ნეტგაზეთი • RU

ზოგიერთ პროდუქციაზე სასაზღვრო კონტროლის პროცედურები ფასიანი გახდება

საქართველოს მთავრობის დადგენილებით, 2018 წლის 27 აპრილიდან ძალაში შედის ცვლილება, რომლის მიხედვითაც ფიტოსანიტარიულ ან/და ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული საქონლის, არაცხოველური წარმოშობის სურსათისა და ცხოველის საკვების და გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების/პროდუქციის სასაზღვრო კონტროლის პროცედურები გახდება ფასიანი მომსახურება.

ზემოთ აღნიშნულ პროდუქციასთან დაკავშირებით, ის მომსახურება, რომელიც ამ პროდუქციის კონტროლს მოიცავდა და უფასო იყო, 27 აპრილიდან ფასიანი იქნება. მაგალითად, ფიტოსანიტარიულ და ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული საქონლის დოკუმენტური შემოწმება იქნება 30 ლარი, საქონლის ფიზიკური შემოწმება ნიმუშის აღებით – 90 ლარი, ცოცხალი გენმოდიფიცირებული ორგანიზმის ლაბორატორიული ანალიზისათვის ნიმუშის აღება – 100 ლარი და ა.შ.

შესაბამისი ცვლილება საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში შევიდა. ამ დადგენილებას დაემატა 104-120 გრაფები, რაც 2018 წლის 27 აპრილიდან ამოქმედდება. ამასთან, ახალი ცვლილებით, 104-ე და 105-ე გრაფებით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევისათვის დადგენილი საფასურის გადახდისაგან გათავისუფლებულია საქონლის ტრანზიტი.

მომსახურების სახე და საფასური, რომელიც 27 აპრილიდან ამოქმედდება:
104 ფიტოსანიტარიულ კონტროლს დაქვემდებარებული საქონლის დოკუმენტური შემოწმება

30 ლარი

105 ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული საქონლის დოკუმენტური შემოწმება

30 ლარი

106 ფიტოსანიტარიულ კონტროლს დაქვემდებარებული საქონლის იდენტურობის შემოწმება

30 ლარი

107 ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული საქონლის იდენტურობის შემოწმება

30 ლარი

108 ფიტოსანიტარიულ კონტროლს დაქვემდებარებული საქონლის მცენარეთა სიჯანსაღის კონტროლი

40 ლარი

109 ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული საქონლის ფიზიკური შემოწმება ნიმუშის აღების გარეშე

40 ლარი

110 ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული საქონლის ფიზიკური შემოწმება ნიმუშის აღებით (გარდა 113-ე გრაფით გათვალისწინებული შემთხვევისა)

90 ლარი

111 ფიტოსანიტარიულ კონტროლს დაქვემდებარებული საქონლიდან ნიმუშის აღება (გარდა 112-ე გრაფით გათვალისწინებული შემთხვევისა)

50 ლარი

112 ფიტოსანიტარიულ კონტროლს დაქვემდებარებული საქონლიდან ნიმუშის განმეორებით აღება

100 ლარი

113 ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული საქონლიდან ნიმუშის განმეორებით აღება

100 ლარი

114 ცოცხალი გენმოდიფიცირებული ორგანიზმის ლაბორატორიული ანალიზისათვის ნიმუშის აღება (გარდა 115-ე გრაფით გათვალისწინებული შემთხვევისა)

100 ლარი

115 ცოცხალი გენმოდიფიცირებული ორგანიზმის ლაბორატორიული ანალიზისათვის განმეორებითი ნიმუშის აღება

200 ლარი

116 სურსათად/ცხოველის საკვებად განკუთვნილი გენეტიკურად მოდიფიცირებული ორგანიზმების ან მათგან წარმოებული გენმოდიფიცირებული პროდუქტის ლაბორატორიული ანალიზისათვის ნიმუშის აღება (გარდა 117-ე გრაფით გათვალისწინებული შემთხვევისა)

100 ლარი

117 სურსათად/ცხოველის საკვებად განკუთვნილი გენეტიკურად მოდიფიცირებული ორგანიზმების ან მათგან წარმოებული გენმოდიფიცირებული პროდუქტის ლაბორატორიული ანალიზისათვის განმეორებითი ნიმუშის აღება

200 ლარი

118 არაცხოველური წარმოშობის სურსათის/ცხოველის საკვების მხოლოდ დოკუმენტური შემოწმება

50 ლარი

119 არაცხოველური წარმოშობის სურსათის/ცხოველის საკვების დოკუმენტური, იდენტურობის და ფიზიკური შემოწმება

150 ლარი

120 არაცხოველური წარმოშობის სურსათის/ცხოველის საკვების ლაბორატორიული ანალიზისათვის განმეორებითი/რეფერენტული (შედარებითი) ნიმუშის აღება

100 ლარი“.

 

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი
თედო ჯორბენაძე, ჟურნალისტი მობ.: 599 139 412 ელ/ფოსტა: tedobatumi@gmail.com