მთავარი,სიახლეები

ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს ეზოში პარკის რეაბილიტაცია იგეგმება

30.03.2017 •
ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს ეზოში პარკის რეაბილიტაცია იგეგმება

ბათუმში, რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფოს ეზოში არსებული პარკის რეაბილიტაციის საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენაზე ტენდერი შპს „სტადიონმა“ გამოაცხადა.

„სტადიონი“ არის აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ დაფუძნებული შპს, რომელიც „რესპუბლიკურის“ ტერიტორიაზე არსებული პარკის მიმდებარედ ახალი სამედიცინო დაწესებულების მშენებლობას კურირებს.

რესპუბლიკური საავადმყოფოს ეზოში არსებული პარკის [დაახლოებით 6500 კვ/მ ფართობი] რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებაში „სტადიონი“ მაქსიმუმ 24 500 ლარს გადაიხდის.

მიმწოდებელი ვალდებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარადგინოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30 დღის განმავლობაში.

დოკუმენტაციაში შედის:

  • არსებული ტერიტორიის ტოპოგრაფიული რუკის მომზადება;
  • არსებული პარკის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის ლანდშაფტის არქიტექტურის პროექტი;
  • პარკში არსებული შადრევანის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტი;
  • არსებული სკვერის ლანდშაფტურ-დენდროლოგიური პროექტის მომზადება (არსებული ხე-ნარგავების და მცენარეების აღწერა/შეფასება);
  • პროექტირების დროს გათვალისწინებული უნდა იქნას საპროექტო ობიექტის მშენებარე კლინიკური საავადმყოფოს ვერტიკალურ გეგმარებასთან თავსებადობისა და არსებული პროექტით გათვალისწინებული ტერიტორიის მოწყობის ინფრასტრუქტურული საკითხები;
  • არსებულ პარკის ტერიტორიაზე წყალმომარაგება-წყალარინების სისტემის მოწყობის პროექტი;
  • არსებული პარკის ტერიტორიის ელექტრომომარაგებისა და განათების პროექტი.

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: