ნეტგაზეთი • RU

ქედის საკრებულომ საჯაროდ გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის ჩამონათვალი შესაძლოა გაზარდოს

ქედის საკრებულო, საჯარო ინფორმაციის ელქტრონული ფორმით გამოთხოვის სტანდარტის შემუშავებისა და ქედის მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის განსასაზღვრავად, ახალ ინიციატივას განიხილავს.

დადგენილების პროექტით, ქედის გამგეობასა და საკრებულოდან საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით გამოთხოვის უფლება ნებისმიერ მოქალაქეს შეეძლება და იმ შემთხვევაში, თუ ქედის საკრებულო დადგენილების პროექტს, აღნიშნული ფორმით დაუჭერს მხარს, საჯარო ინფორმაციის მისაღებად საკმარისი იქნება მოქალქემ მუნიციპალიტეტის ვებ გვერდზე [keda.ge]  წერილობით მოთხოვნა გააგზავნოს.

აღნიშნული დადგენილების პროექტით, საჯაროდ გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის ჩამონათვალიც იზრდება. მუნიციპალიტეტი ვალდებული იქნება საკრებულოსა და გამგეობის თანამდებობის პირების შესახებ მაიდენტიფიცირებელი ინფორმაცია, ბიოგრაფიულ მონაცემებთან ერთად, ვებგვერდზე განათავსოს. მუნიციპალიტეტმა უნდა განათავსოს ასევე საკრებულოს აპარატსა და გამგეობაში დასაქმებული თანამშრომლების სახელ-გვარები და მიუთითოს მათ მიერ დაკავებული თანამდებობები.

გურამ ანანიძე

გურამ ანანიძე

ქედის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე გურამ ანანიძე ამბობს, რომ ინიცირებული საკითხი – რომელმაც ქედის თვითმართველ ორგანოს საჯარო ინფორმაციის ელქტრონული ფორმით მოთხოვნა-გაცემასა და მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ჩამონათვალი დადგენილებით უნდა განუსაზრვროს – მას ეკუთვნის.

„საკითხები, რომელთა საჯაროდ გამოქვეყნებას ინიცირებული საკითხით ვითხოვ, თითქმის ყველა საჯარო ინფორმაციის შემცველია. ამ ტიპის ინფორმაცია კი, ვფიქრობ, მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს. გამოიკრას დაფაზე და მოსახლეობა გაეცნოს. თუნდაც ის ინფორმაცია, რა ვაკანსია არსებობს მუნიციპალიტეტში დაფარული და დამალული არ უნდა იყოს“ – ამბობს გურამ ანანიძე „ბათუმელებთან“.

გურამ ანანიძის მიერ ინიცირებული საკითხი ისეთი ინფორმაციის საჯაროდ გამოქვეყნებას ითვალისწინებს, რომლის გამოქვეყნებასაც, პროექტის ავტორის თქმით, ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი მუნიციპალიტეტებს არ ავალდებულებს:

  • სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა;
  • საკრებულოს ნორმატიული აქტები;
  • გამგებლისა და საკრებულოს თავმჯდომარის ის ინდივიდუალური აქტები, რომლებიც არ შეიცავს სახელმწიფო, ან კომერციულ საიდუმლოებას;
  • ინფორმაცია მუნიციპალიტეტში გამოცხადებული კონკურსის წესით შესავსები ვაკანტური თანამდებობების შესახებ;
  • ის ნორმატიული აქტები, რომლებიც განსაზღვრავს გამგეობასა და საკრებულოს აპარატში ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებელი კონკურსის ჩატრების წესებს.
ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი