ნეტგაზეთი • RU

რა უჯდება აჭარის ბიუჯეტს უმაღლესი საბჭოს არჩევნები

1 ოქტომბერს  აჭარის უმაღლესი საბჭოს და პარლამენტის არჩვნები ერთად ტარდება.

უმაღლეს საარჩევნო კომისიას საარჩვნოდ  მილიონ 142 700 ლარი წელს მაინც გამოეყო. გასულ არჩევნებზე ეს თანხა თითქმის მილიონით მეტი იყო. არჩევნების ერთად ჩატარების ერთ-ერთ არგუმენტად უმრავლესობის მხრიდან სახელმწიფო სახსრების დაზოგვა დასახელდა.

ნათია ზოიძე

 

უმაღლესი  საარჩევნო კომისია საარჩევნოდ გამოყოფილ  თანხას  კაპიტალური ხარჯებისთვის დახარჯავს. როგორც უსკოს კომისიის თავმჯდომარემ, არჩილ მიქელაძემ განმარტა, უსკო შეისყიდის ტექნიკას,  მათ შორის მრავალფუნქციურ პრინტერებს, ასევე თანამედროვე ხმის მისაცემ კაბინებს. ამისთვის თანხა ცესკოსაც  აქვს გამოყოფილი.

უმაღლესი საარჩევნო კომისიისთვის გამოყოფილი თანხიდან  ფული  დაიხარჯება  რეკლამირებისთვის. ტენდერი ჯერ არ გამოცხადებულა, თუმცა კომისია აქვს უფლება თანხის გაცემის დროს  ერთპირთან მოლაპარაკების ფორმაც გამოიყენოს.


ამავე თანხაშია  გათვალისწინებული   უსკოს კომისიის წევრების ანაზღაურებაც.  


ვინაიდან საარჩევენო კომისია არჩევნების პერიოდში  არასამუშაო დღეებშიც მუშაობს,   კანონი იძლევა საშუალებას უსკოს თანამშრომელებმა  მიიღონ  გაორმაგებული  შრომის ანაზღაურება საარჩევნო პერიოდში.

დამატებით ანაზღაურებას მიიღებენ საოლქო კომისიის წევრებიც, გაორმაგებული  თანამდედობრივი სარგოს სახით. მათი ხელფასი საშუალოდ შედგანს 650 ლარს, არჩევნების პერიოდში  კი ეს თანხა გაორმაგდება.


უსკოს დაფინასებას  ვერ მიიღებენ  მხოლოდ  საუბნო კომისიის წევრები. ასე რომ ბიუჯეტის  თანხა  მხოლოდ საუბნო კომიის წევრების ხელფასის ხარჯზე დაიზოგება.


უსკოს მიმდინარე წლის ხარჯი დაახლობით ნახევარმილიონ ლარს შეადგენს.


ისეთ შემთხვევაში, როცა ორი  არჩევნები ერთმანეთს ემთხვევა, უბნის  და ოლქის ფუნქციას ასრულებს საპარლამენტო არჩვნებისთვის შექმნილი უბანი და ოლქი, ანუ საზღვრები დგინდება  საპარლამენტო არჩევნებისთვის.


უსკო  კი ღებულობს აქტებს, რომელიც საჭიროა აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების ჩატარებისთვის, საარჩევნო ბიულეტინის  ფორმის დამტკიცება, დამკვირებლების და სუბიეტების რეგისტრაციაში გატარება  და ასე შემდეგ.


შემაჯამებელ ოქმს აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩვნებისთვის  უსკო ადგენს. 

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ნათია ზოიძე