Batumelebi | კირნათი ჰესის მშენებლობის გამო მარადიდში 34 პირს მიწას ჩამოართმევენ – ექსპროპრიაცია კირნათი ჰესის მშენებლობის გამო მარადიდში 34 პირს მიწას ჩამოართმევენ – ექსპროპრიაცია – Batumelebi
RU | GE  

კირნათი ჰესის მშენებლობის გამო მარადიდში 34 პირს მიწას ჩამოართმევენ – ექსპროპრიაცია

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარადიდში 34 პირს მათ საკუთრებაში არსებულ უძრავ ქონებას – მიწას, მასზე განლაგებულ შენობა-ნაგებობებთან და ნარგავებთან ერთად, ექსპროპრიაციის წესით ჩამოართმევენ. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ბრძანებით, „კირნათი ჰესის“ მშენებლობის გამო, მარადიდში ექსპროპრიაციას დაექვემდებარა ჯამში 24 309 კვ/მ ფართობის მიწის ნაკვეთები და 4 859,5 კვ/მ ფართობის შენობა-ნაგებობები.

ბრძანებაში, რომელსაც ხელს მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი ეკატერინე მიქაბაძე აწერს, აღნიშნულია, რომ „სააგენტოს მიერ მოლაპარაკების წარმოების მიუხედავად, ვერ იქნა მიღწეული შეთანხმება უძრავი ქონების [მიწა, შენობა-ნაგებობა, მრავალწლიანი ნარგავები] ნებაყოფლობით გამოსყიდვასთან დაკავშირებით შემდეგ ფიზიკურ პირებთან:

ევა, ზეინეფ, ნაილე, რამაზ, ფადიმე, ალი, ირაკლი, ირინე, მაგული, მაია, მალვინე, მელანო დიდმანიძეები, ნადია და ხევა დიასამიძეები, ვიტალი, თემურ, მაგული, მადონა, ნინო ჩერქეზიშვილები, დარიკო წითელაძე, მინდია და სანდრო მუთიძეები, თეონა კალანდაძე, მარო, დემეტრე, მარო, ნესტან, ნიკა, ნინო, ნუგზარ, ჯემალ, მურმან, ეთერ და გია დიდმანიძეები.

ამავე ბრძანებაში აღნიშნულია, რომ სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ სამინისტროს კირნათი ჰესის მშენებლობის პროექტის ზემოქმედების არეალში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე ექსპროპრიაციის უფლების მინიჭების მოთხოვნით 2019 წლის 29 ოქტომბერს მიმართა. სამინისტროს ბრძანება კი ორი დღის წინ, 3 დეკემბერს, გამოქვეყნდა.

ბრძანების მიხედვით:

  • 2011 წლის 1-ელ ივლისს, საქართველოს მთავრობასა და შპს „აჭარ ენერჯი 2007“-ს შორის გაფორმებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის თანახმად, კომპანიას აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკის ტერიტორიაზე უნდა უზრუნველეყო ჰიდროელექტროსადგურების – „კირნათისა“ და „ხელვაჩაური 1” -ის მშენებლობა. ამასთან, „ხელვაჩაური 1 ჰესის“ მშენებლობა და ექსპლუატაციაში გაშვება დასრულებულია. ამჟამად მიმდინარეობს „კირნათი ჰესის“ პროექტის დასრულება.
  • პროექტი, მისი მასშტაბი და ინვესტიციის მოცულობა მნიშვნელოვანია რეგიონისა და ქვეყნისთვის. იგი პოზიტიურ სოციალურ-ეკონომიკურ გავლენას იქონიებს რეგიონზე და წარმოადგენს საზოგადოებრივი მნიშვნელობის პროექტს შემდეგი გარემოებების გამო: „ჰესების“ საერთო სიმძლავრე მიაღწევს – 98.731 მეგავატს.
  • მთავრობასთან დადებული მემორანდუმის შესაბამისად, კომერციული ოპერირების თარიღიდან ათწლიან პერიოდში და წლიურად 8 თვის განმავლობაში (იანვარი, თებერვალი, მარტი, აპრილი, სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბერი) გამომუშავებული ელექტროენერგია განკუთვნილი იქნება საქართველოს შიდა მოხმარებისათვის. პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს ელექტროენერგიის შიდა მოთხოვნის დაკმაყოფილებას და გააუმჯობესებს საქართველოს ენერგობალანსს.
  • დღეის მდგომარეობით, როგორც სახელმწიფოსაგან, ისე კერძო მესაკუთრეებისაგან შესყიდულია დაახლოებით 233 მიწის ნაკვეთი და კირნათი ჰესის ექსპლუატაციაში გასაშვებად აუცილებელია პროექტის არეალში მოქცეული, დარჩენილი მიწის ნაკვეთების (ზედ არსებული შენობა-ნაგებობების, მრავალწლიანი ნარგავების) გამოსყიდვა.
  • ზემოთ დასახელებული მემორანდუმის თანახმად, საქართველოს მთავრობა ვალდებულია, აუცილებლობის შემთხვევაში, კომპანიას აღმოუჩინოს მხარდაჭერა ელექტროსადგურებისთვის საჭირო მიწის ნაკვეთების გამოსყიდვის პროცესში საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

რეესტრის მონაცემებით, შპს „აჭარ ენერჯი 2007“-ის მესაკუთრეები არიან: სს „ეკსიმ იათირიმ ჰოლდინგი“ [თურქეთი], სს „ინჯესუ გაირიმენქულ იათირიმ სანაი ვე თიჯარეთი“ [თურქეთი] და აბდულლაჰ თივინიქლი ისრარის ფონდი [თურქეთი].

საქართველოს კონსტიტუციის მე-19 მუხლი ითვალისწინებს საჯარო ინტერესებისათვის ამ უფლების შეზღუდვას კანონით განსაზღვრულ შემთხვევებში და დადგენილი წესით. ამავე მუხლის მე-3 პუნქტის თანახმად „აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის საკუთრების ჩამორთმევა დასაშვებია კანონით პირდაპირ გათვალისწინებულ შემთხვევებში, სასამართლოს გადაწყვეტილების ან ორგანული კანონით დადგენილი გადაუდებელი აუცილებლობისას, წინასწარი, სრული და სამართლიანი ანაზღაურების პირობით. ანაზღაურება თავისუფლდება ყოველგვარი გადასახადისა და მოსაკრებლისგან“. აღნიშნული ნორმით გათვალისწინებულ საკუთრების ჩამორთმევაში იგულისხმება ექსპროპრიაცია.

„აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის საკუთრების ჩამორთმევის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის მიხედვით – „თუ ექსპროპრიატორი და ქონების მესაკუთრე ვერ თანხმდებიან ქონების საბაზრო ღირებულებასა და საკომპენსაციო თანხაზე ან კომპენსაციის სახით შეთავაზებული ქონების გადაცემაზე, მაშინ თითოეულ მხარეს უფლება აქვს სარჩელი შეიტანოს სასამართლოში განსჯადობის მიხედვით, საქართველოს სამოქალაქო კანონმდებლობით დადგენილი წესით“, – აღნიშნულია ბრძანებაში.

ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს მისი გამოქვეყნების ან ოფიციალური წესით გაცნობის დღიდან ერთი თვის ვადაში, თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში [მის: ქალაქი თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კმ, №6].

სამინისტროს გადაწყვეტილებით, ექსპროპრიაციას, 2019 წლის მაისში, დაექვემდებარა ასევე სოფელ მარადიდში მდებარე მიწის ნაკვეთები: 985 კვ.მ და მასზე არსებული 346 კვ.მ შენობა-ნაგებობა და ნარგავები – თანამესაკუთრეები: ზეინაბ დიდმანიძე, სერვეთ დიდმანიძე, ტარიელ დიდმანიძე; 161 კვ.მ და 395 კვ.მ მიწის ნაკვეთები, მათზე არსებული ნარგავები – მესაკუთრე ირინე დიდმანიძე.

მთავარი ფოტო: მდინარე ჭოროხზე მშენებარე კირნათი ჰესი. მანანა ქველიაშვილის ფოტო „ბათუმელების“ არქივიდან

ამავე თემაზე:

რა კავშირშია თურქეთში მდებარე კაშხალი მარადიდში მოსახლეობის ნაკვეთების დატბორვასთან

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი
თედო ჯორბენაძე, ჟურნალისტი მობ.: 599 139 412 ელ/ფოსტა: tedobatumi@gmail.com