რეკლამა,სიახლეები

ტენდერი სასტუმროს და საკონფერენციო სივრცის მომსახურებაზე

29.02.2024 • 6536
ტენდერი სასტუმროს და საკონფერენციო სივრცის მომსახურებაზე

არასამთავრობო ორგანიზაცია „თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლი“ აცხადებს ტენდერს სასტუმრო და საკონფერენციო მომსახურებაზე.

ტენდერი ცხადდება პროექტის ,,ერთიანი საქართველო ევროპისთვის“ ფარგლებში. პროექტი მიზნად ისახავს საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოების ხელშეწყობას, საზოგადოების ფართო ჩართულობითა და თანამშრომლობით; ქვეყანაში დემოკრატიის, სამოქალაქო საზოგადოების, ახალგაზრდების, მედიის, ბიზნესის, ახალგაზრდა ადვოკატებისა და აქტივისტების სამართლებრივ მხარდაჭერასა და გაძლიერებას; სამეცნიერო კვლევებისა და საზოგადოებრივი დიალოგის ინიციირებას; საქართველოს საზოგადოებისა და საერთაშორისო საზოგადოების ინფორმირების ზრდას.
პროექტის ერთ-ერთი აქტივობაა პროექტში ჩართული მედიაკოალიციის წევრებისთვის ტრენინგის და სამუშაო შეხვედრის [კომუნიკაციის სტრატეგიის შემუშავებისთვის] ჩატარება.

ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე, ა(ა)იპ „თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლს“ სჭირდება სასტუმრო და საკონფერენციო მომსახურება.

წინადადების მიღების, განხილვისა და გადაწყვეტილების მიღების ვადები:

შემსყიდველი ორგანიზაცია: ა(ა)იპ „თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლი“
წინადადების მიღების დაწყების თარიღი: 01.03.2024
წინადადების მიღების დასრულების თარიღი: 10. 03.2024
წინადადების განხილვის ბოლო ვადა: 18.03.2022
ხელშეკრულების გაფორმების ბოლო ვადა: 25.03.2024
მომსახურების დასრულების ბოლო ვადა: 01.04.2024

ტექნიკური დავალების მიზანი

წინამდებარე ტექნიკური დავალების მიზანია სასტუმროს შერჩევა, ტრენინგის ორგანიზების, მონაწილეთა ღამისთევისა და კვების მომსახურების უზრუნველყოფის მიზნით.

კონკრეტული დავალება:

30 მარტიდან 31 მარტის ჩათვლით (2 დღე), ტრენინგის ორგანიზებისათვის 1 საკონფერენციო დარბაზის (22 პირის განთავსება) გამოყოფა. სატრენინგო სივრცეებში განთავსებული უნდა იყოს: მაგიდები, სკამები, წყალი, დაფა, პროექტორი, პროექტორის ეკრანი, ლეპტოპი, WI-FI. სივრცე უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ინდივიდუალური და ჯგუფური მუშაობისათვის.

29 მარტიდან 31 მარტის ჩათვლით, ტრენინგის მონაწილეთა განთავსება ერთადგილიან ნომრებში, ღამისთევითა და კვებით (სამჯერადი კვება, ორი ყავის შესვენება) უზრუნველყოფა. კერძოდ:

 • 29 მარტი, 2024 წელი: დაბინავება (22- 1-ადგილიანი ნომერი და ვახშამი 22 პერსონაზე)
 • 30 მარტი, 2024 წელი: ღამისთევა (22 – 1-ადგილიანი ნომერი), საუზმე, სადილი, გალა ვახშამი, 2 ყავის შესვენება 22 პერსონაზე;
 • 31 მარტი, 2024 წელი: საუზმე, სადილი, 2 ყავის შესვენება 22 პერსონაზე;

ძირითადი მოთხოვნები:

 • მომსახურების გაწევის სავარაუდო ადგილი: ქალაქი ბათუმი
 • სასტუმროს უნდა შეეძლოს მაღალი ხარისხის მომსახურება.
 • სასტუმროს უნდა ჰქონდეს მაღალი დონის კონდიცირებული საკონფერენციო დარბაზი და სასტუმროს ნომრები (ინდივიდუალური სველი წერტილი თითოეულ ნომერს, ცივი და ცხელი წყალი, გათბობა კონდიცირების სისტემა);
 • სასტუმროში უნდა იყოს 1 საკონფერენციო დარბაზი 22 – 25 მსმენელზე გათვლილი. დაუშვებელია სხვა დამხმარე ფართობის საკონფერენციო დარბაზად გამოყენება;
 • სასტუმროში მონაწილეების დაბინავების, კვებისა და ტრენინგების ორგანიზების მომსახურება გაწეულ უნდა იქნას ერთი სასტუმროს მიერ, ერთ შენობაში;
 • საკონფერენციო დარბაზი უნდა იყოს იზოლირებული და დამოუკიდებელი. საკონფერენციო დარბაზს უნდა ჰქონდეს დღის ბუნებრივი განათება (უფანჯრო ოთახები არ განიხილება) და უნდა ნიავდებოდეს.
 • საკონფერენციო დარბაზი არ უნდა იყოს განთავსებული სარდაფის ან ნახევრად სარდაფის ტიპის ფართობში;
 • სასტუმროს მთელ ტერიტორიაზე უნდა იყოს უფასო ინტერნეტი (“WI-FI”);
 • სასტუმროში უნდა ფუნქციონირებდეს ლიფტი;
 • ტრენინგების მსვლელობისას მონაწილეები უზრუნველყოფილნი უნდა იყვნენ დღის განმავლობაში საუზმით, სადილით, ვახშმითა და ყავის შესვენებით (ორჯერ). საუზმე, სადილი და ვახშამი უნდა იყოს მრავალფეროვანი, უნდა მოიცავდეს ძირითად ცივ და ცხელ კერძებს, სალათებს, დესერტს და უალკოჰოლო სასმელებს;
 • სასტუმრომ უნდა უზრუნველყოს ტრენინგებში მონაწილე, ერთდროულად 22 სტუმრის ინდივიდუალურ ნომრებში განთავსება და მომსახურება.
 • შესყიდვის ობიექტის ღირებულება განისაზღვრება ფაქტობრივად გაწეული მომსახურების მიხედვით.
 • გასაწევი მომსახურების დაზუსტებული რაოდენობა და დრო მიმწოდებელს ეცნობება მომსახურების გაწევამდე 5 კალენდარული დღით ადრე.
 • იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველის მიერ დაგეგმილი ტრენინგების ჩატარების თარიღები შეიცვლება, აღნიშნულის შესახებ მიმწოდებელს შემსყიდველი შეატყობინებს დაგეგმილი ტრენინგების სავარაუდო განხორციელების თარიღამდე 5 დღით ადრე და შეათანხმებს ახალ თარიღს, თუ ამის შესაძლებლობა არსებობს;
 • დაგეგმილი შეხვედრის დაწყებამდე 5 დღით ადრე შემსყიდველი სასტუმროს გადასცემს დღის წესრიგს და მონაწილეთა სიას, ტექნიკური და საორგანიზაციო საკითხების მოწესრიგების მიზნით.

მომსახურების გაწევის პერიოდი: 2024 წლის 29 -31 მარტი.

ანგარიშსწორების პირობები: ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ეროვნულ ვალუტაში (ლარი), ფაქტობრივად გაწეული მომსახურების შესახებ გაფორმებული მიღება- ჩაბარების აქტის საფუძველზე.

ინფორმაცია ტენდერის მონაწილისთვის:

 • შეთავაზება წარმოდგენილი უნდა იყოს ელექტრონულად, ქართულ ენაზე.
 • შეთავაზება უნდა მოიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:
  – პრეტენდენტის სახელწოდება;
  – პრეტენდენტის იურიდიული/ფაქტობრივი მისამართი;
  – ს/კ;
  – პასუხისმგებელი (საკონტაქტო) პირის სახელი, გვარი, ტელეფონის ნომერი;
  – ინფორმაცია (პრეზენტაცია, ფოტო მასალა) სერვისის შესახებ;
  – მომსახურების შესაბამისი დეტალური ხარჯთაღრიცხვა (შემოთავაზება წარმოდგენილ უნდა იქნას ეროვნულ ვალუტაში (ლარი). საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესასრულებელ სამუშაოებთან დაკავშირებული ყველა გადასახდელის გათვალისწინებით. შემოთავაზებული ფასი არ უნდა მოიცავდეს დღგ-ს).
  – ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან (უახლოესი თარიღით განახლებული)

პრეტენდენტს შეარჩევს პროექტის გუნდი. შემსყიდველი ორგანიზაცია დაუკავშირდება მხოლოდ იმ პრეტენდენტს, რომელიც დააკმაყოფილებს ძირითად მოთხოვნებს.

განაცხადი მიიღება ელექტრონულად 2024 წლის 01 მარტიდან 10 მარტის ჩათლით 18:00 საათამდე მისამართზე: batumi_ijh@yahoo.com.  სათაურში მიუთითეთ „სასტუმროს მომსახურება“.

სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული ნებისმიერი ინფორმაციისათვის შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ მისამართზე: ბათუმი, მემედ აბაშიძის გამზირი #48;

საკონტაქტო პირი: ირმა დიმიტრაძე. მობ.: 558455488; ელ.ფოსტა: batumi_ijh@yahoo.com


პროექტი მხარდაჭერილია ევროკავშირის მიერ, მას ახორციელებს კონსორციუმი კონრად ადენაუერის ფონდის (KAS) ხელმძღვანელობით, რომელშიც შედიან ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი (EPRC) სამოქალაქო საზოგადოების ფონდი (CSF) და  თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლი (IJH).

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: