ნეტგაზეთი • RU

 „სიმაღლის გადასახადი“ – 441 300 ლარი სამ თვეში ბათუმის ბიუჯეტში

2019 წელის სამი თვის მონაცემებით, სპეციალური ზონალური შეთანხმების გაცემისთვის დაწესებული გადასახადის სახით ბათუმის ბიუჯეტში 441 300 ლარი შევიდა. ბათუმის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო პოლიტიკის სამსახურის ინფორმაციით, ეს თანხა, ძირითადად, 2017 -2018 წლებში გაცემული ნებართვების გადასახადის სახით აისახა, ნაწილი კი ადრე გაცემული ნებართვების განახლების შედეგია.

ეს იმას ნიშნავს, რომ ბათუმის კონკრეტულ უბნებში დადგენილ პარამეტრებზე მაღალი შენობები ისევ აშენდება. სპეციალური ზონალური მოსაკრებელი კონკრეტულ ზონაში  k2 კოეფიციენტის – სიმაღლეზე გადასახადს გულისხმობს, რაც k1-ის, ანუ იმ ადგილის ფართობის მიხედვით განისაზღვრება, სადაც შენობა უნდა აშენდეს.

აქვე უნდა ითქვას ისიც, რომ 2019 წლის თებერვალში k2 კოეფიციენტის გაზრდის შესაძლებლობა სამშენებლოდ გათვალისწინებულონკრეტულ პარამეტრებს დაუქვემდებარეს. თუმცა ეს არ გამორიცხავს შესაძლებლობას, რომ ე.წ. სიმაღლის გადასახადის სახით ბიუჯეტში თანხა წლის ბოლომდე გაორმაგდეს, ან გასამმაგრდეს კიდეც. ზუსტ პროგნოზს მერიის ქალაქგანვითარებისა და ურბანული პოლიტიკის სამსახურში ვერ აკეთებენ -„დასათვლელია“.

ასეთი შეთანხმების დადების შემდეგ მშენებელი სამშენებლო მოედანს მაქსიმალურად იყენებს და ადგილი პარკინგისა და გამწვანებისთვის ან საერთოდ არ რჩება, ან ძალიან მცირეა. ამას ემატება ისიც, რომ მშენებლები, ძირითადად, ქალაქის ცენტრით ინტერესდებიან, სადაც  ბევრ ქუჩაზე სახლები ერთმანეთთან იმდენად ახლოსაა, რომ როგორც მზის სხივის გავრცელების, ასევე განიავების პრობლემებიც იქმნება.

k2-განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტია, რომელიც შენობის სიმაღლეს განსაზღვრავს. ბათუმის კონკრეტულ ზონაში კონკრეტული კოეფიციენტია დადგენილი. რეგულაცია, რომელიც ბათუმის საკრებულომ 2013 წელს დაამტკიცა, კონკრეტულ ზონაში დადგენილ ნორმებს გარეთ მშენებლობისთვის ორი ტარიფის გადასახადს ითვალისწინებს: საზოგადოებრივ-საქმიან ზონაში კვადრატულ მეტრზე 315 ლარის გადახდას, ხოლო საცხოვრებელ ზონაში 143 ლარის გადახდას გულისხმობს.

სპეციალური ზონალური შეთანხმება გულისხმობს k2-ის გაზრდაზე მოლაპარაკებას მერიასა და მშენებელს შორის, რომ მერიამ მშენებელს თანხმობა მისცეს, უფრო მაღალი შენობა ააშენოს, ვიდრე იმ კონკრეტულ ზონაშია დაშვებული.

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი