მთავარი,სიახლეები

150 კვ.მ-ზე ერთი ავტომანქანის ადგილი – რას შეცვლის მერიის ინიციატივა ბათუმში

02.05.2017 • 2448
150 კვ.მ-ზე ერთი ავტომანქანის ადგილი – რას შეცვლის მერიის ინიციატივა ბათუმში

მანქანის გასაჩერებელი ადგილი ბათუმში აქტუალური პრობლემა და მეზობლებს შორის დავის საგანია მას შემდეგ, რაც მრავალბინიანი სახლები ეზოს და პარკინგის ადგილის გარეშე აშენდა. ასეთ სახლებში მცხოვრებლები პარკინგისთვის, ძირითადად, ქუჩას იყენებენ, ტროტუარი კი უმეტესწილად კაფეებსა და მაღაზიებს აქვთ დაკავებული.

განაშენიანების ასეთი სტანდარტები რომ მომავალში პრობლემას შექმნიდა, ამაზე მოქალაქეები გასულ წლებშიც საუბრობდნენ, თუმცა ეს საკითხი მაშინ არც მერიას გაუთვალისწინებია და არც საკრებულოს.

ახლა, როცა ამ პრობლემაზე საუბარი განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტზე [კ-2] მომუშავე ჯგუფმაც დაიწყო, მერია ბათუმის საკრებულოს 50-ე დადგენილებაში [ბათუმის ტერიტორიაზე დასახლებათა ტერიტორიებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების შესახებ] ცვლილების ინციატივით გამოვიდა.

საკრებულოს განკარგულების მიხედვით, მერიის ინიციატივაა 50-ე დადგენილებას დაემატოს ახალი მუხლი, რომელიც ავტომანქანის პარკირებისთვის საზოგადოებრივ საქმიან ზონაში მენაშენეს 120 კვ/მეტრზე ერთი ავტომანქანის ადგილის გათვალისწინებას [კ-2- ის საანგარიშო ფართობზე], ხოლო საცხოვრებელ ზონაში 150 კვ/მ -ზე ერთი მანქანის ადგილის გათვალისწინებას ავალდებულებს.

საკრებულომ თანხმობა მისცა მერიას, დაიწყოს ადმინისტრაციული წარმოება შესაბამისი დადგენილების პროექტის მოსამზადებლად.

დადგენილებაში კიდევ რამდენიმე ცვლილების შეტანის ინიციატივით გამოვიდა მერია. არქიტექტურის სამსახური ითხოვს, მე-9 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის პუნქტები:

[checklist]

  • „შენობის სიმაღლის მაქსიმალური ნიშნული განისაზღვროს სიმაღლის რეგულაციის ხაზისა და საკადასტრო წარმოსახვითი ვერტიკალური სიბრტყის გადაკვეთის წერტილიდან არაუმეტეს 7 მეტრით.“
  • „დაუშვებელია მიწის ნაკვეთის განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის კ-2-ის გაზრდა კონკრეტულ ფუნქციურ ზონებში არსებულ სამშენებლო მიწის ნაკვეთების ფართობზე, რომელთა ოდენობა არ აღემატება 500 კვ.მ-ს.“
  • „დაუშვებელია ხელმეორედ იქნას განხილული საკითხი განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის კ-2-ის გაზრდის თაობაზე იმ მიწის ნაკვეთზე, რომელზედაც უკვე განხორციელდა მიწის ნაკვეთის განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის კ-2-ის გაზრდა და გაიცა მშენებლობის ნებართვა.“

[/checklist]

დადგენილების მოსამზადებლად მერიას 20-დღიანი ვადა აქვს.

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: