Batumelebi | ორგანიზაციები 1 მილიონამდე ლარის გადახდისგან გაათავისუფლეს ორგანიზაციები 1 მილიონამდე ლარის გადახდისგან გაათავისუფლეს – Batumelebi
RU | GE  

ორგანიზაციები 1 მილიონამდე ლარის გადახდისგან გაათავისუფლეს

„ბათუმის სამშობიარო სახლი“, „ავერსი-ფარმა“, „საქართველოს საპატრიარქო“, „შავი ზღვის ტერმინალი“, „საქართველოს საპატრიარქოს წმ. იოაკიმე და ანას სახელობის სამედიცინო ცენტრი“, „ფორტე“ – ის ორგანიზაციები არიან, რომლებიც, სხვა 40-მდე ორგანიზაციასთან ერთად, მათზე დაკისრებულ ჯამში – 945 350 ლარს სახელმწიფო ბიუჯეტში აღარ გადაიხდიან.

საქართველოს მთავრობამ ისინი, როგორც სახელმწიფო ქონების მონათხოვრეები,  დაკისრებული პირგასამტეხლოს გადახდისგან გაათავისუფლა. მთავრობის განკარგულებაში აღნიშნულია, რომ პირგასამტეხლო მათ თხოვების ხელშეკრულებების საფუძველზე, დარღვეული ვალდებულების გამო დაეკისრათ.

„ვინაიდან გადაცემული მოძრავი ქონება წარმოადგენს სახელმწიფოს საკუთრებას, მონათხოვრეებს ევალებათ წარმოადგინონ ინფორმაცია თხოვების ფორმით გადაცემული ქონების მდგომარეობაზე,“ – განმარტავენ ქონების მართვის სააგენტოში. მონათხოვრეებმა კი ეს ინფორმაცია დროულად არ წარადგინეს.

სახელმწიფო ქონების მართვის სააგენტოსგან „ბათუმელები“ რამდენიმე ორგანიზაციაზე გადაცემული ქონების ჩამონათვალს ელოდა, თუმცა ვერ მივიღეთ. „რაც შეეხება, მხარეთათვის გადაცემული მოძრავი ქონების ჩამონათვალს, აღნიშნულთან დაკავშირებით დოკუმენტაცია, მასალის მოცულობიდან გამომდინარე, გთხოვთ, გამოითხოვოთ საჯარო ინფორმაციის სახით“, – მოგვწერეს სააგენტოდან.

„ბათუმელები“ შპს „ბათუმის სამშობიარო სახლს~ დაუკავშირდა, რომელიც 38 150 ლარის პირგასამტეხლოს გადახდისგან გათავისუფლდა. კომპანიის იურისტის, დათო ქამადაძის განცხადებით, ქონება, რაზედაც პირგასამტეხლო დააკისრეს, არის 3 ცალი მონიტორი და კაბელები: „ჩვენ მივწერეთ, რომ ეს ქონება არის ჩვენთან, თუმცა არამუშა მდგომარეობაშია… პარალელურად, გვაქვს მოლაპარაკება, რომ ეს ქონება სიმბოლურ, 1 ლარად შევისყიდოთ სახელმწიფოსგან.“

„ბათუმის სამშობიარო სახლი“ დღეს კერძო კომპანიაა და მას სახელმწიფოსგან ბათუმში სამშობიარო სახლის შენობა აქვს იჯარით აღებული. წლიური საიჯარო თანხა 240 ათასი ლარია.

„ბათუმელები“ კომპანია „ავერსი-ფარმას“ დაუკავშირდა, თუმცა კომპანიის იურიდიულ სამსახურში გვითხრეს, რომ ჩვენთვის სასურველი ინფორმაციის მისაღებად წერილობით მიგვემართა: „განიხილავენ და შესაბამის პასუხსაც გაგცემენ… ახლა ნამდვილად ვერ გეტყვით, თუ რა ხელშეკრულებაზე და ქონებაზეა საუბარი“.

ფიზიკური თუ იურიდიული პირისთვის ქონების სასყიდლით ან უსასყიდლოდ, აუქციონის გარეშე გადაცემა, კანონმდებლობით შესაძლებელია მხოლოდ საქართველოს მთავრობის თანხმობით, განმცხადებლის მოთხოვნის საფუძველზე. პირგასამტეხლოსგან გათავისუფლებაც საქართველოს მთავრობის კომპეტენციაა.

რა პრინციპით ხდება მონათხოვრეთა გათავისუფლება დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან? – ამ კითხვაზე ქონების მართვის სააგენტოდან გვიპასუხეს, რომ იმ სახელშეკრულებო ურთიერთობებში, რომლებშიც მხარე არის ქონების სააგენტო ან/და სამინისტრო, მხარე უფლებამოსილია პირგასამტეხლოს პატიების შესახებ დასაბუთებული თხოვნით მომართოს ქონების მმართველს. ქონების მმართველი განიხილავს წარდგენილ მომართვას და საქართველოს მთავრობას გადაწყვეტილების მისაღებად წარუდგენს წინადადებას პირგასამტეხლოს პატიების შესახებ“.

იმაზე, თუ რა მიზანს ემსახურებოდა ამჯერად მონათხოვრეთა გათავისუფლება პირგასამტეხლოს გადახდისგან, სააგენტოში აცხადებენ, რომ „ამით ხელი შეეწყობა მონათხოვრეთა საქმიანობას, რომელთა დიდი ნაწილი წარმოადგენს საქველმოქმედო ორგანიზაციას“.

მონათხოვრეთა შორის რამდენია საქველმოქმედო ორგანიზაცია არ დაგვიზუსტებია, თუმცა მათი აბსოლუტური უმრავლესობა არის სპორტული ფედერაციები, შემოქმედებითი კავშირები, სამკურნალო დაწესებულებები და როგორც აღვნიშნეთ, კერძო კომპანიებიც. მათ შორის: „ავერსი-ფარმა“ [ამჯერად გათავისუფლდა 16 150 ლარის გადახდისგან], „შავი ზღვის ტერმინალი“ [16 100 ლარი], „საქართველოს საპატრიარქოს წმ. იოაკიმე და ანას სახელობის სამედიცინო ცენტრი“ [16 150 ლარი], „ფორტე“ [17 450 ლარი], „ტერმინალ-კომპლექსი თბილისი“ [26 200 ლარი], „სოვტრანსავტო ჯორჯია“ [გათავისუფლდა 35 850 ლარის გადახდისგან] და სხვ.

სააგენტოში აცხადებენ, რომ `სარგებლობის უფლებით გადაცემული ქონების მდგომარეობის შესახებ ქონების მმართველისათვის ინფორმაციის წარმოუდგენლობის საფუძველზე 2014 წლის პირველ იანვრამდე დაკისრებული/დასაკისრებელი გადასახდელი პირგასამტეხლო, ასევე ეპატიათ მონათხოვრეებს“, თუმცა ამ თანხამ ჯამში რამდენი შეადგინა, სააგენტოში არ დააკონკრეტეს.

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი
თედო ჯორბენაძე, ჟურნალისტი მობ.: 599 139 412 ელ/ფოსტა: tedobatumi@gmail.com