მთავარი,სიახლეები

ბათუმის მერია ცვლილებას გეგმავს – ემატება ახალი სამსახური

24.01.2024 • 3228
ბათუმის მერია ცვლილებას გეგმავს – ემატება ახალი სამსახური

ბათუმის მერია სტრუქტურულ ცვლილებას გეგმავს. ამასთან დაკავშირებით მერიის აპარატის უფროსმა ნუკრი დეკანაძემ საკრებულოს ოფიციალურად მიმართა.

შესაბამისი დადგენილების პროექტის მიხედვით მერიას „მონიტორინგისა და მუნიციპალური საწარმოების, ორგანიზაციების კოორდინაციის სამსახური“ უნდა დაემატოს.

მერიის განმარტებით, „ცვლილება ბათუმის მუნიციპალიტეტის განვითარების, მოქალაქეზე და მის საჭიროებებზე ორიენტირებული ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებისათვის არის აუცილებელი.“

დადგენილების პროექტის განმარტებითი ბარათის მიხედვით სამსახურის ამოცანები იქნება:

„მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პრობლემური საკითხების შესწავლა, ანალიზი და პრობლემური საკითხების დროულად გადაჭრის გზების შესახებ შესაბამისი წინადადებებისა და რეკომენდაციების შემუშავება; მუნიციპალური საწარმოებისა და ორგანიზაციების საქმიანობის კოორდინაცია; მუნიციპალიტეტის მერისათვის მუნიციპალური საწარმოებისა და ორგანიზაციების პარტნიორის/დამფუძნებლის უფლებამოსილების განხორციელების საკითხებზე ხელშეწყობა“.

ახალი სამსახურის შექმნა ავტომატურად საჭიროებს ცვლილებას მერიის თანამდებობის პირების საშტატო ნუსხაში. მერიამ საკრებულოს შესაბამის დადგენილებაში ცვლილების დამტკიცების მოთხოვნითაც მიმართა.

ამ დადგენილების პროექტის დანართის მიხედვით ახალ სამსახურში მერიას ექვსი ვაკანტური თანამდებობა ექნება, სამსახურის უფროსის ხელფასი კი 4256 ლარი იქნება.

სამსახურში ორი, მონიტორინგისა და საწარმოების საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილება იმუშავებს. განყოფილებების უფროსის ხელფასი 3325 ლარი იქნება. თითოეულ განყოფილებაში 2-2 სპეციალისტი უნდა დასაქმდეს. პირველი კატეგორიის სპეციალისტის ხელფასი 2 527 ლარი, ხოლო მეორე კატეგორიის სპეციალისტის ხელფასი 2128 ლარი იქნება.

გარდა ამ ცვლილებისა, მერიის ინფორმაციით „სამსახურების ფუნქციების ოპტიმალური შესრულების თვალსაზრისით“ ზოგიერთ სტრუქტურულ ერთეულში შემავალი ქვედანაყოფები ახალი სახელწოდებით და ფუნქცია-მოვალეობებით იმუშავებენ. მერია განმარტავს, რომ ეს არის „ კომპეტენციის და ადამიანური რესურსის გონივრულად გადანაწილება“.

კერძოდ, ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახურში შემავალი სტრუქტურული ქვედანაყოფი – „საერთაშორისო და ეთნიკურ უმცირესობებთან ურთიერთობის განყოფილება“ გადავიდა მერიის მუნიციპალური პოლიტიკის სამსახურში და ჩამოყალიბდა შემდეგი სახელწოდებით: „საერთაშორისო ურთიერთობის და პროტოკოლის განყოფილება“.

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: