სიახლეები

თუ არ იქნება სამართალი, ვერ იქნება მშვიდობა!

01.02.2013 • 1636
თუ არ იქნება სამართალი, ვერ იქნება მშვიდობა!

ზურაბ ცისკარაძე, ბიზნესმენი

 

ზურაბ ცისკარაძე
ზურაბ ცისკარაძე

კოალიცია „ქართული ოცნება“ ხელისუფლებაში სამართლიანობის აღდგენის დაპირებით მოვიდა. მან ხალხის მხარდაჭერა და პოლიტიკური დივიდენდები ამ დაპირებით მიიღო. შესაბამისად, სამართლიანობის აღდგენა მისი პოლიტიკის განმსაზღვრელი ნაწილი უნდა გახდეს.

 

2004 წლიდან ვიბრძვი წართმეული ქონებისა და ბიზნესის დაბრუნებისათვის. წინა ხელისუფლების დროს არ დამიტოვებია არც ერთი ორგანო, სადაც არ მიმემართოს, თუმცა უშედეგოდ. საქართველოს სახალხო დამცველის მართლმსაჯულების დეპარტამენტი  სამ წელზე მეტია არაფრის მთქმელი მიმოწერით არის დაკავებული.

 

შპს „აირი“, რომლის  დამფუძნებელი  და დირექტორი ვიყავი, აზერბაიჯანიდან თხევადი გაზის იმპორტს და მის საცალო-საბითუმო რეალიზაციასა ეწეოდა. 2003 წლის 5 სექტემბერს აჭარის საგადასახადო დეპარტამენტის დროებითი მოწმობის საფუძველზე დაიწყო შპს „აირის“ კომპლექსური შემოწმება. სასამართლოს ნებართვის გარეშე შემოწმებაში მონაწილეობას იღებდნენ აჭარის საგადასახადო დეპარტამენტის ინსპექტორები და აჭარის უშიშროების სამინისტროს თამანშრომლები.

 

საგადასახადოს ინსპექტორი ა. კახიძე თავის ჩვენებაში წერს: „აღვნიშნავ, რომ ჩემთან ერთად შემოწმებაში მონაწილეობას ღებულობდნენ აჭარის უშიშროების სამინინისტროს წარმომადგენლები და ყველა ციფრი, რომელიც ფიქსირდებოდა, მათ მიერ კონტროლზე იყო აყვანილი“.  შემოწმების შედეგად საურავებისა და ჯარიმების სახით, გადასახდელად 666 878 ლარი დაგვარიცხეს. ეს დავალიანება გამოიწვია იმან, რომ შემმოწმებელმა საბითუმო ფასად გაყიდული გაზი საცალოდ რეალიზებულად ჩაგვითვალა, რადგანაც მყიდველებზე არ გვქონდა გამოწერილი ანაგრიშ-ფაქტურები  და   ვერც გამოვწერდით,  რადგანაც  2002-2003 წლებში აჭარაში რეგისტრირებული გადამხდელები აქციზური საქონლის ანგარიშ-ფაქტურებს ვერ იღებდნენ.

 

 

ამ ფაქტის დადასტურება მხოლოდ ახალი ხელისუფლების პირობებში გახდა შესაძლებელი. 2012 წლის 10 დეკემბერს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურიდან მივიღე წერილი, სადაც შავით თეთრზე წერია, რომ 2002 წელს აჭარაში რეგისტრირებულ გადამხდელებზე დღგ-ს ანგარიშ-ფაქტურა  გაცემულია ერთი ცალი, ხოლო 2003 წელს – არც ერთი.

 

ეს ფაქტი კარგად იყო ცნობილი აჭარის საგადასახადო დეპარტამენტის მაშინდელი ხელმძღვანელის, ჯუმბერ გოგიტიძისთვის, მაგრამ შემოწმების აქტი მან მაინც გადასცა აჭარის პროკურატურას. მისი პირდაპირი მოვალეობა იყო ანგარიშ-ფაქტურებით ჩვენი მომარაგება. თუმცა რადგანაც ის უკანონოდ, შეთავსებით ს.ს. „აჭარგაზის“ მმართველიც იყო, კონკურენტის ჩაძირვის უმოკლესის გზა აირჩია. სამართალი ურმით დადისო და იმედი მაქვს, აჭარის პროკურატურის ახალი შემადგენლობა, რომელსაც განცხადებით მივმართე, ამ „ურემს“ სწრაფად შეაჩერებს სამართლიანობის კარიბჭესთან. 

 

ვთვლი, რომ სამართლიანობის აღდგენის აუცილებელი პირობაა დამნაშავეების გამოვლენა და მათი პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენება. ასევე რეპრესირებულთა უფლებებისა აღდგენა. თუ ახალი ხელისუფლება დამნაშავეებს დაუსჯელად დატოვებს, ის ვერ მოიპოვებს ხალხის ნდობას და მის თვალში უსუსტეს და უპრინციპო ხელისუფლებად დარჩება. უნდა დადგეს დრო, როდესაც ყოველ მომდევნო ხელისუფალს ეცოდინება, რომ ნებისმიერი სერიოზული გადაცდომისთვის უმკაცრესად აგებს პასუხს მართლმსაჯულების წინაშე. 

 

სამართლიანობის აღდგენასთან ერთად არა ნაკლებ მტკივნეულ საკითხად მიმაჩნია, ახალი ხელისუფლების მიერ საჯარო სამსახურებში კადრების დასაქმების პოლიტიკა. გამარჯვებულ კოალიციაში შემავალი პარტიები თავისი აქტივისა და ნათესავ-მეგობრების დასაქმებით არიან დაკავებული.  მათ მინდა შევახსენო, რომ პოლიტიკურ ორგანიზაციებში საქართველოს მოსახლეობის მხოლოდ 5% გაერთიანებული და დარწმუნებით ვამბობ, რომ ისინი არ წარმოადგენენ ჩვენი საზოგადოების საუკეთესო ნაწილს. ასეთ პოლიტიკას სხვა არაფერი ჰქვია, თუ არა – „ნადავლის გადანაწილება“.

 

ქართული პოლიტიკა აუცილებლად საჭიროებს ახალ სახეებს, არა ათას პარტია გამოცვლილი ე.წ. „პარტიული აქტივის“ სახით, არამედ თუნდაც ისეთ პიროვნებებს, ვინც წარმატებული იყო და არის კერძო სტრუქტურებში. საქმის მკეთებელი ხალხი უნდა დასაქმდეს და არა მხოლოდ პარტიული აქტივი. ხელისუფლების უმთავრეს მოვალეობად კი მიმაჩნია, მაქსიმალურად შეუწყოს ხელი, დასაქმების ყველა მსურველთათვის თანაბარი პირობების შექმნას.

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: