების ეროვნულ ბიუროში.

აუდიტის პერიოდში ბათუმის მერიის მიერ გაცემულია 1194 სამშენებლო ნებართვა, მათ შორის, 512 შემთხვევაში ნაბართვა გაცემულია ახალ მშენებლობაზე, 709 შემთხვევაში მშენებლობის ცვლილებაზე და 18 შემთხვევაში − შენობის დემონტაჟზე.

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: