ნეტგაზეთი • RU

კომერციული ბანკების წილი სააქციო კაპიტალის მიხედვით

 

საქართველოს მთავრობის 15 იანვრის განკარგულებით, „ეკონომიკის გრძელვადიანი  რესურსით უზრუნველყოფის ხელშეწყობის მექანიზმისათვის“, 2015 წელს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ, საქართველოს სახელით უნდა გამოუშვას 2 და 5 წლის დაფარვის ვადის მქონე სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები (სახაზინო ობლიგაციები), არაუმეტეს 200 მილიონი ლარის მოცულობით.

 

 

 

სახაზინო ობლიგაციების ყიდვის უფლება მიეცემათ საქართველოში მოქმედ იმ კომერციულ ბანკებს, რომლებიც საქართველოს ეროვნულ ბანკს წერილობით დაუდასტურებენ ასეთი სახაზინო ობლიგაციების შეძენის სურვილს.  

 

სახაზინო ობლიგაციების თითოეული ემისია კი უნდა განაწილდეს კომერციულ ბანკებს შორის, 2014 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით კომერციული ბანკების ერთობლივ სააქციო კაპიტალში თითოეული ბანკის წილის შესაბამისი ოდენობით.

 

საქართველოში მოქმედი კომერციული ბანკები და მათი წილი სააქციო კაპიტალის მიხედვით, 2014 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით:

 

1. სს ,,საქართველოს ბანკი“ – 32.33%

2. სს ,,თი-ბი-სი ბანკი“ – 24.62%

3. სს ,,ქართუ ბანკი“ – 6.80%

4. სს ,,ბანკი რესპუბლიკა“ – 5.16%

5. სს ,,ლიბერთი ბანკი“ – 5.07%

6. სს ,,პროკრედიტ ბანკი“ – 3.85%

7. სს ,,ბაზისბანკი“ – 3.83%

8. სს ,,ვითიბი ბანკი ჯორჯია“ – 2.94%

9. სს ,,პაშა ბანკი საქართველო“ – 2.76%

10. სს ,,კორ სტანდარტბანკი“ – 2.50%

11. სს ,,პრივატბანკი“ – 2.36%

12. სს ,,ბანკი კონსტანტა“ – 1.92%

13. სს ,,ხალიკ ბანკი საქართველო“ – 1.26%

14. სს ,,ფინკა ბანკი საქართველო“ – 1.12%

15. სს ,,აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკი –საქართველო“ – 0.83%

16. სს ,,კავკასიის განვითარების ბანკი –საქართველო“ – 0.61%

17. სს ,,ბითიეი ბანკი“ (სს ,,სილქ როუდ ბანკი“) – 0.54%

18. სს ,,ზირაათ ბანკის“ თბილისის ფილიალი – 0.51%

19. სს ,,პროგრეს ბანკი“ – 0.45%

20. სს ,,თურქეთის იშ ბანკის ბათუმის ფილიალი“ – 0.37%

21. სს ,,კაპიტალ ბანკი“ – 0.18%

 

საქართველოს კანონის – „კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ“ – მიხედვით, სააქციო კაპიტალი არის კომერციული ბანკის აქციონერთა კაპიტალი, რომელიც განისაზღვრება როგორც სხვაობა ბანკის მთლიან აქტივებსა და მთლიან ვალდებულებებს შორის.

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
" ბათუმელები"
საქართველოში აპირებდნენ კანონის მიღებას „აგენტების“ შესახებ.
მსგავსმა კანონმა პუტინის რუსეთში გააქრო კრიტიკული მედია.
ამ კანონის მიზანი იყო საქართველოში მოქმედი იმ მედია ორგანიზაციების “გაშავება”, რომლებიც აკრიტიკებენ ხელისუფლებას.