Batumelebi | ქობულეთის საკრებულოს წევრი გამგეობას დარღვევებში ადანაშულებს ქობულეთის საკრებულოს წევრი გამგეობას დარღვევებში ადანაშულებს – Batumelebi
RU | GE  

ქობულეთის საკრებულოს წევრი გამგეობას დარღვევებში ადანაშულებს

საკრებულოს წევრი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან“ მერაბ ცინცაბაძე ქობულეთის გამგეობას ფინანსურ დარღვევებში ადანაშულებს, ბრალდებების დასადასტურებლად კი სახელმწიფო აუდიტის 2014 წლის ანგარიში მოჰყავს.

აუდიტის დასკვნაში ნათქვამია, რომ 2014 წელს ქობულეთის გამგეობამ არამიზნობრივად დახარჯა საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი 19 000 ლარი.

2013 წელს საქართველოს მთავრობამ „ციტრუსის სეზონის მოსავლის აღების ღონისძიებათა ხელშეწყობის და მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით“, 2013 წლის 26 დეკემბრის N2174 განკარგულების შესაბამისად, სარეზერვო ფონდიდან, აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკას გამოეყო 12 000 000 ლარი. ამ თანხიდან, აჭარის მთვარობის განკარგულებით, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობას გამოეყო 5 445 800 ლარი. [2013 წლის 31 დეკემბრის N262]

სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხის დანიშნულებით ხარჯვის უზრუნველსაყოფად, ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებს დაევალათ, ციტრუსის შემსყიდველი ფიზიკური ან იურიდიული პირების მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე [მიღება-ჩაბარების აქტი, რომელიც ხელმოწერილი უნდა იყოს ციტრუსის ჩამბარებელი ფიზიკური პირის, ციტრუსის შემსყიდველი პირისა და შესაბამისი ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის წარმომადგენლის მიერ და ექსპორტის დამადასტურებელი საბაჟო დეკლარაცია], შესაბამისი თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ციტრუსის ჩამბარებელ ფიზიკურ პირებზე, მათ მიერ ჩაბარებულ ყოველ 1 კილოგრამ სტანდარტულ ციტრუსზე, დამატებით 0,15 ლარის გაცემა.

აუდიტორის დასკვის მიხედვით, ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ, თანხის მიღების მიზნით წარდგენილი დოკუმენტაციის შემოწმებით დადგენილია, რომ 8 შემთხვევაში, ექსპორტირებული ციტრუსის რაოდენობის ხელოვნურად გაზრდის მიზნით, ადგილი ჰქონდა სხვადასხვა ფიზიკური პირის მიერ ერთი და იგივე საბაჟო დეკლარაციების წარდგენის ფაქტებს. შედეგად, ექსპორტირებულად ნაჩვენებია საბაჟო დეკლარაციებით განსაზღვრულ რაოდენობაზე 79 100 კილოგრამით მეტი ციტრუსი და, შესაბამისად, ადგილი აქვს 11 900 ლარის არამიზნობრივად ხარჯვას.

მერაბ ცინცაბაძემ დასკვნის სხვა თავზეც გაამახვილა ყურადღება, სადაც ნათქვამია, რომ ქობულეთის გამგეობამ, ფაქტობრივი, დანახარჯების წარმოუდგენლობის პირობებში, მიმწოდებელს 124 582 ლარი გადაურიცხა.
აუდიტორი წერს, რომ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ 2014 წელს გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით გაფორმებულია 13 ხელშეკრულება. ხელშეკრულებათა ჯამური ღირებულება 701 900 ლარს, ხოლო გადახდილი თანხა 656 000 ლარი. მუნიციპალიტეტის მიერ ანგარიშსწორება განხორციელებულია იმ პირობებში, როდესაც მიმწოდებლების მიერ არ არის წარმოდგენილი ინფორმაცია ფაქტობრივი დანახარჯების შესახებ, რითაც დარღვეულია საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის N55 დადგენილებით დამტკიცებული „ტექნიკური რეგლამენტი – სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმური მოგების განსაზღვრის წესის“ მე-3 პუნქტი.

აუდიტის ჯგუფის მიერ, გარე დადასტურების ფორმით, მოთხოვნილი იქნა ინფორმაცია ფაქტობრივი დანახარჯების შესახებ, თუმცა მიმწოდებლების უმრავლესობას შესაბამისი ინფორმაცია არ წარმოუდგენია, ხოლო წარმოდგენილი ინფორმაცია არ იძლევა დანახარჯების იდენტიფიცირების საშუალებას.

ქობულეთის გამგებლის მოადგილე ირაკლი ცეცხლაძე მიიჩნევს, რომ ბრალდებები უსაფუძვლოა და ისეთი პოზიტიური დასკვნა, როგორიც 2014 წლის ფინანსური შესაბამისობის შემოწმების შემდეგ დაიდო, აუდიტორს ქობულეთის გამგეობის მუშაობაზე არასდროს დაუწერია.

„ეს არის ერთ-ერთი გამორჩეული დასკვნა, სადაც მუნიციპალიტეტის საქმიანობა არის დადებითად შეფასებული. მე ამ დასკვნას ზეპირად ვიცნობ, რადგან ფინანსები და ინფრასტრუქტურა ჩემი სფეროა.
ამ დასკვნაში აუდიტორი შემოიფარგლება მხოლოდ რეკომენტაციებით და არსებითი სახის დარღვევაზე საუბარი არ არის. გარდა ციტრუსისა, რომელზეც თქვენ საუბრობთ… რაც შეეხება დანახარჯების გარეშე თანხის ჩარიცხვას, ეს არსებითი ხასიათის დარღვევა არ არის და მხოლოდ ტექნიკური ხასიათისაა. ჩვენ ამაზე მივწერეთ აუდიტორს, რომ ჩვენ ფაქტიური დათვლის მიხედვით გვაქვს გაკეთებული საანგარიშო გადარიცხვა და ეს არის საკითხი, რომელიც ბიუჯეტს ზიანს აყენებს ან ვინმეს პასუხიმგებლობის საკითხი დადგება.

ეს ყველაზე გამორჩეული წელი იყო, ასეთი დასკვნა არ დადებულა ქობულეთში. ამას აუდიტორებიც აღნიშნავდნენ. ფაქტობრივი დათვლა რას ნიშნავს? – ეს არის მექანიზმი, როცა პირდაპირ შესყიდვას ახორციელებს მუნიციპალიტეტი, ანაზღაურება უნდა მოხდეს ფაქტობრივი მეთოდით.

ორგანიზაციამ უნდა წარმოადგინოს ბუღალტერია, ყველა ზედნადები და გაწეული ხარჯი, რომელიც იქნება დოკუმენტურად დადასტურებული. ამ დოკუმენტებზე საუბრობდა აუდიტორი, როგორც ჩანს. ჩვენ დავაფინანსებთ ფორმა 2-ის და შესრულებული სამუშაოს მიხედვით. ამასთან დაკავშირებით არაერთგავროვანია თვითონ აუდიტორების დამოკიდებულებაც. ერთი აუდიტორი ამბობს, რომ ფაქტობრივი დანახარჯი უნდა შეამოწმო, მეორე ამბობს, რომ ბუღალტერია უნდა შეუმოწმო. ამაზე ჩამოყალიბებული აზრი არ არსებობს. რაც შეეხება ციტრუსს, აქ დოკუმენტების გადამოწმებაზე ჩვენ არ ვიყავით პასუხისმგებელი და ამ კუთხით მუშაობდა სამთავრობო კომისია.“

 

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი