ბათუმი,მთავარი,სიახლეები

უმაღლესმა საბჭომ აჭარის 2024 წლის ბიუჯეტი რიგგარეშე სხდომაზე დაამტკიცა

08.12.2023 • 681
უმაღლესმა საბჭომ აჭარის 2024 წლის ბიუჯეტი რიგგარეშე სხდომაზე დაამტკიცა

აჭარის უმაღლესმა საბჭომ 2024 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტი დაჩქარებული წესით, რიგგარეშე სხდომაზე დღეს, 8 დეკემბერს, 13 ხმით დაამტკიცა. ბიუჯეტს მხარი არ დაუჭირა უმაღლესი საბჭოს ოპოზიციამ.

აჭარის ბიუჯეტის დაჩქარებული წესით მიღების წინააღმდეგი იყო უმაღლესი საბჭოს ოპოზიცია, თუმცა, საბჭოს თავმჯდომარის, დავით გაბაიძის განმარტებით, რიგგარეშე სესიის ჩანიშვნა გადაწყდა იმიტომ, რომ მომდევნო პერიოდში სხვა საკითხებიც აქვთ განსახილველი, რასაც ბიუჯეტის პროექტის განხილვის პარალელურად საკმარისი დრო არ ეთმობა.

„ამიტომ, უმჯობესია დავამტკიცოთ ბიუჯეტი ახლა და შემდეგ კვირაში განვიხილოთ სხვა საკითხები“ – აღნიშნა დავით გაბაიძემ.

საბოლოოდ, აჭარის 2024 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტი 726 553 700 ლარით განისაზღვრა. ბიუჯეტის გადამუშავებული ვარიანტი, რომელიც საბჭომ დაამტკიცა, პირველად წარმოდგენილ ვარიანტთან შედარებით 26 453 700 ლარით არის გაზრდილი.

„თავიდან ითქვა და თითქმის შეთანხმებული ვიყავით, რომ ბიუჯეტს დასამტკიცებლად სხდომაზე 21 დეკემბერს გავიტანდით, მაგრამ ახლა ჩანიშნეთ რიგგარეშე სხდომა. გუშინ საღამოს 7-ის 2 წუთზე მივიღეთ შეტყობინება, რომ თურმე სხდომა ჩაინიშნა… არადა ბიუჯეტი სოლიდურად არის გაზრდილი და ამ საკითხის შესწავლას სჭირდება დრო“ – აცხადებდნენ ოპოზიციონერი დეპუტატები, თუმცა, მათი პოზიცია უმრავლესობამ არ გაითვალისწინა.

„ახლა გვაქვს სასესიო პერიოდი და ყველა უნდა ვიყოთ უმაღლესი საბჭოს შენობაში, იმიტომ, რომ ეს არის ჩვენი ძირითადი სამუშაო“ – ასე უპასუხა გაბაიძემ ოპოზიციონერი დეპუტატების განცხადებებს, რომ ზოგი მათგანი მაგალითად, გუშინ არ იმყოფებოდა ბათუმში, გასული იყვნენ მუნიციპალიტეტებში და ზოგადად სხდომების [მათ შორის კომიტეტის, თუ ბიუროს სხდომის] შესახებ შეტყობინება წინა დღით ან რამდენიმე საათით ადრე არ უნდა მისდიოდეთ.

„მინიმუმ 2 დღე მაინც უნდა იყოს სხდომის ჩანიშვნისა და ჩატარების თარიღებს შორის“ – ამბობდა ოპოზიცია.

დავით გაბაიძემ ისიც აღნიშნა, რომ „შენიშვნებს შეტყობინებებთან დაკავშირებით იღებს და შემდგომში გაითვალისწინებს“.

ბიუჯეტის გადამუშავებული ვარიანტი უმაღლეს საბჭოს აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრმა ჯაბა ფუტკარაძემ წარუდგინა. მინისტრის თქმით, ბიუჯეტი ძირითადად საშემოსავლო გადასახადისა [15 მილიონი] და ბიუჯეტის კორექტირების [10 მილიონი] ხარჯზე გაიზარდა.

უკვე დამტკიცებული 2024 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის განმარტებითი ბარათის მიხედვით:

2024 წლისთვის შემოსულობების საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 649 მილიონ 100 ათას ლარს. მათ შორის შემოსავლები შეადგენს 556 მილიონ 100 ათას ლარს.

შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი ცალკეული სახეების მიხედვით კი, შემდეგია:

საშემოსავლო გადასახადი – 535 მილიონი ლარი. სხვა შემოსავლები – 21 მილიონი ლარი. აქედან საკუთრებიდან მისაღები შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 15 მილიონ 632 ათასი ლარით [მათ შორის პროცენტები – 14 მილიონ 706 ათას 100 ლარი; რენტა – 925,9 მილიონი ლარი; შემოსავლები საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან 448 მილიონი ლარი.

სანქციებიდან [ჯარიმები და საურავები] აჭარის ბიუჯეტში მთავრობა 20 ათას ლარს ელოდება, ტრანსფერებიდან [რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული] – 5 მილიონ ლარს; არაფინანსური აქტივების კლება – 93 მილიონი ლარია; ფინანსური აქტივების შემცირების კუთხით იგეგმება 77 მილიონ 453 ათას 700 ლარის გამოყენება [2024 წლისათვის არსებული ნაშთის გამოყენება].

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შეფასებით, აღნიშნული მონაცემები უფრო მეტად საჭიროებს დაზუსტებას. ამავე სამსახურის დასკვნით დაზუსტებას საჭიროებს ასევე არაერთი პროგრამა, რომელიც აჭარის ბიუჯეტიდან ფინანსდება; კაპიტალური პროექტები კი, უფრო მეტად გამჭვირვალე უნდა იყოს.

2024 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახდელები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით კი შემდეგნაირად გადანაწილდა:

  • აჭარის უმაღლესი საბჭო – 7 519 300 ლარი;
  • აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისია – 4 097 100 ლარი;
  • აჭარის მთავრობა – 5 763 200 ლარი;
  • აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო – 139 815 900 ლარი;
  • აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო – 140 621 700 ლარი;
  • აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო – 51 255 000 ლარი;
  • აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო – 32 014 600 ლარი;
  • საერთო დანიშნულების რესპუბლიკური გადასახდელები – 345 466 900 ლარი.

2024 წლისთვის, ყველა ამ უწყების დაფინანსება წინა წელთან შედარებით არის გაზრდილი.

ბიუჯეტის პროექტის თავდაპირველი ვარიანტის შესახებ ნახეთ აქ:

საჯარო უწყებებში ხელფასები იზრდება? – როგორია აჭარის ბიუჯეტის პროექტი საარჩევნო წელს

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: