Batumelebi | 2,3 მილიონი ლარი აქვთ, მაგრამ ახალშენში საბავშვო ბაღს მაინც ვერ აშენებენ 2,3 მილიონი ლარი აქვთ, მაგრამ ახალშენში საბავშვო ბაღს მაინც ვერ აშენებენ – Batumelebi
RU | GE  

2,3 მილიონი ლარი აქვთ, მაგრამ ახალშენში საბავშვო ბაღს მაინც ვერ აშენებენ

ხელვაჩაურის მერია მესამე წელია, რაც სოფელ ახალშენში საბავშვო ბაღის მშენებლობას ვერ იწყებს. ბაღის მშენებლობაზე ტენდერი მერიამ ხელახლა გამოაცხადა – შეცვლილი პირობით და ნაკლებ ფასად. წინა ტენდერის შეწყვეტის მიზეზი კერძო კომპანიის საჩივარი გახდა, რომელიც დავების საბჭომ დააკმაყოფილა.

შეწყვეტილ ტენდერში საწყისი ფასი 2 474 610 ლარი იყო, ერთ-ერთი პრეტენდენტი კი მერიას მშენებლობას 2 111 999 ლარად სთავაზობდა. ხელახალი ტენდერი ამჯერად 2 335 400 ლარითაა გამოცხადებული.

ტენდერის შეწყვეტაზე დეტალურად ნახეთ აქ
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიას სოფელ ახალშენში ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობაზე გამოცხადებული ტენდერის გამო დავების საბჭოში კომპანია „არგუსმა“ უჩივლა.

კომპანია მიიჩნევდა, რომ კონკრეტული ტიპის მშენებლობის გამოცდილების მითითება, რაც ტენდერის პირობაში იყო ასახული, ზღუდავდა ჯანსაღ კონკურენციას და ახდენდა პრეტენდენტთა დისკრიმინაციას. კომპანიას არ ეთანხმებოდა ხელვაჩაურის მერია, თუმცა ეს უკანასკნელი შესყიდვების სააგენტოს დავების საბჭომ გაამტყუნა.

გასაჩივრებული პუნქტი: „ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტს 2016 წლის 01 იანვრიდან 2019 წლის 01 სექტემბრის ჩათვლით შესრულებული უნდა ჰქონდეს საგანმანათლებლო დაწესებულებების, ან სკოლების, ან ბაგა-ბაღების, ან მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების მშენებლობის სამუშაოები საერთო ღირებულებით არანაკლებ 3 000 000 (სამი მილიონი) ლარის ოდენობით; მათ შორის ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში შესრულებული უნდა ჰქონდეს საგანმანათლებლო დაწესებულებების, ან სკოლების, ან ბაგა-ბაღების, ან მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების მშენებლობის სამუშაოები საერთო ღირებულებით არანაკლებ 1 000 000 (ერთი მილიონი) ლარის ოდენობით“.

ეს პუნქტი ხელახლა გამოცხადებულ ტენდერში ასეა ჩამოყალიბებული: „ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტს 2017 წლის 01 იანვრიდან 2020 წლის 01 თებერვლის ჩათვლით შესრულებული უნდა ჰქონდეს შენობის მშენებლობის სამუშაოების მიწოდება საერთო ღირებულებით არანაკლებ 2 500 000 (ორი მილიონ ხუთასი ათასი) ლარის ოდენობით; მათ შორის იმავე პერიოდში განხორციელებული უნდა ჰქონდეს საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო, საოფისე ან/და საცხოვრებელი დანიშნულების მქონე ერთი მინიმუმ ორ-სართულიანი შენობის მშენებლობის სამუშაოები, არანაკლებ 1 000 000 (ერთი მილიონი) ლარის ღირებულებით (გამოცდილებაში არ ჩაითვლება გზების, ხიდების, გვირაბების და სხვა მსგავსი საინჟინრო-ნაგებობების მშენებლობა). ამასთან აღნიშნული შენობა აუცილებლად უნდა იყოს დასრულებულ მდგომარეობაში, რომელზედაც პრეტენდენტმა დამატებით უნდა წარმოადგინოს დადებითი რეკომენდაცია გაცემული შემსყიდველის მიერ, რომლითაც დადგინდება, რომ პრეტენდენტმა სრულად და ჯეროვნად შეასრულა ნაკისრი ვალდებულებები; ამასთან გამოცდილებაში ჩაითვლება მხოლოდ დასრულებული სამუშაოები, რაზედაც გაფორმებულია საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტები“.

გასაჩივრებული იყო ასევე სხვა პუნქტიც: „იმ შემთხვევაში, თუ პრეტენდენტი გამოცდილების სახით წარმოადგენს კერძო პირის/ფირმის მიერ შესრულებულ საგანმანათლებლო დაწესებულებების, ან სკოლების, ან ბაგა-ბაღების, ან მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების მშენებლობის სამუშაოებს, აღნიშნულზე ერთიან ელექტრონულ სისტემაში წარმოდგენილი უნდა იქნას: ა) მშენებლობის ნებართვის გაცემის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ბ) დასრულებულ მშენებლობაზე (საბოლოო ექსპლუატაციაში მიღებაზე) გამოცემული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი, გ) შესრულებულ სამუშაოებზე გაფორმებული ფორმა N2-ები და აღნიშნულ ფორმა N2-ებში მითითებულ ფასთა ადეკვატურობის დამადასტურებელი სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნა…“.

ეს პუნქტი ხელახლა გამოცხადებული ტენდერის პირობებიდან საერთოდ ამოღებულია.

საჩივრის შესახებ ნახეთ ამ ბმულზე.

ხელახლა გამოცხადებულ ტენდერში წინადადებების მიღება 2020 წლის 22 თებერვალს დაიწყება და 28 თებერვალს დასრულდება.

პირობის მიხედვით: „სამუშაოების წარმოება უნდა განხორციელდეს მიმწოდებლის მიერ სატენდერო წინადადებით წარმოდგენილი ეტაპების გეგმა-გრაფიკის მიხედვით განსაზღვრულ ვადაში, რომელიც უნდა დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს 10 კალენდარული დღია და დაასრულოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2021 წლის 1-ლი აგვისტოს ჩათვლით“.

ახალშენში საბავშვო ბაღის მშენებლობა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის დაკვეთით 2017 წელს ხარვეზიანი პროექტით და მეწყერსაშიშ ნაკვეთზე დაიწყო, რის გამოც პროექტი ვერ განხორციელდა. ახალი ნაკვეთი იმ ტერიტორიის მომიჯნავედ მდებარეობს, რომელიც მეწყერსაშიშია და სადაც ბაღი უნდა აშენებულიყო.

2017 წელს ხელშეკრულება 770 542 ლარზე იყო გაფორმებული და ბაღის მშენებლობა 2018 წლის ივნისში უნდა დამთავრებულიყო.

აღნიშნული მშენებლობის თაობაზე საუბარია აუდიტის ანგარიშშიც, რომლის მიხედვითაც, ერთ-ერთმა კომპანიამ 2018 წელს შეისყიდა საპროექტო დოკუმენტაციის საექსპერტო დასკვნა, რომლითაც დგინდება, რომ ახალშენში ბაღის მშენებლობისთვის მერიის მიერ შეძენილი საპროექტო დოკუმენტაცია არ იყო სრულყოფილი და მისი გამოყენება მოცემულ მიწის ნაკვეთზე საბავშვო ბაღის ასაშენებლად დაუშვებელი იყო. მუნიციპალიტეტს კი, პროექტის ავტორის მიმართ, უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოსთვის დაჯარიმების მექანიზმი არ გამოუყენებია.

 

მთავარი ფოტო: ახალშენის საბავშვო ბაღი / რენდერი
ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი
თედო ჯორბენაძე, ჟურნალისტი მობ.: 599 139 412 ელ/ფოსტა: tedobatumi@gmail.com