კვირის ამბები

ნადირობის სეზონი გამკაცრებული კანონითა და ჯარიმებით

26.08.2013 • 6128
ნადირობის სეზონი გამკაცრებული კანონითა და ჯარიმებით

 

მაია ჩხობაძე: მონადირეს აუცილებლად სჭირდება ბუნებრივი რესურსით სარგებლობისათვის დაწესებული მოსაკრებლის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი. ამ ქვითრის ღირებულება სეზონზე, ანუ აგვისტოს მესამე შაბათიდან მომდევნო წლის პირველ მარტამდე შეადგენს 10 ლარს. ამასთანავე, მოქალაქეს რომელიც გადამფრენ ფრინველებზე ნადირობს, უნდა ჰქონდეს თოფის ფლობისა და ტარების უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომელიც გაცემულია შსს სამინისტროს მიერ. ნადირობის წესები განსაზღვრულია მოქმედი კანონმდებლობით, ნორმატიული აქტით და ნადირობის წესებში გაწერილია სად უნდა ვინადიროთ, რა სახეობებზე, რა დღიური ლიმიტები არსებობს და ა.შ.

 

– როგორია დღიური ლიმიტი ცალკეულ სახეობაზე და სად არის აკრძალული ნადირობა?

– ნადირობა აკრძალულია ნაკრძალებსა და ეროვნულ პარკებში და მათ გარშემო ხუთასმეტრიან ზოლში. განსაზღვრულია ნადირობის დღიური ლიმიტი, ანუ რა სახეობებზე უნდა ინადიროს მონადირემ, რა რაოდენობით და ა.შ. 17 აგვისტოდან 2014 წლის თებერვლამდე ნადირობა დაშვებულია ჩიბუხაზე, მწყერზე, ქედანზე, გარეულ მტრედზე, გულიოზე, ჩვეულებრივ გვრიტზე. ეს არის პერიოდი, როცა ამ სახეობებზე ნადირობა შესაძლებელია. ამავდროულად თითოეულ სახეობაზე დადგენილია დღიური ლიმიტი, მაგალითად, ჩიბუხა არ შეიძლება, რომ დღეში მოვკლათ ხუთზე მეტი. მწყერი არ შეიძლება მოვიპოვოთ 20 ცალზე მეტი, ქედანის დღიური ლიმიტი განსაზღვრულია 10 ცალით და ა.შ. უახლოეს პერიოდში განხორციელდება ნადირობის წესებში ცვლილება და წყალმცურავ ფრინველების რაოდენობას, რაც დღეისათვის არის შვიდი სახეობა, დაემატება კიდევ ხუთი სახეობა. სამეცნიერო ორგანოს დასკვნის საფუძველზე, წყალმცურავი ფრინველების 12 სახეობაზე იქნება ნადირობა დაშვებული.

 

– რა მეთოდებითაა აკრძალული ნადირობა და როგორ მოხდება ამის კონტროლი?

 – მინდა მონადირეები გავაფრთხილო, რომ გაძლიერებული იქნება კონტროლი, რა თქმა უნდა, გამკაცრებულია წესები. ნადირობა არ შეიძლება მცენარეული საფარის დაწვით, ღამით განათებული ფარების და ცეცხლის დანთების მეშვეობით. ეს ისეთი მეთოდებია, რომელიც მასობრივად იზიდავს ფრინველებს. ასევე არ შეიძლება წყალმცურავ ფრინველებზე ნადირობა მოტორიანი ნავებიდან და კატერებიდან, როდესაც ძრავა გამორთული არ არის. წინა წლებში გავრცელებული იყო ნადირობა ხმოვანი სიგნალების გამომცემი ელექტრონული მოწყობილობებით, ე.წ. „მანიოკებით“. ეს არის აკრძალული და ვინც მას გამოიყენებს, განიხილება როგორც ნადირობის წესის დარღვევა და გათვალისწინებულია ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის პასუხისმგებლობის ზომები. ამასთან მინდა ვთქვა, რომ საჯარიმო სანქციები გაზრდილია.

 

თუ ნადირობას მიკუთვნებულ სახეობებზე ნადირობს პიროვნება და დარღვევა გამოვლინდა, ამ შემთხვევაში ადმინისტრაციული ჯარიმა არის ასიდან 500 ლარამდე. ამ ჯარიმას ემატება, თუ მოპოვებული ჰყავს უკანონოდ ფრინველი, გარემოსათვის მიყენებული ზიანის თანხა. ხოლო თუ ნადირობს ისეთ სახეობაზე, რომელიც არ მიეკუთვნება ნადირობის ობიექტს, ამ შემთხვევაში ჯარიმა არის 500-დან 700 ლარამდე. ასევე ნადირობა იმ იარაღით ან მეთოდით, რომლითაც ნადირობა აკრძალულია, გამოიწვევს დაჯარიმებას 1000-დან 2000 ლარამდე. გამკაცრებულია სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის ზომებიც. იმ შემთხვევაში, თუ გარემოსათვის მიყენებული ზიანის თანხა აჭარბებს 2000 ლარს, ეს არის უკვე მნიშვნელოვანი ზიანი. თუ ნადირობა ხდება ნებართვის გარეშე, აკრძალულ ადგილას, აკრძალული იარაღით, ეს უკვე წარმოადგენს სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის დაკისრების საფუძველს, სსკ-ის 301-ე მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად.

 

იმ შემთხვევაში, თუკი ნადირობა სახელმწიფო ნაკრძალში ან ეროვნულ პარკში ხდება, ასევე მექანიკური, სატრანსპორტო ან მასობრივი განადგურების იარაღით თუ ხდება საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილ ფრინველზე ნადირობა, ამ შემთხვევაშიც სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა დაეკისრება პირს.

 

– სამონადირეო მეურნეობებს რაც შეეხება, რამდენი მეურნეობაა ამ დროისათვის საქართველოში და როგორი მდგომარეობაა იქ?

– ცხოველებზე ნადირობა, დამტკიცებული კვოტების მიხედვით, შესაძლებელია მხოლოდ სამონადირეო მეურნეობებში. ნადირობა დანარჩენ შემთხვევებში დაშვებულია მხოლოდ გადამფრენ ფრინველებზე.

 

სამონადირეო მეურნეობებზე გაცემულია სპეციალური ლიცენზიები. დღეის მდგომარეობით ფუნქციონირებს 17 სამონადირეო მეურნეობა და 8 თევზის მეურნეობა. სამონადირეო მეურნეობა სწორედ იმ მიზნით იქმნება, რომ იქ გამრავლდეს გარეული ცხოველები. სამონადირეო მეურნეობა ყოველწლიურად იმტკიცებს კვოტას _ ეს არის მოსაპოვებელი რესურსის ოდენობა. თუ ადამიანს სურს ინადიროს გარეულ ცხოველზე და არამხოლოდ ფრინველზე, ამ შემთხვევაში უნდა მიაკითხოს სამონადირეო მეურნეობებს.

 

–  როგორია მიმდინარე და გასული წლების ბრაკონიერობის ფაქტების სტატისტიკა?

– 2011 წელს ენერგეტიკის სამინისტროს გადაეცა ბუნებრივი რესურსების მართვის სააგენტო. ამ პერიოდმა უარყოფითად იმოქმედა და ბრაკონიერობის ფაქტების გამოვლენათა რიცხვი შემცირებულია. მაგრამ ამ წლებამდე მე მაქვს სტატისტიკა და შემიძლია ვთქვა, რომ ნადირობისას ბრაკონიერობის 134-150 ფაქტი იყო გამოვლენილი. ასევე აღძრული იყო სისხლის სამართლის საქმეები უკანონო ნადირობის ფაქტებზე. გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი 2013 წლის მაისში შეიქმნა და დღემდე 10-მდე ფაქტია გამოვლენილი უკანონო ნადირობის, აღძრულია ერთი სისხლის სამართლის საქმე.

 

გადაბეჭდვის წესი