ბათუმი,მთავარი,სიახლეები

ბსუ-მ ახალი კორპუსის მშენებლობაზე ტენდერი 8,7 მილიონი ლარით გამოაცხადა

27.10.2023 • 3015
ბსუ-მ ახალი კორპუსის მშენებლობაზე ტენდერი 8,7 მილიონი ლარით გამოაცხადა

ბათუმის რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა [ბსუ] სამედიცინო მიმართულების სასწავლო კორპუსის მშენებლობის სამუშაოების მრავალწლიან შესყიდვაზე ტენდერი გამოაცხადა.

სატენდერო თანხა 8 781 000 ლარია.

ბსუ ახალ კორპუსს ბათუმში, ლეონიძის ქუჩის N15-ში ააშენებს.

ბსუ-ს ახალი კორპუსი ლეონიძის ქუჩაზე / რენდერი პროექტიდან / გვერდით, უკან ფონზე, მოჩანს სპორტის სასახლის შენობა

პირობის მიხედვით, „მიმწოდებლის მიერ სამუშაოების შესრულება და შესყიდვის ობიექტის მიწოდება უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების დადებიდან 30 თვის ვადაში, სატენდერო დოკუმენტაციით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად“.

ტენდერში წინადადებების მიღება კი, 2023 წლის 10 ნოემბერს დაიწყება და 15 ნოემბერს დასრულდება.

მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, 2023-2026 წლების აჭარის რესპუბლიკური ბიუჯეტებით გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში, მათ შორის:

  • 2023 წელს – 584 040 ლარი,
  • 2024 წელს – 3 250 000 ლარი,
  • 2025 წელს – 3 000 000 ლარი
  • 2026 წელს – 1 946 960 ლარი.

ამასთან, „წლების მიხედვით განსაზღვრული თანხები დაკორექტირდება ელექტრონულ ტენდერში დაფიქსირებული საბოლოო ფასების შესაბამისად“, – აღნიშნულია ტენდერის პირობაში.

ტენდერის მოთხოვნა პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ: „ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტს 2017 წლის 1-ელი იანვრიდან ტენდერის გამოცხადების დღემდე უნდა გააჩნდეს სამოქალაქო ან საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტ(ებ)ის მშენებლობის ან/და რეკონსტრუქციის ან/და რეაბილიტაციის სამუშაოების შესრულების გამოცდილება ჯამურად არანაკლებ 18 მილიონი ლარის ღირებულებით;

მათ შორის ერთი პროექტი/ობიექტი ფარგლებში შესრულებული უნდა ჰქონდეს სამოქალაქო ან საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტის (გარდა საცხოვრებელი კორპუსისა ან/და შენობისა, რომელშიც ფართობის 70% საცხოვრებელი ფართია) მშენებლობა, რომელიც მიღებულია ექსპლუატაციაში საერთო ღირებულებით არანაკლებ 8 მილიონი ლარის ოდენობით.

სამუშაო სავალდებულოდ მიწოდებული/განხორციელებული უნდა იყოს საქართველოს, ევროკავშირის (EU) ან OECD-ს წევრ სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე ((EU) ან OECD-ს შემთხვევაში ჩაითვლება ყველა წევრი ქვეყნის ტერიტორია, გარდა საკუთარი ქვეყნის ტერიტორიისა).“

ბსუ-მ ლეონიძის 15-ში, 2020 წელს, კიდევ ერთი ახალი სასწავლო კორპუსი ააშენა, თუმცა, უნივერსიტეტის ინფორმაციით, შენობაში წყალი ჩადის. სახურავზე საგარანტიო ვადა ვრცელდება, მაგრამ ბსუ-ში ამბობენ, რომ მშენებელ კომპანიას ვერ უკავშირდებიან. ამიტომ, ამ კორპუსის შეკეთებაზე უნივერსიტეტმა ცალკე ტენდერი გამოაცხადა, ხელშეკრულება კი კერძო კომპანიასთან 319 998 ლარზე გააფორმა.

რაც შეეხება სამედიცინო მიმართულების სასწავლო კორპუსს, ტენდერის გამოცხადებამდე ბსუ-მ სავარაუდო ფასის დასადგენად ბაზრის კვლევა ჩაატარა. დოკუმენტებში აღნიშნული იყო, რომ ახალი კორპუსის მშენებლობისთვის უნივერსიტეტი მაქსიმუმ 8 880 630 ლარს გადაიხდიდა.

სატენდერო კომისიის ოქმის მიხედვით, ბაზრის კვლევაში მონაწილეობა სამმა კომპანიამ მიიღო. აქედან „მხოლოდ ერთი კომპანიის მიერ გამოითქვა მოსაზრება შესყიდვის სავარაუდო ღირებულების სიმცირეზე“, – აღნიშნულია ოქმში.

ამ თემაზე ვრცლად:

ბსუ ჯანდაცვის ფაკულტეტის შენობას ააშენებს – 8,8 მილიონი აჭარის ბიუჯეტიდან დაიხარჯება

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: