Batumelebi | ეროვნული ბანკი ფულის გათეთრების რისკის მატარებელი პირების საძიებო პროგრამას შეისყიდის ეროვნული ბანკი ფულის გათეთრების რისკის მატარებელი პირების საძიებო პროგრამას შეისყიდის – Batumelebi

ეროვნული ბანკი ფულის გათეთრების რისკის მატარებელი პირების საძიებო პროგრამას შეისყიდის

საქართველოს ეროვნული ბანკი [სებ] ფულის გათეთრების კუთხით რისკის მატარებელი პირების საძიებო პროგრამული უზრუნველყოფით მომსახურების შესყიდვას გეგმავს. შესაბამისი წინადადებების მისაღებად და მომსახურების ფასის დასადგენად სები ბაზრის კვლევას ატარებს.

„ეროვნულ ბანკში უნდა დაინერგოს ფინანსური ინსტიტუტების მიერ განხორციელებული ადგილობრივ და საერთაშორისო ტრანზაქციებში მონაწილე პირების საიდენტიფიკაციო მონაცემების მოძიება/გადამოწმების სპეციალური პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელშიც ინტეგრირებული იქნება კომპეტენტური ორგანიზაციების მიერ გამოქვეყნებული ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა სიები, რომლებიც არიან მხილებულნი ტერორიზმში, არიან პოლიტიკურად აქტიურნი, ან სხვა ნიშნით რისკის მატარებელნი. პროგრამული უზრუნველყოფა უნდა წარმოადგენდეს სკანირების სისტემას, რომელმაც, თავის მხრივ, უნდა მოიცვას კომპეტენტური ორგანიზაციების მიერ შედგენილი ფიზიკური და იურიდიულ პირთა სიები და მათი მუდმივი განახლება…“ – აღნიშნულია სების ტექნიკურ დავალებაში.

ფულის გათეთრების კუთხით რისკის მატარებელი პირების საძიებო პროგრამული უზრუნველყოფა, ეროვნული ბანკის მოთხოვნით, უნდა იყოს მზა სისტემა, რომელსაც შეიძლება დასჭირდეს მცირე მორგება ეროვნულ ბანკის სპეციფიკური მოთხოვნების შესაბამისად.

ეროვნული ბანკის მოთხოვნაა, მიმწოდებელმა წარმოადგინოს სისტემის მოხმარების სახელმძღვანელო, ინსტრუქცია, ასევე უზრუნველყოს ეროვნული ბანკის თანამშრომელთა სისტემური ადმინისტრატორების და პროგრამისტების ერთჯერადი ტრენინგი სისტემის ფუნქციონირების შესაბამისი მიმართულებების მიხედვით.

მიმწოდებელმა პროგრამული უზრუნველყოფით მომსახურების გაწევა უნდა მოახდინოს სისტემის ექსპლუატაციაში გაშვებიდან 36 თვის განმავლობაში.

ტექნიკური დავალებიდან: 

„სიაში არსებულ თითოეულ  ჩანაწერზე უნდა არსებობდეს პროფილი, მოკლე დოსიე, რომელიც მოიცავს შემდეგ ინფორმაციას: უნიკალური კოდი, სახელი (სახელწოდება), გვარი, სახელწოდების ვარიაცია, ალტერნატიული ჩანაწერი, კატეგორია, ქვეკატეგორია, სტატუსი, პოზიცია, ასაკი, დაბადების თარიღი, დაბადების ადგილი,  გარდაცვალების თარიღი, პასპორტის ნომერი,  SSN – ამერიკის სოციალური დაცვის ნომერი (USA Social Security Number), ლოკაცია, ეროვნება, დაკავშირებული კომპანიები, დაკავშირებული პირები, დამატებითი ინფორმაცია, სიების სახელწოდება, გარე წყაროები, სიაში შეყვანის თარიღი და პროფილის განახლების თარიღი.

პროგრამულ უზრუნველყოფაში ინტეგრირებული უნდა იყოს ყველა საბაზისო საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ დამუშავებული სია, მათ შორისაა: OFAC, EU, UN, Interpol, World Bank, FATF, EBRD და ა.შ.  სია შინაარსობრივად მოიცავს 23 კატეგორიის ჩანაწერს, ესენია:

ბანკი  – ბანკები, ფიქტიური (შელ) ბანკების ჩათვლით, ქვეყნის ცენტრალური ბანკები, სახელმწიფო მფლობელობაში მყოფი ბანკები და ბანკები, რომლებიც ექვემდებარებიან რეგულაციებს ან სანქციებს. არაავტორიზებული ყალბი ფინანსური ინსტიტუტები, რომლებიც ბანკის სახით არიან წარმოდგენილნი.

შავი სიაში მყოფი – საერთაშორისო ან რეგიონული ფინანსური ორგანოს მიერ შავ სიაში შეტანილი (მაგალითად, მსოფლიო ბანკი ან სხვა რეგიონული განვითარების ბანკები). ევროკავშირის მიერ შავ სიაში შეტანილი თვითმფრინავი და ავიაკომპანიები.

ქვეყანა – ქვეყანა, რომელიც წარმოდგენილია როგორც მაღალი რისკის მქონედ ან არამოთანამშრომლედ (არაკოოპერირებადი) World-Check-ის, IMF-ის ან FATF-ის მიერ.  საერთაშორისო ორგანოს მიერ (გაერო/ევროკავშირი) ქვეყანაში ემბარგოს დადება ან გაუქმება  ქვეყანა, რომელიც FATF-ის მიერ არის შეტანილი არაკორპორატიული ქვეყნის ან ტერიტორიის სიაში.

კორპორაცია – იურიდიული პირი ან კომერციული საწარმო, გაუქმებული იურიდიული წარმონაქმნი, რომელიც არის დაჯარიმებული ან ემუქრება სანქციები რეგულაციის დარღვევისათვის, ან წარმონაქმნები, რომლებიც არიან შეტანილი სხვადასხვა ოფიციალურ რეგულაციის ან სანქციების გვერდებზე, როგორებიცაა OFAC, UN, SEC, UK FSA, ან US FRB. სახელმწიფო საკუთრებაში მყოფი იურიდიული წარმონაქმნი.

ფინანსური დანაშაული – პიროვნება, რომელიც ცნეს დამნაშავედ, რომელიც გასამართლებულია იმგვარი დანაშაულებისთვის, როგორებიცაა ქონების მითვისება, ქურდობა, გაყალბება, ფულის გათეთრება, გამოძალვა, მექრთამეობა ან კორუფცია, გადასახადების თავიდან აცილება და სხვა.

ნარკოტიკები – პიროვნება, რომელიც ცნეს დამნაშავედ, რომელიც გასამართლებულია ნარკოტიკებთან დაკავშირებული  დანაშაულებისათვის, ნარკო ტრეფიკინგის ჩათვლით. პიროვნებები, რომლებიც ოფიციალურად არიან მიჩნეულნი როგორც ნარკო ტრეფიკერები ან კრიმინალები.

ორგანიზებული დანაშაული – ორგანიზებული კრიმინალური დანაშაულისთვის გასამართლებული პირი. (მაგალითად, მაფია, ტრიადი ან იაკუძა).

ომი – კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი დანაშაულისათვის, გენოციდისთვის ან ომის დანაშაულისათვის გასამართლებული პირი.

სხვა დანაშაული – პიროვნება, რომელიც გასამართლებულია FATF-ის რეგულაციების და სხვა კრიმინალური კატეგორიების დარღვევისათვის.

დიპლომატი – პიროვნება, რომელიც ფლობს დიპლომატიურ თანამდებობას დიპლომატიურ ორგანოში (მაგალითად, ელჩი, მინისტრი, მინისტრის მრჩეველი, ატაშე, რწმუნებული, გენერალ კონსულები, საპატიო კონსულები და კონსულები).

ემბარგო – ქვეყანა ან რეგიონი, რომელსაც აქვს დაწესებული ემბარგო ან სანქციები საერთაშორისოდ აღიარებული ორგანოს მიერ (მაგალითად, გაერო, ევროკავშირი).

ემბარგო ხომალდი – საზღვაო ხომალდი ან თვითმფრინავი, რომელიც ერთ ან მეტ ემბარგოს ან სანქციების სიაშია შეტანილი.

პიროვნება – პიროვნებას, რომელსაც ადანაშაულებენ, იმყოფება გამოძიების ქვეშ, დაპატიმრებულია, დაჯარიმებულია, იმყოფება დაკითხვაზე ან ასამართლებენ World-Check-თან დაკავშირებული დანაშაულისთვის, მაგრამ ჯერ არ არის გასამართლებული. პიროვნება, რომელიც დანიშნულია პოლიტიკურად აქტიური პირის თანამდებობაზე. პიროვნება, რომელიც შეტანილია მარეგულირებელ, სამართალდამცავი ორგანოების ან გლობალური სანქციების საყურადღებო სიაში, როგორიცაა OFAC, უფლებაჩამორთმეული დირექტორები ან ინტერპოლი.  პოლიტიკურად აქტიური პირის ახლო ნათესავი ან კომპანიონი.

ლეგალური – ადვოკატი, მაგისტრატი, მოსამართლე, გენერალური პროკურორი, სახელმწიფო პროკურორი და სხვა სამართლის სპეციალისტი პოლიტიკურად აქტიური პირების ქვეკატეგორიაში.  უფლებაჩამორთმეული ადვოკატი ან მოსამართლე. სამართლის სპეციალისტი, რომელიც ჩართულია სარისკო საქმიანობაში, როგორიცაა ადვოკატები მხილებულნი გაყალბებაში.

სამხედრო – მაღალი რანგის მქონე სამხედრო პერსონალი (სამხედრო ატაშეს ჩათვლით).

ორგანიზაცია – საერთაშორისო ორგანიზაციები და ორგანოები, როგორიცაა გაეროს სააგენტოები ან რეგიონული ორგანიზაციები და მათი ორგანოები, როგორიცაა ევროკავშირის ორგანოები. ფონდები, ინსტიტუტები, კანონით დადგენილი ორგანიზაციები და მარეგულირებელი ორგანოები (მაგალითად, ფინანსური მომსახურების დაწესებულებები, უსაფრთხოების და გადაცვლის კომისიები, უნივერსიტეტები).

პოლიტიკური პიროვნება – პიროვნება, რომელსაც ამჟამად უკავია ან ეკავა პოლიტიკური თანამდებობა. პიროვნება, რომელიც დაინიშნა მთავრობაში ან პოლიტიკურად აქტიური პირის თანამდებობაზე. პიროვნება იმგვარ ქვეყანაში, სადაც ხდება კაბინეტის მინისტრების, სახელმწიფო მდივნების და ამგვარი მოხელეების დანიშვნა და არა არჩევა. (მაგალითად, სამეფო ან სამხედრო სახელმწიფო). პოლიტიკური პარტიის ლიდერი.

პოლიტიკური პარტია – რეგისტრირებული პოლიტიკური პარტია, რომელიც მონაწილეობს არჩევნებში ან აქტიური სტატუსით მოქმედებს ნებისმიერ ქვეყანაში.

პორტი – ქვეყანაში ან რეგიონში მდებარე საზღვაო ან საჰაერო პორტი, რომელსაც აკისრია ფინანსური, (აქტივების გაყინვის ჩათვლით) სავაჭრო ან სამხედრო ემბარგოები საერთაოშორისოდ აღიარებული ორგანოს მიერ (მაგალითად, გაერო, ევროკავშირი).

რელიგია – გავლენიანი რელიგიური ლიდერი ან რელიგიური ორგანიზაციის წარმომადგენელი, პოლიტიკური, იურიდიული, სამხედრო, ფინანსური და ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობით პიროვნება, რომელიც ჩართულია რელიგიურ გაერთიანებაში.

ტერორიზმი – პიროვნება ან ორგანიზაცია, რომელიც დაპატიმრებულია, დაჯარიმებულია, გასამართლებულია ან შესაძლოა დაკავშირებული იყოს ტერორიზმთან. პიროვნება ან ორგანიზაცია, რომელიც იდენტიფიცირებულია საეთაშორისოდ აღიარებულ აკრძალვის, გაფრთხილების, ძებნილთა სიაში (მაგ. OFAC, UN, INTERPOL, სხვ.), როგორც დაკავშირებული ტერორიზმთან.

სავაჭრო კავშირი – სავაჭრო კავშირი, რომელიც ავრცელებს შესამჩნევ პოლიტიკურ გავლენას ან ზემოქმედებას, ან მდებარეობს აქტიური პოლიტიკური ნების გავლენის სფეროში. ადამიანთა დიდი ჯგუფის მობილიზება, რომლებიც ჩართულნი არიან ინდუსტრიულ უწესრიგობაში.

ხომალდი – არასანქცირებული საზღვაო ხომალდი, რომელიც პირდაპირ დაკავშირებულია ემბარგოს ან სანქციების ქვეშ მყოფ ქვეყანასთან, რეგიონთან ან ორგანიზაციასთან. საზღვაო ხომალდი, რომელიც არაპირდაპირ არის დაკავშირებული ემბარგოს ან სანქციების ქვეშ მყოფ ქვეყანასთან, რეგიონთან ან ორგანიზაციასთან. განსაკუთრებული ინტერესის საზღვაო ხომალდი, რომელიც არ არის პირდაპირ დაკავშირებული ემბარგოს ქვეშ მყოფ ქვეყანასთან, რეგიონთან ან ორგანიზაციასთან, მაგრამ ატარებს დაკავშირებულ ან რისკის შემცველ ინფორმაციას“.

 

 

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი
თედო ჯორბენაძე, ჟურნალისტი მობ.: 599 139 412 ელ/ფოსტა: tedobatumi@gmail.com